Universiteit Groningen

 

Apply more filters within category Universiteit Groningen

Stories

Blogs,  Bundles, Magazines, Photos, Movies, Documents, Statements & Updates

Magazines
Minor recht: Inleiding recht voor niet-juristen: arresten

Nederland ontwapenthttps://www.joho.org/nl/hr-24-01-1967-nederland-ontwapent-arrest Harmonisatiewethttps://www.joho.org/nl/harmonisatiewet-arrest Rechterlijk uitzendverbodhttps://www.joho.org/nl/rechterlijk-uitzendverbod-arrest Landbouwvliegershttps://www.joho.org/nl/landbouwvliegers-arrest Guldem...

Blogs
WC1a Strafrecht

Jurisprudentie vragen  Arrest: Stiefkind Vraag 1  Welke betekenis kent het hof toe aan het bestanddeel “stiefkind” in artikel 249 lid 1 Sr? Vraag 2  Welke betekenis kent de Hoge Raad toe aan dit bestanddeel? Vraag 3  Welke interpretatiemethoden komen voor in de over...

SHEETNOTE 6a Strafrecht

Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

  • In de literatuur wordt ingegaan op culpa en opzet. Echter, is het nog goed toe te lichten dat Culpa tussen opzet en toeval valt. Opzet houdt in dat het de bedoeling was, bewust aanmerkelijke kans aanvaarden. Toe...

WC1B Strafrecht

Jurisprudentie vragen Noodtoestand en Opiumwet vraag 1  Voor welk delict stond de verdachte terecht? vraag 2  Welke uitspraak heeft het hof gegeven? vraag 3 Waarom is het hof van mening dat verdachtes beroep op noodtoestand aanvaard moet worden?    Vraag 4 Hoe omschrijft de Hog...

wc2a strafrecht

Jurisprudentie vragen  Meta hofman Vraag 1  Beschrijf de casuspositie. Vraag 2  Wie stelt cassatieberoep in en op welk onderdeel van noodweer is het cassatiemiddel gericht? Vraag 3 Waarom heeft het hof, volgens de steller van het cassatiemiddel, dit aspect van noodweer onjuist beoord...

Bundles
Media: Photo's, Movies and Documents
Updates
E&BE B2 - RUG - bundel aangemaakt Studenten E&BE opgelet! In...

E&BE B2 - RUG - bundel aangemaakt Studenten E&BE opgelet! In deze bundel staan relevante studiematerialen voor het tweede jaar E&BE aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haal de relevante materialen er uit, voeg jouw eigen samenvattingen en aantekeningen toe en bundel ze in een persoonlijk...

IB B2 - RUG - bundel aangemaakt Studenten International...

IB B2 - RUG - bundel aangemaakt Studenten International Business opgelet! In deze bundel staan relevante studiematerialen voor het tweede jaar IB aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haal de relevante materialen er uit, voeg jouw eigen samenvattingen en aantekeningen toe en bundel ze in een persoonli...

Bedrijfskunde B1 - RUG - bundel aangemaakt Studenten...

Bedrijfskunde B1 - RUG - bundel aangemaakt Studenten Bedrijfskunde opgelet! In deze bundel staan relevante studiematerialen voor het eerste jaar Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haal de relevante materialen er uit, voeg jouw eigen samenvattingen en aantekeningen toe en bundel ze in ...

E&BE B1 - RUG - bundel aangemaakt Studenten E&BE opgelet! In...

E&BE B1 - RUG - bundel aangemaakt Studenten E&BE opgelet! In deze bundel staan relevante studiematerialen voor het eerste jaar E&BE aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haal de relevante materialen er uit, voeg jouw eigen samenvattingen en aantekeningen toe en bundel ze in een persoonlijk...

Suggestions

Events, Recipes and Tips to Inspire, Travel, Study, Work or Move Abroad

Tickets
Stof Algemene Rechtswetenschap

Belangrijke onderwerpen bij dit vak zijn relatieve comepetentie, het arrest Haviltex, het verschil tussen vernietiging en ontbinding, goederenrechtelijke afhandeling van overeenkomst, manieren van leveren (bezitsverschaffing is de meest bekende, Andere zijn: aditio brevi manu, traditio longa manu en...

Oefening baart kunst - Statistiek 1A

Maak gebruik van de online tool van het boek en oefeningen bij de hoofdstukken van het boek om jezelf te testen; statistiek is oefenen, oefenen, oefenen...

Events
Antwoordwijzer werkgroep 4 bestuursrecht III 2018/2019

Antwoordwijzer werkgroep 4 bestuursrecht III In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur. De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde d...

Image

Doing Business in Europe - Marketing This first-class Summer School takes you on a journey through the European world of business. In order to provide the broadest of information, the program covers general and specialized subjects, covering the full range of international business topics. The class...

Supply & Demand

Supply and Demand of Volunteer Jobs, Manpower, Travel Gear & Study Materials

Summary & Study Notes
Image
  • Rechtsvorming
  • Vragen
  • Antwoordindicatie
  • Rechtsvorming Beantwoordt de stellingen met juist of onjuist. Motiveer het antwoord, en verwijs, als dat mogelijk is, naar wetsartikelen. Vragen Stelling 1 De ministers en de minister-president worden bij wet in...

Inleiding Rechtsfilosofie - B3 - Rechten - RUG - Oefententamen
  • Vragen
  • Antwoordindicatie
  • Vragen Vraag 1 Wat is precies het verschil tussen de twee vragen die Rawls onderscheidt in zijn artikel over de rechtvaardiging van straf? Vraag 2 Volgens Hart bevatten rechtssystemen naast primaire regels ook secundaire regels. Welke ...

Find Content
Find Supporters