Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals)?

 

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals)?

 

Sustainable Development Goals en subdoelen

Het eerste hoofdoel is: Het eindigen van armoede.

Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan 1,25 euro per dag moeten rondkomen.

 • Tegen 2030 armoede verminderen onder mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in en minstens tot de helft reduceren.
 • Op nationaal niveau sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen en tegen 2030 ruim de helft van de armen en de kwetsbaren beschermen.
 • Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen, vooral armen en de kwetsbaren mensen, gelijke rechten hebben op economische gebied, toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering.
 • Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden waaronder blootstelling aan klimaatgeralateerde gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische rampen.
 • Zorgen voor een mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor ontwikkelingslanden, vooral voor de minst ontwikkelde landen, om programma’s en beleidslijnen te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in alle vormen.
 • een vaste beleidskaders creëren op nationaal, regionaal en internationaal niveau, die zijn gebaseerd op ontwikkelingsstrategieën ten gunste van de armen en het geslachtsbeleid, om versnelde investering te ondersteunen in acties die gericht zijn op het uitroeien van de armoede.

SDG 1: Geen Armoede

Sustainable Devlopment Goals, wat zijn het en wat moet ik me daar bij voorstellen?

De Verenigd Naties bedachten in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen: de acht millenniumdoelen doelen, die in 2005 zijn komen te vervallen voor 17 Sustainable Devlopment Goals. Er zijn in totaal 17 doelstelling met 169 onderliggende subdoelen. De 17 SDGs zijn bedoeld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de Verenidge naties "De grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu diverse doelstelling en beleidsprogramma's die in lijn zijn met de SDGs, maar er moet nog veel gebeuren. Volgens het CBS doet Nederland het relatief goed en is er een positieve groei in bijna elke doel (zie tabel ontwikkelingsschema). Bedrijven zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan produceren, consumeren en er is minder armoede. Voor het volledig artikel klik de volgende link 'Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dichterbij gekomen' (CBS, 2018). Niet alleen bedrijven kunnen een steentje bijdragen, iedereen in Nederland kan een bijdrage leveren om de wereld een betere plek te maken in 2030.

 

  By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, measured as people living on less than $1.90 a day

  • By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions
  • Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable
  • By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
  • By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters
  • Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions
  • Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions

  Voor elke hoofddoel zijn er een aantal subdoelen waarmee een ieder van start kan gaan. Dit kan zijn door het kopen en consumeren van duurzaam voedsel tot bevorderen van duurzame landbouw.

  Bedrijven en Sustainable Development Goals

  Er zijn verschillende bedrijven die zich inzetten tegen het bestrijden van armoede. Zo is Basic water needs een bedrijd dat zich inzet in het informeren over de gevolgen van een tekort aan water. Je kunt meer lezen over dit onderwerp hieronder.

  Basic Water Needs

  Basic Water Needs (BWN) is widely recognized for its impact in developing, producing and distributing water purification and conservation products; creating access to safe drinking water for everyone. Over the last 10 years, BWN has supplied our innovative Dutch-designed Tulip water filters to more than 2,000,000 people worldwide, offering safe and durable drinking water products that are simple to use and last for thousands of liters. 

  Selected as one of “Toekomstmakers Top 100” (Future Shapers Top 100) in 2015, BWN is also highly regarded in the design and innovation community for our solutions to HWTS (household water and safe storage). Our products are affordable, streamlined in design, and widely available. BWN works through its own network in many parts of the world making sure that all income groups, including the Bottom and Base of the Pyramid (BoP), have access to safe drinking water products. BWN works together with numerous NGOs, Ministries of Health and many other public and private partners in Africa, Asia and Latin America in the fields of HWTS and WASH. BWN is also involved with most Self Supply programs in Eastern and Southern Africa. 

  With its headquarters based in the Netherlands, its production site in Asia, and agents all over the world, BWN meets the needs of its users and stakeholders with a global mindset, in turn making safe drinking water simple, affordable and available. Basic Water Needs’ ultimate goal is to offer safe water in every house for everyone.

  lees verder

  Pifworld

  Pifworld is een organisatie die mensen verbindt met non-profits en maakt het mogelijk dat iedereen mee kan werken aan een betere wereld. De wereld wordt geconfronteerd met mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering. Tegelijkertijd verschaft het internet ons de mogelijkheid om samen te werken op een manier alsnog nimmer gezien. Daarom geeft Pifworld iedereen de kans iedereen te laten deelnemen. Het is hun doel om de maatschapij te versterken en samen een betere wereld te creëren.

  Ook houd Pifworld zich bezig met de 17 sustainable development goals en kan je er direct mee aan de slag op de website. Je kan per SDG zien welke organisaties actief zijn. Zo kun je ervoor kiezen om ze te steunen, andere actievoerders ondersteunen, zelf actie voeren of een donatie te leveren. Wil je liever "fundraising" doen voor een event? Dat is ook mogelijk. Zo kan elke non-profit zijn eigen evenement starten Hierbij kunnen mensen, groepen, scholen of bedrijven in actie komen. De evenementen verschillen van landelijke tot globale evenementen.

  Pifworld

  Zo zijn er nog meer bedrijven te vinden die actief meedoen aan de sustainable development goals. Wil je meer weten dan kan je op de sustainable development goals pagina, rechts onder per development goal zien welk bedrijf er actief bezig zijn.

  Last updated
  15-02-2020

  Hoe kan jij een bijdrage leveren?

  Je hoeft niet groot te beginnen om een verschil te maken, de 17 SDGs zijn opgedeeld in kleinere subdoelen waarin een ieder kan beginnen. Een goed voorbeeld hiervan is Hannahlow, ze beschrijft precies wat je wel en niet moet doen bij het reizen om duurzaam te zijn. Een ander voorbeeld is. Je kan dus laagdrempilig beginnen en toch helpen om een SDG te realiseren. Hieronder zal ik wat dieper ingaan over de hoofddoelen en subdoelen.

  Elke SDG heeft een hoofddoel, zo is het van belang dat bij SDG 1 armoede wordt geindigd tegen 2030, daarnaast heeft het een aantal subdoelen. Zo wilt de UN voor 2030 de armen helpen en beschermen tegen kwetsbare situaties zoals klimaat, economische en sociale veranderingen. Een ieder kan een bijdrage leveren door al iets kleins te doen. Zo is het donneren van boeken, voedsel of anderen spullen een indirecte manier om armoede te bestrijden, maar het hoort wel tot de hoofdoel "Het eindigen van armoede". Een goed voorbeeld is Iriewierize heeft een aantal blogs geschreven waarin ze vertelt over het niet verspillen van voedsel. Dit behoort ook tot het eerste SDG.

  Iri

  Een ander voorbeeld is Lucyfiedze upload diverse media items waarin ze laat zien hoe de mensen en kinderen in Manilla leven. Door te laten zien in welke omstandigheden deze mensen leven helpt ze mee met het eerste SDG: Geen Armoede.

  Lucyfled

  Wil je zien wat voor soort andere informatie er te vinden is over armoede kijk dan op de Goal 1: No poverty pagina.

  Contributions, Comments & Kudos

  Add new contribution

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.
  Magazine of mike123
  Content
  Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
  Image
  SDG Thumbnail
  Statistics
  54
  Search