World Supporter & Playing Rules

World Supporter & Playing Rules

In deze Magazinebundel vind je o.a antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de Spelregels op World Supporter?
  • Wat houdt Fair Play op World Supporter in?
  • Wat zeggen de collega's en de wetenschap over auteursrechten?
  • Wat is de Privacy policy op World Supporter?

An English version of this Magazine is also available (under construction) 

Fair Play op JoHo WorldSupporter

Fair Knowledge

  • Kennis delen is een groot goed en kennis overdragen een prachtig doel. Op WorldSupporter wordt geprobeerd om een bijdrage te leveren aan het wereldwijd verspreiden van kennis en daarmee een steentje bij te dragen aan internationale ontwikkeling.
  • Jij kan op WorldSupporter helpen bij het faciliteren en stimuleren van degenen die moeilijk, of geen, toegang hebben tot voldoende kennis om zichzelf te ontwikkelen, of anderen te helpen bij hun ontwikkeling.

 

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
An English version of this Magazine is also available (under construction) 

." data-share-imageurl="">

Contributions

Magazine of WorldSupporter