Het machtig worden van kennis van criminologische theorieën

Maak kennis voor jezelf inzichtelijk door een schematisch overzicht ZELF te maken. Doe dit aan de hand van de volgende vragen: 1) Wat is de naam van de theorie? 2) Wie heeft de theorie opgesteld/bedacht?
3) Wat zegt deze theorie over het ontstaan van criminaliteit? 4) Hoe kan criminaliteit volgens deze theorie worden voorkomen?

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Ticket of 10eke

Ticket

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private