benefiet diner

We hebben een benefiet diner georganiseerd voor 120 personen om geld in te zamelen voor Uganda.

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Event of MaartjeVanBeek

Date

17 November 2013

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private