Notes en collegeaantekeningen Supply chain Operations, Groningen

Notes en collegeaantekeningen Supply chain Operations, Groningen

Aantekeningen bij de hoorcolleges van Supply chain Operations

Supply Chain Operations Hoorcollege 1

Hoorcollege 1

SCO is het op elkaar afstemmen van het aanbod van producten en diensten en de vraag naar producten en diensten. Grondstoffen worden componenten, die worden subcomponenten en samen vormen ze het product.

Onderdelen in de lijn zijn onder andere:

 • Leveranciers

 • Productieaansturing

 • Transport, opslag en wachten

 • Dienstverlening

In de realiteit is het heel complex, want iedereen heeft zijn eigen ideeën en doelstellingen, en de uitdaging is om deze met elkaar in een gestroomlijnd geheel te vormen.

 

Supply Chain Operations draait om:

 • De transformatieprocessen binnen bedrijven

Supply Chain Operations Hoorcollege 2

Hoorcollege 2

Procesanalyse: capaciteit en flow

Berekenen doorlooptijd (throughput time):

De capaciteit is de hoeveelheid output dat een systeem kan bereiken gedurende een bepaalde tijdseenheid. Het wordt uitgedrukt door het aantal jobs (items) per tijdseenheid.

Voorbeelden:

 • Ziekenhuis: aantal patiënten per dag op de poli

 • Universiteit: aantal studenten per academisch jaar

Je vraagt jezelf af welke beslissingen je neemt op basis van de capaciteit. Dit gebeurt op verschillende niveaus:

 • Strategisch: (hoeveelheid fabrieken) het bepalen van het algehele capaciteitsniveau van kapitaal-intensieve middelen:

 1. Materieel

 2. Faciliteiten

Supply Chain Operations Hoorcollege 3

Hoorcollege 3

Processen in de dienstverlenende sector & wachtrij-theorie

De dienstensector bestaat uit:

 • De overheid

 • De zorg

 • Het onderwijs

 • De zakelijke dienstverlening: Financiële dienstverlening, Advies, Uitzendbureaus

De dienstensector wakkert de economie aan, en heeft het meeste invloed op de bbp van een land. Nederland hoort bij de landen met de grootste export van de wereld.

 

Onderscheid tussen goederen en diensten:

Goederen

Diensten

Tastbaar

Ontastbaar

Supply Chain Operations Hoorcollege 4

Hoorcollege 4

Proces: hoe heeft een organisatie zijn zaken geregeld. De kern hiervan is of producten uniek zijn of heel gewoon. Grote pompen zijn bijvoorbeeld speciaal voor een klant gemaakt, en kleine blikjes allemaal hetzelfde.

Ook wordt er gekeken naar volume en variëteit. Er wordt gekeken naar de overeenkomst tussen het soort product dat wordt gemaakt, en de manier waarop dit wordt gemaakt. Er wordt verwacht dat er een natuurlijke fit is tussen product en proces.

Er kan een verschil zitten tussen wat verwacht wordt en wat geobserveerd wordt.

Zie slide 6 voor een product-procesmatrix. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen standaardisatie en volume.

 

Supply Chain Operations Hoorcollege 5

Hoorcollege 5

 

The Lean philosophy

De oorsprong van Lean gaat terug naar 30 jaar geleden in Japanse bedrijven. Dit is doorgevoerd in het Toyota Production System, in 1950 door Taiichi Ohno. Later is het een hype geworden in de Westerse wereld. In het verleden kwamen hier ook al flarden voorbij, maar door het uitkomen van een boek werd de theorie pas echt populair.

De kern van Lean is het tegengaan van verspilling (waste). Onder ‘waste’ wordt alles beschouwd waar je als klant geen belangstelling voor hebt. 3 Japanse termen:

Supply Chain Operations Hoorcollege 6

Hoorcollege 6

 

Why is sourcing important?

De kern hiervan is het feit dat bedrijven steeds meer denken dat ze niet alles zelf moeten doen, maar zich moeten richten op datgene waarin ze beter kunnen zijn dan anderen. Bedrijven specialiseren zich en ook toeleveranciers specialiseren zich (voordeel: zaken met specialist is beter). Ook realiseren bedrijven zich dat ze altijd samen moeten werken met andere klanten. Er zijn ten slotte ook steeds meer verschillende producten waardoor het lastig is alles zelf te doen.

Supply Chain Operations Hoorcollege 7

Hoorcollege 7

 

Distributielogistiek en Transport

Logistiek is het verplaatsen van materiaal tussen verschillende locaties van vraag en aanbod (het afstemmen van vraag en aanbod).

We kennen een geïntegreerd netwerk van modaliteiten (vervoersmiddelen):

 • Boot

 • Vliegtuig

 • Trein

 • Vrachtwagen

Ook kennen we een geïntegreerd netwerk van faciliteiten (punten waartussen vervoersmiddelen rijden):

 • Vrachtoverslag

 • Magazijnen

 • Distributiecentra

Last updated
12-11-2019
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Magazine of Business and Economics World Supporter
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Image
College-aantekeningen
Statistics
17