Psychologie: Leiden - Bachelor UL - Summaries and study services

Psychologie: Leiden - Bachelor UL - Summaries and study services

Startup page for Psychology: Bachelor & Master at the University of Leiden

Study online & Check summaries - Helpdesk & FAQ - Order Prints

Assortment guide Study year 2023-2024

Check the assortment or the presence of all summaries and study services
Check het assortiment of de aanwezigheid van alle samenvattingen en studiehulp

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

ASSORTIMENT BLOK 1 & 2


Blok 1: Inleiding in de Psychologie

Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Psychologie op joho.org

Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Psychologie op worldsupporter.org

 • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
 • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

Prints & pickup voor Inleiding in de Psychologie:

Het vak Inleiding in de Psychologie studeren

 • Over het vak: Bij het vak Inleiding in de Psychologie wordt je ingeleid in de belangrijkste stromingen binnen de Psychologie, je maakt kennis met het empirisme en het nativisme, met Piaget en Pavlov en leert wie er vaker dromen: kinderen of volwassenen.
 • Tentamentips: Zoals bij de meeste inleidende vakken worden bij veel onderwerpen slechts tipjes van de sluier opgelicht en houd je er waarschijnlijk een wazig gevoel aan over. Laat je niet afschrikken, naarmate de jaren vorderen krijg je meer en meer zicht op de relatie met je studie en groeit ook je waardering.

Blok 1: Inleiding in de Methodologie en Statistiek

Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek op joho.org

Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek op worldsupporter.org

 • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
 • zie deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

Het vak Inleiding in de Methodologie en Statistiek studeren

 • Over het vak: Je leert tijdens dit vak omgaan met de kernbegrippen en basisprincipes van onderzoek en beschrijvende statistiek. Je maakt kennis met de begrippen correlationaliteit en validiteit en aan het einde van de cursus kun je berekenen hoe groot de kans is als dat je een voldoende voor het vak haalt als je naar alle hoorcolleges bent geweest en een IQ van 120 hebt.
 • TentamenTips: Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van.

Blok 1: Geschiedenis van de Psychologie

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Geschiedenis van de Psychologie op joho.org

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Geschiedenis van de Psychologie op worldsupporter.org

  • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
  • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

  Prints & pickup bij Geschiedenis van de Psychologie

  Het vak Geschiedenis van de Psychologie studeren

  • Over het vak: Bij dit vak duik je de geschiedenis in. Je verkent de raakvlakken van de psychologie met filosofie en fysiologie. Je maakt kennis met Freud, Kant en Darwin en vele anderen die je de komende jaren zult blijven tegenkomen tijdens de opleiding.
  • TentamenTips: Je leert bij dit vak zoveel verschillende namen van filosofen, waarvan je meestal tot voor kort nog maar vaag gehoord had, dat het vak soms wat weg heeft van de introductietijd op je nieuwe universiteit. Probeer net als bij het voorstelrondje bij je nieuwe groepje bij iedere persoon kort voor je zelf iets te bedenken waarmee je die persoon associeert en kunt onthouden.

  Blok 2: Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie op joho.org

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie op worldsupporter.org

   • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

   Prints & pickup bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

   Het vak Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie studeren

   • Over het vak: Dit vak geeft een algemene inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
   • Tentamentips: Het tentamen gaat over de hoofdliteratuur. De aanvullende literatuur is bij dit vak vooral voor beter begrip of goede onderbouwingen van je argumentatie in je paper, presentatie en werkgroepopdrachten.

    Blok 2: Toetsende Statistiek

     Online Samenvattingen en studiehulp bij Toetsende Statistiek op joho.org

     Online Samenvattingen en studiehulp bij Toetsende Statistiek op worldsupporter.org

     • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de
     Read more
     Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

     Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

     ASSORTIMENT


     Blok 1: Ontwikkelingspsychopathologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Abnormal child and adolescent psychology op worldsupporter.org

      Meer online Samenvattingen en studiehulp bij Ontwikkelingspsychopathologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

      Prints & pickup bij Ontwikkelingspsychopathologie

      Het vak Ontwikkelingspsychopathologie studeren

      • Over het vak: Het vak Ontwikkelingspsychologie leert je met een ontwikkelingspsychopathologisch perspectief te kijken naar verschillende problemen en stoornissen in de kindertijd en adolescentie.

      Blok 1: Psychometrie

       Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychometrie op joho.org

       Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychometrie op worldsupporter.org

       • o.a. samenvattingen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
       • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

       Prints & pickup bij Psychometrie

       Blok 1: Stress, Gezondheid en Ziekte

        Online Samenvattingen en studiehulp bij Stress, Gezondheid en Ziekte op joho.org

        Online Samenvattingen en studiehulp bij Stress, Gezondheid en Ziekte op worldsupporter.org

        • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
        • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

        Prints & pickup bij Stress, Gezondheid en Ziekte

        Het vak Stress, Gezondheid en Ziekte studeren

        • Over het vak: Bij dit vak leer je onder andere over de oorzaken en effecten van stress. Daarnaast doe je ervaring op met het systematisch verzamelen van informatie rondom een onderwerp dat je bestudeert. Dit vak bouwt voort op de kennis van het vakken 'Inleiding in de Psychologie' en 'Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie (PKG)'.

        Blok 2: Bewustzijn

         Online Samenvattingen en studiehulp bij Bewustzijn op worldsupporter.org

         • o.a. samenvattingen bij The Science of Consciousness van Harley, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
         • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

         Prints & pickup bij Bewustzijn

         Blok 2: Groepsdynamica

          Online Samenvattingen en studiehulp bij Groepsdynamica op joho.org

          Online Samenvattingen en studiehulp bij Groepsdynamica op worldsupporter.org

          • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
          • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

          Prints & pickup bij Groepsdynamica

          Het vak Groepsdynamica studeren

          • Over het vak: Dit vak bouwt voort op de kennis van het vak Sociale en Organisatiepsychologie.

           Blok 2: Psychodiagnostiek

             Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychodiagnostiek op worldsupporter.org

             • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
             • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

             Prints & pickup bij Psychodiagnostiek

             Het vak Psychodiagnostiek studeren

             • Over het vak: Dit vak gaat in op het vaststellen van een psychologische diagnose en zal in sommige gevallen tot herkenbare situaties leiden.

             Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp van blok 1, 2 en overige blokken

             Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

             Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

             ASSORTMENT


             Block 1: Cross-cultural Psychology of Health and Illness

             Online Summaries and study assistance with Cross-cultural Psychology of Health and Illness on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Cross-cultural Psychology of Health and Illness on worldsupporter.org

             • including practice exams and notes with the lectures and workgroups
             • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

             Prints & pickup with Cross-cultural Psychology of Health and Illness

             Block 1: Psychology of Advertising

             Online Summaries and study assistance with Psychology of Advertising on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Psychology of Advertising on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams and notes with the lectures and workgroups
             • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

             Prints & pickup with Psychology of Advertising

             Block 2: Artificial Intelligence

             Online Summaries and study assistance with Artificial Intelligence on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams and notes with the lectures
             • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

             Block 2: Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse

             Online Summaries and study assistance with Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse on worldsupporter.org

             • including summaries and notes with the lectures
             • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

             Supporting content: connected summaries and study assistance of block 1, 2 and other blocks

             Assortment per specialisation course of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

             Assortment per specialisation course of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

             Assortment


             Block 1 & 3

             Applied Cognitive Psychology

             Online Summaries and study assistance with Applied Cognitive Psychology on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams and sample questions and notes on lectures
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Clinical Child and Adolescent Psychology

             Online Summaries and study assistance with Clinical Child and Adolescent Psychology on worldsupporter.org

             • including notes on lectures and workgroups
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Clinical Neuropsychology

             Online Summaries and study assistance with Clinical Neuropsychology on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Clinical Neuropsychology on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams and sample questions and notes on lectures and workgroups
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Prints & pickup with Clinical Neuropsychology

             Clinical Psychology

             Online Summaries and study assistance with Clinical Psychology on worldsupporter.org

             • including practice exams and sample questions and notes on lectures and workgroups
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Economic and Consumer Psychology

             Online Summaries and study assistance with Economic and Consumer Psychology on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams and notes on lectures and workgroups
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Block 2 & 4

             Cognitive Neuroscience

             Online Summaries and study assistance with Cognitive Neuroscience on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Cognitive Neuroscience on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams, sample questions and notes on lectures
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Health and Medical Psychology

             Online Summaries and study assistance with Health and Medical Psychology on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Health and Medical Psychology on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams, sample questions and notes on lectures and workgroups
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Prints & pickup with Health and Medical Psychology

             School Psychology

             Online Summaries and study assistance with School Psychology on joho.org

             Online Summaries and study assistance with School Psychology on worldsupporter.org

             • including summaries and notes on lectures
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Social Psychology in Organisations

             Online Summaries and study assistance with Social Psychology in Organisations on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Social Psychology in Organisations on worldsupporter.org

             • including summaries, practice exams, sample questions and notes on lectures
             • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

             Supporting content: connected summaries and study assistance

             Assortment and presence of summaries for IBP

             Assortment per course with Psychology Bachelor 1 at University of Leiden - Year 2023-2024

             Assortment per course with Psychology Bachelor 1 at University of Leiden - Year 2023-2024

             ASSORTMENT BLOCKS 1 AND 2


             Block 1: Introduction to Psychology

             Online Summaries and study assistance with Introduction to Psychology on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Introduction to Psychology on worldsupporter.org

             • including summaries and practice exams
             • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

             Studying the course Introduction to Psychology

             • About the course: In the Introduction to Psychology course, you will be introduced to the main trends within Psychology, you will become acquainted with empiricism and nativism, with Piaget and Pavlov and you will learn who dreams more often: children or adults.
             • Examtips: As with most introductory courses, many subjects only touch the corner of the veil and are likely to leave you feeling hazy. Don't be put off, as the years go by you will gain more and more insight into the relationship with your studies and your appreciation will also grow.

             Block 1: Introduction to Methodology and Statistics

             Online Summaries and study assistance with Introduction to Methodology and Statistics on joho.org

             Online Summaries and study assistance with Introduction to Methodology and Statistics on worldsupporter.org

             • including summaries, practice questions and lecture notes
             • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

             Studying the course Introduction to Methodology and Statistics

             • About the course: During this course you will learn to deal with the core concepts and basic principles of research and descriptive statistics. You will be introduced to the concepts of correlationality and validity and at the end of the course you will be able to calculate how likely it is that you will pass the course if you have attended all lectures and have an IQ of 120.
             • Examtips: For most students statistics has not been the reason to study Psychology. For some it will even be a reason to stop. However, if you invest a little bit during this course, you will benefit from it during your entire study.

             Block 1: History of Psychology

             Online Summaries and study assistance with History of Psychology on joho.org

             Online Summaries and study assistance with History of Psychology on worldsupporter.org

             • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

             Studying the course History of Psychology

             • About the course: In this course you dive into history. You explore the interfaces of psychology with philosophy and physiology. You will become acquainted with Freud, Kant and Darwin and many others that you will continue to encounter during the course in the coming years.
             • Examtips: You learn so many different names of philosophers in this course, of which you had only vaguely heard until recently, that the course sometimes resembles the introduction period at your new university. Just like with the introduction round with your new group, try to think of something for yourself with which you associate and remember that person.

             Block 2: Personality, Clinical and Health Psychology

              Online Summaries and study assistance with Personality, Clinical and Health Psychology on joho.org

              Online Summaries and study assistance with Personality, Clinical and Health Psychology on worldsupporter.org

              • including summaries and notes on lectures and workgroups
              • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

              Studying the course Personality, Clinical and Health Psychology

              • About the course: This course provides a general introduction to clinical and health psychology and the psychology of personality relevant to it.
              • Examtips: The exam is about the main literature. The supplementary literature for this course is mainly for a better understanding or good substantiation of your argumentation in your paper, presentation and work group assignments.

              Block 2: Inferential Statistics

               Online Summaries and study assistance with Inferential Statistics on joho.org

               Online Summaries and study assistance with Inferential Statistics on worldsupporter.org

               • including notes on lectures
               • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

               Studying the course Inferential Statistics

               • About the course: This course builds on the knowledge of the course Introduction to Methodology and Statistics.

               Supporting content: connected summaries and study assistance of block 1, 2 and other blocks

               Assortment Pointer with Psychology Bachelor 2 at Leiden University - Year 2023-2024

               Assortment Pointer with Psychology Bachelor 2 at Leiden University - Year 2023-2024

               ASSORTMENT


               Block 1: Developmental Psychopathology

               Online Summaries and study assistance with Abnormal Child and Adolescent Psychology on worldsupporter.org

               More online Summaries and study assistance with Developmental Psychopathology on worldsupporter.org

               • including summaries, practice exams and sample questions
               • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at Leiden University

               Studying the course Developmental Psychopathology

               • About the course: The Developmental Psychopathology course teaches you to look at various problems and disorders in childhood and adolescence from a developmental psychopathological perspective.

               Block 1: Psychometrics

               Online Summaries and study assistance with Psychometrics on joho.org

               Online Summaries and study assistance with Psychometrics on worldsupporter.org

               • including summaries, practice exams and sample questions
               • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at Leiden University

               Block 1: Stress, Health, and Disease

               Online Summaries and study assistance with Stress, Health, and Disease on joho.org

               Online Summaries and study assistance with Stress, Health, and Disease on worldsupporter.org

               • including summaries, practice exams and sample questions
               • see the supporting content of this Assortment Pointer per course for Psychology Bachelor 2 at Leiden University

               Studying the course Stress, Health, and Disease

               • About the course: In this course, you will learn about the causes and effects of stress. You will also gain experience in systematically collecting information about a subject you study. This course builds on the knowledge of the courses 'Introduction to Psychology' and 'Personality, Clinical and Health Psychology'

               Block 2: Consciousness

               Online Summaries and study assistance with Consciousness on worldsupporter.org

               • including summaries
               • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

               Block 2: Group Dynamics

               Online Summaries and study assistance with Group Dynamics on joho.org

               Online Summaries and study assistance with Group Dynamics on worldsupporter.org

               • including notes with the lectures
               • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

               Studying the course Group Dynamics

               • About the course: This course builds on the knowledge of the course Social and Organizational Psychology

               Block 2: Psychodiagnostics

               Online Summaries and study assistance with Psychodiagnostics on joho.org

               Online Summaries and study assistance with Psychodiagnostics on worldsupporter.org

               • including summaries and notes with the lectures and workgroups
               • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

               Studying the course Psychodiagnostics

               • About the course: This course focuses on establishing a psychological diagnosis and will in some cases lead to recognizable situations.

               Block 2: Perspective on Career Planning (POCP)

               Online Summaries and study assistance with POCP on worldsupporter.org

               • including summaries and notes with the lectures
               • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

               Supporting content: connected summaries and study assistance of block 1, 2 and other blocks

               Image

               Join JoHo here! if you are you not yet a member of JoHo for online use or to collect free summaries

               Meld je hier aan als je nog niet bent aangesloten bij JoHo voor online gebruik of het afhalen van gratis samenvattingen

               Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

               Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

                
               1 - Ga naar www JoHo.org,  en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met volledige online toegang te kiezen
               2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
               3 - Geef bij het account aanmaken de status van je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
               • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
               • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
               • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
               Heb je al een WorldSupporter account?
               • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je na aanmelding bij JoHo je status aanpassen van  'I am not a JoHo WorldSupporter Member'  naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member'.
               • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben.
               Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org

               Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org


               Welke studiehulp en samenvattingen vind je op WorldSupporter.org en JoHo.org?

               • Het platform WorldSupporter.org kan je gebruiken om kennis en studiehulp te delen, of samenvattingen te gebruiken voor bijvoorbeeld studies als bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde, psychologie, pedagogiek en rechten.
               • Voor de studie psychologie vind je onderwijsaantekeningen en tentamenoefenmaterialen met name op WorldSupporter.org en de boeksamenvattingen met name op JoHo.org

               Hoe en waarom zou je gebruik maken van WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

               • Voor online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
               • Voor online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepaantekeningen.
               • Voor online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
               • Voor het samenstellen van je eigen lijstjes en bundels met relevante studiehulp.
               • Voor het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, documenten, aantekeningen, blogs, tips, filmpjes, discussies, activiteiten, recepten, bijbanen en meer.

               Wat kan je doen op WorldSupporter.org?

               Bestuderen
               • Via startpagina's en startmagazines vind je uitgelichte materialen en de favorieten van andere gebruikers
               • Gebruik de zoekfunctie onderaan de startpagina's of start je zoektocht op de 'search' pagina
               • Op World Supporter kan je materialen vinden via andere gebruikers met een World Supporter profiel en via studieverenigingen met een World Supporter profiel
               • Je kunt je favoriete medestudenten volgen die voor jou de beste materialen hebben verzameld, of zelf hebben samengesteld.
               Bewaren
               • Je start je eigen WorldSupporter profiel
               • Je bewaart je geselecteerde en favoriete materialen
               • Je ziet de (nieuwe) bijdragen van je favoriete auteurs, organisaties en studieverenigingen
               Bijdragen
               • Je vult zelf aan als je denkt dat er mogelijkheden zijn voor verbetering van bijdragen van anderen
               • Je geeft complimenten of stelt vragen aan auteurs
               • Je maakt je eigen content en deelt je bijdragen met anderen als je dat wilt

               Wat zijn de ontwikkelingen en welke studies kan je vinden op WorldSupporter.org en welke op JoHo.org?

               JoHo.org
               WorldSupporter.org
               How does joining and registering as a JoHo member work?

               How does joining and registering as a JoHo member work?


               When you support JoHo...

               by joining as a JoHo member

               • By joining JoHo as a member, you support JoHo in all its activities in the areas of international cooperation and talent development
               • You can become a JoHo member by contributing €5.00 per calendar year

               through the purchase of JoHo subscription services

               • You can obtain JoHo subscription services for €10, €15,00 or €20.00 per calendar year for extra services and discounts

               by taking out (travel or health) insurance

               • By applying for a travel or health insurance via JoHo you do not only support JoHo, but also yourself
               • You pay less premium and you are able to use the services and discounts of a JoHo subscription for free 

               ....then JoHo will support you...

               with choice assistance & advice

               • concerning work, travel, study, inspiration and emigration

               with organization profiles & vacancies

               • for full time jobs, part time jobs, volunteer work, internships, and work experience positions at home or abroad

               with summaries & study support

               • such as printed and online study books, textbooks, professional literature, exams & practice questions, lecture notes, terms and readers

               with discounts on items & gifts

               • concerning travel, study, work, inspiration and emigration

               with discounts on activities & projects

               • such as air travel, holidays, volunteer work, language courses, and travelling 

               with discounts on insurances & advice

               • such as emigration insurances, travel insurances, and health insurances

               ...and together we support worldsupporters and projects

               • with personal development via worldsupporter.org and online tools
               • with international collaborations via projects in Africa, Asia, and South America
               • with bringing organizations and individuals into contact with each other to make each other stronger, more aware, and to inspire one another

               How do you receive free subscription services when insured via JoHo?

               • Are you a member and do you take out a yearly continuous insurance via JoHo? Then you are able to use the services and discounts of the JoHo subscription for free
               • How does it work? Become a JoHo member and apply for your travel or health insurance  via JoHo. As a JoHo member you will receive the benefits of the JoHo subscription

               How to choose and purchase a JoHo subscription services

               Purchasing JoHo subscription services

               • JoHo members can choose to purchase a subscription for choice assistance, advice, discounts, or extra support for JoHo
               • If you want to purchase subscription services, you are able to do so with the same form as the one to become a JoHo member
               • If you already are a JoHo member and want to change to, or add, a subscription, please fill out form for changing your membership

               How does registering, logging in & creating a password work

               • As a new JoHo member you automatically receive an online account at joho.org, which you can activate with a link that you will receive in your mailbox

               Read more at

               Are you able to become a member without an IBAN/SEPA bank account?

               • If you don't have an IBAN (international bank account number) with SEPA, but you still want to use membership services or support JoHo's projects and initiatives, including Smokey Tours, take a look at the page about International services

               What are the rules and guidelines?

               What is your JoHo number?

               • You can find your JoHo number at your My JoHo page as soon as you are logged in at joho.org
               • You need your JoHo number, for example, for obtaining the discounts on insurances, summaries, and at partner organisations
               • Have you lost your JoHo number? Please contact JoHo via the online contact forms or log in at joho.org and you will find your JoHo number at your account page on JoHo.org

                

               Join & Register (via JoHo.org)

               How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?

               How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?


               Online access to all summaries, study notes en practice exams

               Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

               There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

               1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
               2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
               3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
               4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

               Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

               Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

               Field of study

               Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

               Comments, Compliments & Kudos

               Add new contribution

               CAPTCHA
               This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
               Image CAPTCHA
               Enter the characters shown in the image.
               Image
               Access level of this page
               • Public
               • WorldSupporters only
               • JoHo members
               • Private
               Statistics
               [totalcount] 3
               Last updated
               13-11-2023
               Search