Presentaties 3-gymnasium

Ik heb een powerpointpresetatie voorbereid over Worldmapping en mijn reis naar Malawi. Op donderdag 31 oktober staat de eerste presentatie gepland bij een 3-gymnasiumklas bij mij op school. Hierna volgen er hoogstwaarschijnlijk meer!

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Event of onbegrensde-dromen

Date

31-10-2013

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private