Belangrijke formules voor MTS I voor Pedagogen

Formules die in de eerste colleges voorkomen zijn: Gemiddelde = mean / average: Gemiddelde voor de populatie: µ (Griekse mu) = ∑X / N Gemiddelde voor de steekproef: M= ∑x / n Speciale gevallen: Gewogen gemiddelde voor twee groepen: M= som van alle waarden / het aantal waarden M= (∑x1 + ∑x2) / (n1 + n2) Voor frequentietabellen: als de frequentie 50 is dan doe je de X direct x 50 i.p.v. dat je het 50 keer op gaat schrijven. SD = standaarddevviatie √variantie Var = variantie = standaarddeviantie² Bij steekproef, Kwadratensom: SS = ∑(X-M)² Dus dan is s² = SS / n-1 Dat is dan de variantie, dus nog de wortel gebruiken! Kwartielen: waarden die de verdeling in 4 gelijke stukken verdelen. Het tweede kwartiel is dan de mediaan. Q1 = de mediaan van de onderste helft Q2 = de mediaan Q3 = de mediaan van de bovenste helft. Het verschil tussen Q1 en Q3 is de interkwartielafstand = interquartile range = IQR Stap 1: zet de getallen op volgorde Stap 2: bepaal de mediaan, Q2 Stap 3: zoek Q1, dus je neemt de getallen kleiner dan Q2 en daarvan de mediaan. Stap 4: zoek Q3, dus je neemt de getallen groter dan Q2 en daarvan de mediaan. De IQR is dan het verschil tussen Q1 en Q3 (in formule is dat Q3-Q1) Modus: is de waarde met de hoogste frequentie / hoogste staaf in een histogram. Deze kan je gebruiken bij nominale waarden, bijvoorbeeld dat psychologie de modus is bij sociale wetenschappen. The range: Het verschil tussen de grootste waarde en de kleinste waarde: Xmax - Xmin Let op: Een fout in het boek op bladzijde 106. De formule voor range is Xmax - Xmin Zie voor meer formules de JoHo collegeaantekeningen voor MTS

Institution: 
Universiteit Utrecht
Study: 
Pedagogiek
Year of Study: 
1
Type: 
Exam
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Ticket of Sociale Wetenschappen World Supporter
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Deadline
16-08-2016
Statistics
18