Cross Your Borders Grave

Cross Your Borders is een driedaags interactief onderwijsproject over
armoede en onrecht in de wereld voor 3 en 4 HAVO/VWO. Het project wordt
volledig georganiseerd en uitgevoerd door enthousiaste jongeren. Inhoudelijk
sluit het aan bij o.a. aardrijkskunde, maatschappijleer, economie en
geschiedenis. Ook werken de leerlingen aan competenties als samenwerken,
presenteren en discussiëren

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Event of Jiltvschayik

Date

4 December 2013 to 6 December 2013

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private