UU - Geneeskunde - Bundel

UU - Geneeskunde - Bundel

Bevat collegeaantekeningen, oefenmateriaal e.d. bij de blokken van uit het oude Geneeskunde curriculum van de Universiteit Utrecht. 

Stamplijst GNK & Maatschappij

Stamplijst met alle belangrijke begrippen voor Geneeskunde & Maatschappij.

 

4 takken van Sociale Geneeskunde:

 

Arts Maatschappij en Gezondheid

Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde.

Arts Arbeid en Gezondheid

Arbo-, verzekerings- en sportgeneeskunde

Multidisciplinair/care

Verzorgings-/verpleeghuisarts, verslavings- en gehandicaptenzorg.

Beleid en management

GGD en ministerie van volksgezondheid

Volksgezondheid

Stamplijst Vrouw & Verloskunde

 

[toc]

 

Vroeggeboorte

Geboorte voor een zwangerschapsduur van 37 weken, kan iatrogeen of spontaan zijn.

Factoren die een rol spelen bij vroeggeboorte zijn o.a. de maternale leeftijd; de kans is verhoogd bij adolescenten en vrouwen van gevorderde leeftijd. Ook speelt etnische afkomst een rol en vrouwen die fysiek zwaar werk leveren hebben ook een verhoogde kans op partus prematurus.

Een belangrijke voorspeller voor vroeggeboorte is een eerdere vroeggeboorte.

Urineweginfecties, bacteriële vaginose, een meerlingzwangerschap en cervixinsufficiënties geven een verhoogde kans op vroeggeboorte.

Stamplijst Kindergeneeskunde

Stamplijst met belangrijke begrippen en toelichting bij het vak Kindergeneeskunde. De stamplijst is online beschikbaar met een abonnement 2 of als hardcopy verkrijgbaar in het JoHo Center Utrecht (gecombineerd met week 3 en 4)

[toc]

 

 

Tekenen van dehydratie

 • Droge slijmvliezen

 • Ingezonken ogen en ingezonken fontanel

 • Daling van het gewicht

 • Hypotensie (in laat stadium)

 • Tachycardie

 • Verlengde capillary refill

 • Afgenomen perifere pulsaties

 • Verminderde turgor

 • Snelle en diepe ademhaling

Stamplijst Neurologie

 

[toc]

Stamplijst neurologie

Laesies van het centraal motorisch neuron

Kenmerken:

 • Spierzwakte

 • Hypertonie (spasticiteit)

 • Hyperreflexie

 • Pathologische reflexen

Laesies van het perifeer motorisch neuron

Kenmerken:

 • Spieratrofie

 • Hypotonie

 • Hyporeflexie

Perifere laesies

 

Voorhoorncel

Stamplijst ACPZ (Acute en perioperatieve zorg)

 

[toc]

 

Buikpijn

Anatomie buikorganen

 

Acute buik

Algemeen

-       Klinische term voor de toestand van acute buikpijn, waarbij meestal chirurgisch ingrijpen gewenst is

-       Duur meestal <1wk

Oorzaken

-       Infectieus: appendicitis acuta, cholecystitis, pancreatitis acuta, diverticulitis, adnexitis, cystitis, colitis, pyelitis, hepatitis, leverabces, abces bij ibd (crohn), pneumonie (referred pain)

-       Perforatie: ulcus ventriculi, ulcus duodeni, coloncarcinoom

Access level of this page

 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private

Add this content to my World Supporter Magazine

Magazine of Geneeskunde World Supporter