Criminal Law

Apply more filters within category Criminal Law
Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
Image

Tentamen

  • Datum: 03-01-2018
  • Tijdstip: 13:00-16:00 uur
  • Locatie A: Pieterskerk
  • Locatie B: Holiday Inn

Herkansing

  • Datum: 23-03-2018
  • Tijdstip: 09:00-12:00 uur
  • Locatie: Universitair Sportcentrum

Toetsing

  • Tentamen...

Summary & Study Notes
Strafrecht 3 werkgroepuitwerkingen 2018/2019 Week 1

Werkgroep 1 – Vooronderzoek, verdenking, verdachte, verhoor en vrijheidsbeneming   Aantekeningen   Het strafproces zou je kunnen verdelen in drie fasen:

  • Vooronderzoek/opsporing. Deze twee begrippen zijn niet hetzelfde. Het vooronderzoek verloopt nooit op dezelfde manier, wan...

Strafrecht 3 werkgroepuitwerkingen 2018/2019 week 2

Werkgroep 2 – Voorarrest   Aantekeningen   Aanhouding is wel een vrijheidsbenemend  dwangmiddel, maar valt niet onder het voorarrest. Bewaring en gevangenhouding en- neming zijn de voorlopige hechtenis. Voorarrest bevindt zich voor de berechting. Artikel 5 EVRM is van toepassing...

Find Content
Find Supporters