Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   This content is used in bundle:

   Antwoordwijzers werkgroepen bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 1 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 1 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 1 bestuursrecht III

   In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur.

   De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde druk.

   Algemene vragen over de taak van de bestuursrechter

   1. Hoofdstuk 2.
   2. Deze kenmerken kan je uit zowel hoofdstuk 1 als 2 halen.
   3. Hoofdstuk 1.

   Algemene vragen over de bevoegdheid

   1. Hoofdstuk 2, blz. 93/94.
   2. Hoofdstuk 2, blz. 93/94.
   3. Hoofdstuk 2, blz. 9
   4. Hoofdstuk 2, blz. 93.
   5. Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4
   6. Hoofdstuk 2.
   7. Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4.2.
   8. Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4.2.
   9. Hoofdstuk 2.
   10. Hoofdstuk 2.
   11. Hoofdstuk 2.

   Changoe/Staat

   De bijbehorende vragen worden behandeld aan de hand van de jurisprudentie Changoe/Staat.

   Access: 
   JoHo members
   Antwoordwijzer werkgroep 2 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 2 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 2 bestuursrecht III

   In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur.

   De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde druk.

   Yogastudio Amstelveen

   1. Hoofdstuk 4.
   2. Hoofdstuk 4.
   3. Hoofdstuk 4.
   4. A. Hoofdstuk B. Hoofdstuk 4.
   5. Hoofdstuk 4.
   6. Hoofdstuk 4.
   7. A. Hoofdstuk 4. B. Hoofdstuk 4.

   Mijn DUO

   De vragen worden beantwoord aan de hand van de uitspraak ‘mijn Duo’.

   Recracenter

   De vragen worden beantwoord aan de hand van de uitspraak ‘recracenter’.

   Access: 
   JoHo members
   Antwoordwijzer werkgroep 3 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 3 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 3 bestuursrecht III

   In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur.

   De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde druk.

   Op de zaak betrekking hebbende stukken + tien dagen-termijn

   De bijbehorende vragen worden beantwoord aan de hand van de uitspraak ABRvS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2454, tezamen met de literatuur, hoofdstuk 6, paragraaf 6.1, 6.2 en 6.3.6.

   Nieuwe beroepsgronden na beroepstermijn?

   De vragen worden beantwoord aan de hand van de uitspraak ‘Nieuwe beroepsgronden na beroepstermijn?’.

   Onderdelenfuik

   De vragen worden beantwoord aan de hand van de uitspraak ‘Onderdelenfuik’.

   Access: 
   Public
   Antwoordwijzer werkgroep 4 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 4 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 4 bestuursrecht III

   In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur.

   De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde druk.

   De uitbreiding van artikel 6:19 Awb, hangende beroep een nieuwe bob

   De vragen worden beantwoord aan de hand van de uitspraak ABRvS 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4025.

   Het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb)

   De vragen worden beantwoord aan de hand van de uitspraak ABRvS 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3453.

   *De bijbehorende literatuur voor deze werkgroep is hoofdstuk 6, paragraaf 6.3, 6.4 en 6.5. Maar de vragen hebben slechts betrekking op de bovengenoemde uitspraken.

   Antwoordwijzer werkgroep 5 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 5 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 5 bestuursrecht III

   In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur.

   De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde druk.

   Algemene vragen over finale geschilbeslechting

   1. Hoofdstuk 6.6.5
   2. Hoofdstuk 6.6.5
   3. Hoofdstuk 6.6.5

   Bestuurlijke lus en nieuwe gronden

   De vragen worden behandeld aan de hand van de uitspraak ‘bestuurlijke lus en nieuwe gronden’, ABRvS 12 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2877.

   Gebondenheid aan een eerder rechterlijk oordeel

   De vragen worden behandeld aan de hand van de uitspraak ‘Brummen-leer’, ABRvS 6 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0801.

   Access: 
   JoHo members
   Antwoordwijzer werkgroep 6 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 6 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 6 bestuursrecht III

   In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur.

   De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde druk.

   Het voorwerp van het hoger beroep; grondenfuik?

   De vragen worden behandeld aan de hand van de uitspraak ‘het voorwerp van het hoger beroep; grondenfuik?’, ABRvS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3683.

   Incidenteel hoger beroep

   De vragen worden behandeld aan de hand van de uitspraak ‘Incidenteel hoger beroep’, ABRvS 17 juni 2015,  ECLI:NL:RVS:2015:1864.

   Access: 
   JoHo members
   Antwoordwijzer werkgroep 7 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 7 bestuursrecht III 2018/2019

   Antwoordwijzer werkgroep 7 bestuursrecht III

   In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur.

   De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde druk.

   De aanvullende taak van de burgerlijke rechter

   De vragen worden behandeld aan de hand van de uitspraak ‘de aanvullende taak van de burgerlijke rechter’, Rechtbank Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380.

   Rechtsmachtverdeling schadevergoeding

   De vragen worden behandeld aan de hand van de uitspraak ‘rechtsmachtverdeling schadevergoeding’, ABRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081.

   Algemene vragen over nadeelcompensatie

   1. Hoofdstuk 9.
   2. Hoofdstuk 9.
   3. Hoofdstuk 9.

   Klacht over de informele afhandeling van een bezwaarschrift

   De vragen worden behandeld aan de hand van het stuk ‘Klacht over de informele afhandeling van een bezwaarschrift’, Nationale ombudsman 18 april 2017, nr. 2017/053.

   Access: 
   JoHo members