Waar bestaat het tentamen van Inleiding Recht uit?

Het tentamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen (80% van het eindcijfer) en een essayvraag waarin je een casus moet oplossen (20% van het eindcijfer). Er wordt vooral kennis getoetst in de meerkeuzevragen. De essayvraag lijkt op de vragen uit het werkboek. Je hoeft niet alle rechtsgebieden specifiek te kennen, enkel karakteristieken per rechtsgebied en hoe deze zich tot elkaar verhouden is voldoende. Laat je dus niet misleiden door de uitgebreide bespreking hiervan in het boek.

Content categories