Trade law

Apply more filters within category Trade law
Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
Tentamen Handelsrecht: Wie draagt het risico?

Belangrijk bij dit tentamen is vooral dat je altijd weet wie het risico voor bepaalde goederen draagt tijdens de internationale handel. Kijk bijvoorbeeld wie er op het moment van vervoer verantwoordelijk is en wie er aansprakelijk is voor eventuele schade tijdens het vervoer. Vragen hierover lopen a...

Summary & Study Notes
Aantekeningen hoorcolleges 2016/2017: Handelsrecht - RUG

Deze aantekeningen zijn gebaseerd op het het vak Handelsrecht, Rechtsgeleerdheid bachelor jaar 2, Rijksuniversiteit Groningen, in 2016/2017. In week 4 is een responsiecollege gegeven, hier zijn geen aantekeningen bij.

  • Week 1A: Ondernemingsrecht
  • Week 1B: Andere vorme...

Find Content
Find Supporters