Internationaliseren is meer dan grotere aantallen internationale studenten werven

In de (media)discussies rondom internationalisering op Universiteiten en Hogescholen draait het vaak maar om één aspect:

onderwijsinstellingen willen vooral internationaliseren omdat dit extra internationale studenten oplevert

Want, in het huidige financieringssysteem binnen het onderwijs betekent dat dus ook extra geld. Vooral studenten uit landen buiten Europa zijn populair; die betalen immers een veel hoger ('marktconform') collegegeld dan studenten uit Europese landen.

Nadelige effecten worden dan voorlief genomen, zoals:

 • krapte in de studentenhuisvesting (al die nieuwe studenten vinden met moeite woonruimte)
 • klassen bevatten bij sommige studies meer internationale dan Nederlandse studenten
 • lessen worden niet zelden in gebrekkig Engels gegeven
 • bepaalde nationaliteiten domineren bij sommige studies

Maar, zoals vaker bij discussies die in de media of online worden gevoerd, ligt "de waarheid" een stuk genuanceerder. Internationalisering is vaak véél meer dan een soort perverse wedren op studenten uit het verre buitenland.

 • onderwijsinstellingen kiezen steeds vaker óók voor het stimuleren van uitgaande mobiliteit (buitenlandse stages of studie-onderdelen) onder Nederlandse studenten, als onderdeel van internationalisering
 • onderwijsinstellingen, zeker de HBO's, nemen maatregelen om een te grote 'verengelsing' van aangeboden lessen te voorkomen: Nederlands blijft de belangrijkste voertaal en men leidt primair op voor de Nederlandse arbeidsmarkt
 • onderwijsinstellingen beogen juist maatregelen om een té grote toestroom van studenten uit landen buiten Europa af te remmen; zoals een numerus fixus bij bepaalde studies
 • onderwijsinstellingen kiezen vaker voor internationale thema's binnen aangeboden lessen, voor een internationale context binnen de lesstof, als onderdeel van internationalisering
 • onderwijsinstellingen streven naar een gezonde mix in de international classroom en kiezen bij het aannamebeleid voor bewuste regulatie van de instroom van buitenlandse studenten
 • onderwijsinstellingen stimuleren, o.a. via de aangeboden lessen, een wereldse blik van -en mondiaal gedrag bij- hun studenten

Wat vind jij?

 • Is de drive naar meer buitenlandse studenten vooral een drive naar hogere inkomsten voor Nederlandse onderwijsinstellingen?
 • Zie jij, in jouw studieomgeving, een explosieve groei van (bepaalde groepen) internationale studenten?
 • Wat onderneemt jouw opleiding om je studie een meer internationale context te geven?
 • Wat onderneemt jouw opleiding om diversiteit in haar studentenpopulatie te stimuleren?

Lees meer

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.