Wat is de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-NL)?

De Coping Inventory for Stressful Situations - NL (CISS-NL) is een zelfbeoordelingslijst die wordt gebruikt om copingstrategieën te meten die mensen gebruiken om met stressvolle situaties om te gaan. De lijst bestaat uit 48 items die verdeeld zijn over drie subschalen:

 • Taakgerichte coping (T): Strategieën gericht op het oplossen van het probleem dat de stress veroorzaakt.
 • Emotiegerichte coping (E): Strategieën gericht op het reguleren van de emoties die de stress veroorzaken.
 • Vermijdingsgerichte coping (V): Strategieën gericht op het vermijden van de stressvolle situatie of de emoties die deze veroorzaakt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Coping Inventory for Stressful Situations?

 • Betrouwbaar en valide: De CISS-NL heeft aangetoond betrouwbaar en valide te zijn in tal van studies.
 • Gevoelig voor verandering: De CISS-NL kan worden gebruikt om veranderingen in copingstrategieën in de loop van de tijd te volgen.
 • Gebruiksvriendelijk: De lijst is duidelijk en eenvoudig te begrijpen voor zowel de invuller als de afnemer.
 • Beschikbaar in het Nederlands: De CISS-NL is beschikbaar in het Nederlands.

Waarom is de Coping Inventory for Stressful Situations belangrijk?

De CISS-NL is een belangrijk hulpmiddel voor:

 • Beoordeling van copingstrategieën: De CISS-NL kan worden gebruikt om te bepalen welke copingstrategieën mensen gebruiken om met stressvolle situaties om te gaan.
 • Identificatie van problematische coping: De CISS-NL kan worden gebruikt om te identificeren of mensen gebruik maken van ongezonde of ineffectieve copingstrategieën.
 • Behandelingsplanning: De informatie verkregen van de CISS-NL kan worden gebruikt om een behandelplan op maat op te stellen.
 • Onderzoek: De CISS-NL kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over copingstrategieën bij mensen in stressvolle situaties voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe wordt de Coping Inventory for Stressful Situations in de praktijk toegepast?

De CISS-NL kan worden afgenomen door een professional, zoals een psycholoog, psychiater of GGD-arts, maar ook door de persoon zelf. De vragenlijst kan worden ingevuld op papier of online.

Praktijkvoorbeeld

Een student komt bij zijn studieadviseur met klachten over faalangst en stress rondom zijn examens. De studieadviseur neemt de CISS-NL af bij de student en de resultaten laten zien dat de student vooral gebruik maakt van vermijdingsgerichte copingstrategieën, zoals uitstelgedrag en piekeren. De studieadviseur bespreekt met de student de resultaten van de CISS-NL en leert de student gezondere en effectievere copingstrategieën aan, zoals timemanagement en ontspanningsoefeningen.

Kritische kanttekeningen

Hoewel de CISS-NL een waardevol hulpmiddel is, zijn er enkele kritische kanttekeningen waarmee rekening moet worden gehouden:

 • De CISS-NL is een zelfbeoordelingslijst: De antwoorden op de vragen van de CISS-NL kunnen beïnvloed worden door de stemming en motivatie van de invuller.
 • De CISS-NL is niet geschikt voor alle mensen: De CISS-NL is niet geschikt voor mensen met een co-morbide psychiatrische stoornis of voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • De CISS-NL geeft geen compleet beeld: De CISS-NL geeft slechts een indicatie van copingstrategieën. Voor een complete beoordeling is aanvullend onderzoek nodig.
Page access
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Hugo
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering