Maak doelstellingen SMARTI om je ideeën om te zetten in acties

Het formuleren van SMARTI doelstellingen is een goede manier om je ideeën om te zetten in acties. Altijd, maar bijvoorbeeld ook als je gaat emigreren!

  • S = Specifiek
  • M = Meetbaar
  • A = Acceptabel
  • R = Realistisch
  • T = Tijdsgebonden
  • I = Inspiratie

Check de uitwerking en voorbeelden.

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Ticket of emigratiecoach

Ticket

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private