Wat is de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL)?

De Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)-IV-NL is een gestandaardiseerde test die de intelligentie van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84 jaar meet. De test bestaat uit 15 subtests die verdeeld zijn over vier schalen:

 • Verbale Schaal: Meet verbale vaardigheden zoals taalbegrip, woordenschat en redeneervermogen.
 • Perceptueel-Redeneerschaal: Meet visuele vaardigheden zoals patroonherkenning, ruimtelijk inzicht en logisch redeneren.
 • Werkgeheugenschaal: Meet het vermogen om informatie te verwerken en te onthouden tijdens het uitvoeren van complexe taken.
 • Verwerkingssnelheidsschaal: Meet de snelheid waarmee informatie kan worden verwerkt en eenvoudige taken kunnen worden uitgevoerd.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Wechsler Adult Intelligence Scale?

 • Betrouwbaar en valide: De WAIS-IV-NL heeft aangetoond betrouwbaar en valide te zijn in tal van studies.
 • Normering voor Nederland: De test is genormeerd voor de Nederlandse bevolking, waardoor betrouwbare scores kunnen worden verkregen.
 • Breed scala aan vaardigheden: De test meet een breed scala aan cognitieve vaardigheden, wat een uitgebreid beeld geeft van de intelligentie van een persoon.
 • Gebruiksvriendelijk: De test kan worden afgenomen door professionals met een passende opleiding.
 • Beschikbaar in het Nederlands: De testmaterialen en handleiding zijn beschikbaar in het Nederlands.

Waarom is de Wechsler Adult Intelligence Scale belangrijk?

De WAIS-IV-NL is een belangrijk hulpmiddel voor:

 • Intelligentiebeoordeling: De test kan worden gebruikt om de algemene intelligentie van een persoon te beoordelen.
 • Diagnostiek van leerproblemen: De test kan worden gebruikt om leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie, te diagnosticeren.
 • Beoordeling van cognitieve achteruitgang: De test kan worden gebruikt om cognitieve achteruitgang, zoals dementie, te beoordelen.
 • Plannen van behandeling: De informatie verkregen van de test kan worden gebruikt om een behandelplan op maat op te stellen.
 • Onderzoek: De test kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de intelligentie van mensen voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe wordt de Wechsler Adult Intelligence Scale in de praktijk toegepast?

De WAIS-IV-NL wordt meestal afgenomen door een psycholoog, psychiater of GGD-arts. De test wordt afgenomen in een rustige omgeving en duurt ongeveer 2 tot 3 uur. De scores van de subtests worden omgezet in gestandaardiseerde scores, waardoor de prestaties van een persoon kunnen worden vergeleken met die van de normgroep.

Praktijkvoorbeeld

Een 18-jarige leerling met leermoeilijkheden komt bij een schoolpsycholoog om zijn intelligentie te laten beoordelen. De schoolpsycholoog neemt de WAIS-IV-NL af bij de leerling en de resultaten laten zien dat de leerling een zwakke verbale schaal heeft en een sterke perceptueel-redeneerschaal. De schoolpsycholoog bespreekt de resultaten met de leerling en zijn ouders en stelt een behandelplan op dat gericht is op het verbeteren van de verbale vaardigheden van de leerling.

Kritische kanttekeningen

Hoewel de WAIS-IV-NL een waardevol hulpmiddel is, zijn er enkele kritische kanttekeningen waarmee rekening moet worden gehouden:

 • De test is tijdrovend: De afname van de test kan 2 tot 3 uur duren.
 • De test is niet geschikt voor alle mensen: De test is niet geschikt voor mensen met een auditieve of visuele beperking, of voor mensen met een psychiatrische stoornis die de testprestaties kan beïnvloeden.
 • De test kan beïnvloed worden door culturele achtergrond: De test kan beïnvloed worden door de culturele achtergrond van de persoon, waardoor de scores mogelijk niet altijd een accuraat beeld geven van de intelligentie.
Page access
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Hugo
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer