SHEETNOTE HC1B

 Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

 • In hoorcollege 1b wordt (in tegenstelling tot vorig jaar) nog een keer stil gestaan bij het beslissingsmodel van art. 350 Sv. Dit geeft aan dat dit een belangrijk deel is van dit vak. Belangrijk is dat art. 350 Sv een dwingende volgorde omvat voor de strafprocessuele beslissing. Dit betekent dat deze onderstaande volgorde continu dient te worden aangehouden: 

  1. ten laste gelegde feit bewezen?

  2. bewezenverklaarde feit een strafbaar feit? (kwalificatiebeslissing)

  3. is verdachte strafbaar? = geen strafuitsluitingsgrond:

  - rechtvaardigingsgrond? (element wederrechtelijkheid ontbreekt?)

  - schulduitsluitingsgrond? (element schuld ontbreekt?)

  4. sanctie?

Wat is belangrijk voor het tentamen?

 • Voor het tentamen is het belangrijk de verschillen strafuitsluitingsgronden te kennen. Hierbij is het van belang onderscheid te maken in rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden.  

 • Voor het tentamen dien je de buitenwettelijke strafuitsluitingsgronden te kennen: afwezigheid van alle schuld (AVAS) en ontbreken van materiële wederrechtelijkheid. Deze zijn niet gegeven in de wet. Pas dus op dat je deze niet vergeet. Hier wordt nader op in gegaan in week 2b. Erkenning buitenwettelijke strafuitsluitingsgronden (week 2.b)

 • Voor het tentamen is het belangrijk in te zien dat de hoofdregel is dat de dader strafbaar is bij vervulling van bestanddelen van delictsomschrijving. Echter, kan de dader alsnog niet strafbaar zijn indien een element ontbreekt. Omdat de elementen een uitzonderingskarakter hebben worden deze niet in de delictsomschrijving genoemd. De aanwezigheid van de bestanddelen moeten daarom bewezen kunnen worden, afwezigheid van elementen hoeft slechts aannemelijk te zijn. 

 • Zeer belangrijk voor het tentamen is goed te kijken in de delictsomschrijving of een element eventueel als bestanddeel is opgenomen. Indien dat het geval is komt de schulduitsluitinsgrond of rechtvaardigingsgrond bij de 1e vraag van art. 350 Sv al aan de orde en volgt er vrijspraak. 

 • Voor het tentamen is het belangrijk de 3 vormen van overmacht te kunnen onderscheiden waarbij je moet letten op de vraag of het een rechtvaardigingsgrond of een schulduitsluitinsgrond is. Indien het een rechtvaardigingsgrond is wordt de wederrechtelijkheid weggenomen, indine het een schulduitsluitingsgrond is wordt de schuld weggenomen. 

 • Belangrijk is titel VI van het wetboek van strafvordering, in deze titel staat de behandeling van de zaak door de rechtbank centraal. Voor het tentamen is het handig de titels van de verschillende afdelingen te arceren: 1e afdeling: onderzoek op de terechtzitting, 2e afdeling: onderzoek vordering benadeelde partij op de terechtzitting, 3e afdeling: bewijs en de 4e afdeling: beraadslaging en uitspraak. 

 • Van vervolging kan door de OvJ worden afgezien, dit volgt uit het opportuniteitsbeginsel van artikel 167 lid 2 Sv; voor het tentamen is het belangrijk om dit artikel te arceren. 

Type of Supply or Demand: 
Products

Contributions

Supply & Demand of lisacelineh
Content
Statistics
41
Selected Categories
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Main Category
Learn & Develop
Country / Region
Language
Nederlands