Image
WorldSupporter Magazine of better care network nl
Image
Travel & Move: 
.
Experience & Leisure: 
.
Learn & Develop: 
.
Help & Change: 
In Nederland is er een groot aantal organisaties al jarenlang in binnen- en buitenland actief betrokken bij de zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg.
Een aantal organisaties heeft in 2007 het initiatief genomen om een Nederlandse afdeling van het Better Care Network op te richten. Doelstelling: Het doel van het Better Care Network is om via samenwerking tussen organisaties de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Dit doen we door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen. Op die manier willen we informatie over alternatieve zorgmodellen verder ontwikkelen, de toepassing ervan verbeteren, discussie stimuleren, beleid verbeteren en bewustwording rond het thema vergroten. Missie: Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richting gevend voor het werk van het Better Care Network. De Nederlandse afdeling van het Better Care Network is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Het netwerk wil in binnen- en buitenland Better Care voor kinderen zonder ouderlijke zorg bevorderen. Better Care betekent dat: Het aantal kinderen dat van hun ouders gescheiden wordt of in de steek gelaten wordt afneemt Uithuisgeplaatste kinderen en/of weggelopen kinderen - waar mogelijk en passend - met hun families worden herenigd Mogelijke vervangende vormen van zorg - o.a. door familieleden of gemeenschap - voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verder worden ontwikkeld en gestimuleerd Voor kinderen die met politie en justitie in aanraking komen, aangepaste wetten, procedures, autoriteiten en instellingen overeenkomstig het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind aanwezig zijn én toegepast worden Internationale en nationale kaders voor alle vormen van zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg worden ontwikkeld en vastgesteld én structuren worden ontwikkeld om toezicht te houden op de uitvoering Erop wordt toegezien dat residentiële zorg zo min mogelijk en alleen wanneer passend wordt ingezet.
Work & Initiate: 
.
My Latest Activity
Image

De vraag naar vrijwilligerswerk in het buitenland groeit enorm. Steeds meer toerisme-organisaties bieden daarom de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Vooral vrijwilligerswerk met kinderen is populair. Vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in een kinderhuis, weeshuis of vergelijkbare opvang is ec...

Documentaire Last Minute Weeshuis

Last minute weeshuis gaat je meenemen naar de wereld van vrijwilligerswerk met kinderen. Wat zijn de verwachtingen van vrijwilligers voordat ze vertrekken naar de bestemming en waarom willen ze eigenlijk vrijwilligerswerk doen? Hoe ervaren zij het vrijwilligerswerk ter plaatse? Is het wel zo makkeli...

Conferentie 'Voluntourism' Leiden

De vraag naar vrijwilligerswerk in het buitenland groeit enorm. Steeds meer toerisme-organisaties bieden daarom de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Vooral vrijwilligerswerk met kinderen is populair. Vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in een kinderhuis, weeshuis of vergelijkbare opvang is ec...

Folder Vrijwilligerswerk

De folder ’Vrijwilligerswerk’, voor vrijwilligers die met kinderen gaan werken in een ontwikkelingsland, is gereed. Hij is goed te gebruiken voor hen die een stage in een kinderproject gaan volgen. Deze folder is tot stand gekomen na consultaties met alle betrokkenen: kinderen en jongere...