Herkansing Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (UL)

Herkansing

 • Datum: 16-01-2018
 • Tijdstip: 09:00-12:00 uur
 • Locatie: Universitair Sportcentrum

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur
 • Nabespreking: 2 uur

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaand uit 40 meerkeuzevragen en een open vraag. Bij het tentamen is 80% van de punten te verdienen met de meerkeuzevragen en 20% met de open vraag.

Inleverprocedures

 • De tussentijdse schriftelijke opdracht(en) dient/dienen via Blackboard te worden ingeleverd.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

 • Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • A.W. Heringa, J. van der Velde, L. Verhey en W. van der Woude, Staatsrecht, Deventer: Kluwer 2015 (twaalfde druk) (alternatief: A.D. Belinfante & J.L. de Reede/ L. Dragstra e.a., Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer 2015 (achttiende druk)
 • Vijfde herziene editie van de Ars Aequi Jurisprudentiebundel Staats- en bestuursrecht (Ars Aequi Libri, Nijmegen 2015) onder redactie van A.M.M.M. Bots e.a.
 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2017-2018 of Blauwe VNW 2017-2018

Werkboek

 • Werkboek Beginselen van de democratische rechtsstaat (studiejaar 2017-2018)

Reader

 • Reader Beginselen van de democratische rechtsstaat (studiejaar 2017-2018)

Aanmelden

 • De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Event of Summary supporter - Rechten leiden B1

Date

16-01-2018

Access level of this page

 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private