Wat is de diagnostische cyclus?

De diagnostische cyclus is een systematische methode om problemen te analyseren, oorzaken te achterhalen en passende oplossingen te vinden. Het is een cyclisch proces dat voortdurend wordt herhaald en verfijnd om tot een optimale oplossing te komen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de diagnostische cyclus?

 • Gestructureerd: De cyclus bestaat uit een aantal duidelijke stappen die zorgen voor een gestructureerde en efficiënte aanpak.
 • Herhalend: De cyclus kan meerdere malen worden doorlopen, waarbij steeds nieuwe informatie wordt verzameld en de oplossing wordt bijgesteld.
 • Data-gedreven: Beslissingen worden gebaseerd op objectieve observaties en metingen, wat leidt tot betere en meer onderbouwde oplossingen.
 • Flexibel: De cyclus kan worden aangepast aan verschillende soorten problemen en contexten.

Waarom is de diagnostische cyclus belangrijk?

 • Verhoogt de kans op succes: Door een systematische aanpak te volgen, verkleint u de kans op fouten en vergroot u de kans op het vinden van een passende oplossing.
 • Verbetert begrip: De cyclus dwingt u om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, wat leidt tot een beter begrip van de oorzaken en onderliggende factoren.
 • Bevordert communicatie: De gestructureerde aanpak maakt het makkelijker om met anderen samen te werken en informatie te delen over het probleem en de oplossing.
 • Leert van ervaringen: Door de cyclus te documenteren, kunt u leren van eerdere problemen en uw aanpak in de toekomst verbeteren.

Wat is de toepassing van de diagnostische cyclus in de praktijk?

De diagnostische cyclus kan worden toegepast in diverse sectoren, van medische diagnostiek tot technische probleemoplossing. Enkele voorbeelden:

 • Een arts gebruikt de cyclus om een patiënt te diagnosticeren.
 • Een software engineer gebruikt de cyclus om een bug in een programma op te sporen.
 • Een manager gebruikt de cyclus om een productieprobleem op te lossen.

Praktijkvoorbeeld

Stel dat er in een fabriek steeds meer defecte producten van de band rollen. De diagnostische cyclus kan als volgt worden toegepast om het probleem op te lossen:

 1. Probleemanalyse: Hoeveel producten zijn defect? Wat is de aard van de defecten? Wanneer treden de defecten op?
 2. Dataverzameling: Verzamel gegevens over het productieproces, de gebruikte materialen en de machines.
 3. Hypothesevorming: Stel mogelijke oorzaken van de defecten op basis van de verzamelde data.
 4. Hypothesetesten: Ontwerp en voer experimenten uit om de hypothesen te testen.
 5. Conclusie: Bepaal de meest waarschijnlijke oorzaak van de defecten.
 6. Oplossing: Ontwikkel en implementeer een oplossing om de oorzaak aan te pakken.
 7. Evaluatie: Evalueer de effectiviteit van de oplossing en pas deze indien nodig aan.

Kritische kanttekeningen

 • Tijdsintensief: De diagnostische cyclus kan tijdrovend zijn, zeker in complexe situaties.
 • Vereist expertise: Het succes van de cyclus hangt af van de kennis en kunde van de betrokkenen.
 • Niet altijd toepasbaar: De cyclus is niet geschikt voor alle soorten problemen, zoals vage of subjectieve problemen.
 • Focus op problemen: De cyclus richt zich primair op het oplossen van problemen, terwijl het ook belangrijk is om proactieve maatregelen te nemen om problemen te voorkomen.
Page access
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Hugo
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.