Constitutioneel recht

Constitutioneel recht

Inhoud van deze bundel

Deze bundel omvat oefententamens met de standaardantwoorden voor het vak constitutioneel recht aan de UvA.

Studietips

Ter voorbereiding op het tentamen geef ik je de volgende studietips mee.

​Vóór het tentamen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Je kunt het tentamen pas maken als je de materie goed beheerst. Dat betekent dat een goede voorbereiding een essentiele voorwaarde is voor het halen van je tentamen.

Een goede voorbereiding omvat 3 fases. De eerste fase is het bestuderen en begrijpen van alle materie. De tweede fase is het oefenen met de materie door het oefenen van tentamenopgaves en de opdrachten uit de werkcolleges. De derde fase is het verbeteren van de onderdelen en leerstukken die je op basis van de eerste 2 stappen nog niet voldoende beheerst.

Tot slot: alles wat je niet bij de voorbereiding doet, moet je op het tentamen alsnog doen.

Tijdens het tentamen

Neem het tentamen globaal door voor je daadwerkelijk begint, zodat je een beetje weet welke onderwerpen aan bod komen en snel een inschatting kunt maken waar de moeilijke of tijdrovende vragen zitten.

Beantwoord eerst de eenvoudigere vragen, zodat je daarna rustig aan de lastigere vragen kunt werken.

Beantwoord een casus altijd volgens dezelfde structuur. Stap 1: wat is de rechtsvraag, om welk leerstuk gaat het? Stap 2: noem de vereisten van dat leerstuk (zoals bijv. 6:162 BW bij onrechtmatige daad). Stap 3: geef aan of aan die vereisten is voldaan. Verwijs daarbij naar feiten en omstandigheden uit de casus. Stap 4: sluit af met een conclusie.

Als je een meerkeuzevraag hebt en twijfelt over het antwoord, kies dan voor het meest specifieke antwoord.

Sluit je antwoord altijd af met een conclusie. In die conclusie geeft je in één zin aan wat het antwoord is op de vraag.

Specifieke tips voor het vak constitutioneel recht

De casus bij het vak constitutioneel recht gaan, in tegenstelling tot de meeste juridische vakken, ook vaak over redeneervragen waarbij je niet altijd kunt verwijzen naar specifieke wetsartikelen of jurisprudentie. Die vragen zijn ook lastig voor te bereiden. Soms komen die vragen voor in de werkgroepen, vaak ook niet. De enige manier om die vragen goed voor te bereiden is door bij het voorbereiden van het tentamen ook aandacht te besteden aan verbanden tussen leerstukken.

Last updated
03-03-2017
Selected Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Magazine of SafirSL
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
14