Artikelen Inleiding Strafrecht UU 1617

Artikelen Inleiding Strafrecht UU 1617

Samenvattingen van artikelen voor het vak Inleiding strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Last updated
18-10-2017

Bescherming van waakzame burgers

Wat is de Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer?

De Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer (hierna: de Aanwijzing) is in werking getreden op 13 december 2010. De Aanwijzing betreft situaties waarin de burger zichzelf of een ander verdedigt waarin deze een ‘feitelijk slachtoffer is of zich zo voelt’. De bedoeling is om voor politie en justitie vast te leggen wat de rechtspositie is van een burger die zelfverdediging toepast en welke dwangmiddelen tegen hem mogen worden ingezet.

De praktijk van de ZSM-methode

Wat is de tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze?

In juni 2016 verscheen de tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze door de WODC (het onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie). Doel van het onderzoek was het analyseren van de implementatie van deze methode in de strafrechtsketen en de resultaten van de werkwijze op de gebieden ‘snel’, ‘betekenisvol’ en ‘zorgvuldig’. Eerst wordt uitgelegd wat de ZSM-werkwijze (hierna: ZSM) inhoudt en vervolgens wordt deze geanalyseerd. Ook behandelt de evaluatie enkele positieve en negatieve aspecten van de werkwijze en worden enkele rechtsstatelijke zorgen geuit.

Observatie-onderzoek in een rechtszaal

Welke indruk hebben studenten van rechtszaken in de praktijk?

Rechtenstudenten die voor het eerst een rechtszaak bezoeken, kijken vaak hun ogen uit. Veel van hun vooroordelen blijken vaak niet te kloppen. De rechtszaak is niet zo formeel en niet zo technisch juridisch als ze verwachten. Rechters zijn niet alleen autoritair, maar soms ook heel empathisch. Het is daarom heel goed dat studenten worden gestimuleerd om rechtszaken te bezoeken en daarvan verslag uit te brengen. Literatuur voor een goede methodologie daarvoor ontbreekt echter. Daarom gaat dit artikel in op een goede methodologie voor verslaggeving van een rechtbankbezoek.

Selected Categories
Magazine of Tim van Iersel
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
16