WorldSupporter Magazine of Anouar
Image
Travel & Move: 
Experience & Leisure: 
Learn & Develop: 
Help & Change: 
Work & Initiate: 
My Latest Activity
H10. Wat is eigendom?
 • Eigendom in het algemeen
 • 462. Wat is de wettelijke omschrijving van eigendom?
 • 463. Is het eigendomsrecht beperkt?
 • 464. Wat zijn de kenmerken van het eigendomsrecht?
 • 465. Van welke definitie gaan wij uit?
 • 466. Is het eigendomsrecht ook ideol...
H9. Wat zijn de regels van gemeenschap?

406. Wat is de ratio van gemeenschap? Rechtsregels zijn in het algemeen opgesteld met het oog op enkelvoudige rechtsbetrekkingen. De praktijk is echter vaak gecompliceerder. Zaken kunnen bijvoorbeeld in mede-eigendom toebehoren aan meerdere personen. Men kan ook bewust voor die pluraliteit kiezen. D...

H8. Wat is bezit?
 • Wat zijn de algemene kenmerken van bezit?
 • 351. Wat is machtsuitoefening?
 • 352. Wat wordt bedoeld met houden; houden voor zichzelf?
 • 353. En wat wordt bedoeld met houden voor een ander?
 • 354. Waarvan is bezit mogelijk? 
 • 355. Wat is de...
H7. Wat zijn de wijzen van verkrijging door verjaring?
 • 329. Wat is het systeem en de functie van verkrijging door verjaring?
 • 330. Wat is de functie van verjaring bij een gebrekkige verkrijging?
 • 331 en 332. Wat is de bewijsrechtelijke functie van verkrijging en wat is het belang daarvan?
 • 333. Wat zijn de vereiste...
H6. Wat zijn de manieren van levering en derdenbescherming?
 • De levering van registergoederen
 • 186. Hoe werkt het systeem van de levering van onroerende zaken en andere registergoederen?
 • 187. Is er sprake van een samengestelde handeling?
 • 188. Wat is de notariële akte van levering?
 • 189. Wat zijn de nadere ...
H4. Wat zijn de regels voor overdracht?
 • 100. Wat zijn de vereisten voor overdracht?
 • 101. Wat is het verschil tussen overdracht en levering?
 • 102. Welke goederen zijn overdraagbaar?
 • 103. Moet het goed voor overdracht vatbaar zijn?
 • 104. Wat wordt bedoeld met het aard van het recht?
 • ...
Latest Activity of My Favorites
Image

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The searc...