European Law

Apply more filters within category European Law
Magazines & Bundles
Europees recht UvA

Deze bundel bevat relevante blogs en studiemateriaal bij het vak Europees recht aan de UvA. 

Stories & Suggestions
HC Europees recht week 2 (a en b)

Les 2A: De Europese Unie als Rechtsstaat Overzicht Rechtstatelijk karakter van de EU (juridische grondslag, betekenis, schematisch overzicht en rechtsbescherming van individuen) en rechtstreekse beroepen (verdragsschending, nietigheid van handelingen, nalaten van instellingen, aansprakelijkheid van ...

Europees recht: Werkgroep 1 (antwoorden)

VRAAG 1: Het idee is om vrede & welzijn te bevorderen door middel van het ‘poolen’ van economische macht (artikel 3 VEU). Om dit te bewerkstellen is het raadzaam goederen en andere productiefactoren voor elkaar beschikbaar te stellen. Omdat men economische middelen deelt, zullen lids...

Europees recht: werkgroep 2 (Vragen)

VRAGEN WEEK 2 EUROPEES RECHT – RECHTSBESCHERMING

  1. Maak een stappenplan voor de beantwoording van procedurele vragen onder artikelen 263 en 267 VWEU. Dit moet aangeven welke stappen doorlopen moeten worden om te kunnen bepalen of een beroep succesvol kan zijn vanuit procedureel perspec...

Europees recht werkgroep 2 (antwoorden)

ANTWOORDEN WEEK 2 EUROPEES RECHT – RECHTSBESCHERMING VRAAG 1: Stappenplan artikel 263 VWEU (beroep tot nietigverklaring): (Voordat de procedure aanhangig gemaakt kan worden, moet je uitzoeken welke rechter bevoegd is. Het Hof van Justitie bestaat uit het Gerecht en het Hof. Art. 256(1) VWEU; e...

Summary & Study Notes
Find Content
Find Supporters