Image
WorldSupporter Magazine of Medicine Supporter VU Bachelor 2
Image
Travel & Move: 
Experience & Leisure: 
Learn & Develop: 
Help & Change: 
Work & Initiate: 
My Favorite Content

Nothing found.

My Latest Activity
Geneeskunde samenvatting en studiehulp

Samenvattingen bij het leerdoel Tabaksverslaaving van het vak Arts en Patiënt 3 van de Vrije Universiteit Amsterdam

  • Vak: Arts en Patiënt 3, Geneeskunde bachelor 2, Vrije Universiteit
  • Inhoud: samenvattingen bij alle verplichte hoofdstukken behalve hoofdstuk "De psychosocia...

Latest Activity of My Favorites
Image

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The searc...

Samenvatting geneesmiddelengebruik bij ouderen

Bij ouderen is er naast polyfarmacie en langdurig gebruik van medicatie (t.g.v. chronische aandoeningen), ook sprake van symptoommaskering, -omkering of –armoede, wat de diagnostiek en evaluatie van medicatie bemoeilijkt. De behandelaar moet extra kritisch zijn bij voorschrijven en moet g...

Samenvatting geneesmiddelengebruik bij kinderen

Farmacokinetiek en farmacodynamiek Er zijn grote verschillen tussen kinderen en volwassenen wat betreft de werking van de farmacokinetiek en farmacodynamiek van geneesmiddelen. Ook wat betreft geneesmiddelen is er bij veel weinig of geen onderzoek naar de effecten hiervan. In de praktijk worden deze...