Pedagogische wetenschappen, Leiden jaar 1

Pedagogische wetenschappen, Leiden jaar 1

Share mee!

Op de pagina van sociale wetenschappen worden collegeaantekeningen, begrippenlijsten, tentamens, tips bij het studeren en ander relevant studiemateriaal gedeeld met medestudenten.

Deze bundel bevat relevant studiemateriaal dat te gebruiken is bij pedagogische wetenschappen jaar 1 aan de Universiteit Leiden,

Onder meer is er materiaal voor de volgende vakken en onderwerpen:

 • Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen (IPO) 1A
 • Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen (IPO) 1B
 • Inleiding en de pedagogische en onderwijswetenschappen (IPO) 2A
 • Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen (IPO) 2B
 • Inleiding in de psychologie (voor pedagogen)
 • Inleiding van de grondslagen van de pedagogische wetenschappen
 • Inleiding in de sociologie
 • Inleiding in de ontwikkelingspsychologie
 • Inleiding in de praktische filosofie voor pedagogen A&B
 • Onderzoekspracticum 1

Pedagogiek in Beeld - 2e druk - Boeksamenvatting

1. De wijze waarop pedagogisch onderzoek wordt ingericht

Kenmerken van empirisch-analytisch onderzoek:

 • Empirisch: dwingt de opvoedkundigen hun ideeën over opvoedingsprocessen voortdurend te toetsen.

 • Analytisch: stapsgewijs.

 • Op systematische wijze verschillende pedagogische handelingen, methoden, ingrepen, therapieën uitproberen en kijken of er van verschillende pedagogische effecten sprake is.

 • Onderzoeksmethoden: veldexperiment, survey-onderzoek, laboratorium-experiment, observatieonderzoek, archiefonderzoek en fysiologische studies.

Access level of this page

 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private

Add this content to my World Supporter Magazine

Magazine of Sociale Wetenschappen World Supporter