Wat is de Behavior Assessment System for Children - 2nd Edition - Dutch Revision (BAS-NL)?

De Behavior Assessment System for Children - 2nd Edition - Dutch Revision (BAS-NL) is een gestructureerd observatiesysteem dat het gedrag van kinderen tussen 2 en 18 jaar meet. Het is een herziening van de originele BAS-NL die in 1997 werd ontwikkeld door Charles Reynolds en Brenda Pagliari. De BAS-NL is in 2010 door Van der Sluijs en Emmelkamp gereviseerd voor Nederlandstaligen.

De BAS-NL bestaat uit drie schalen:

 • Aandacht: De BAS-NL bevat items over het vermogen van het kind om aandacht vast te houden, zich te concentreren en afleidingen te negeren.
 • Hyperactiviteit-impulsiviteit: De BAS-NL bevat items over de mate waarin het kind rusteloos, impulsief en ongeremd is.
 • Gedragsmoeilijkheden: De BAS-NL bevat items over probleemgedrag van het kind, zoals agressie, oppositioneel gedrag en sociale vaardigheden.

De observaties worden gedaan door een ouder, leerkracht of andere vertrouwde volwassene die het kind kent en regelmatig observeert. De observaties worden gescoord op een schaal van 0 tot 3. De totaalscore op elke schaal kan variëren van 0 tot 90. Een hogere score geeft meer problemen aan op het betreffende gebied.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de BAS-NL?

 • Betrouwbaarheid en validiteit: De BAS-NL is een betrouwbare en valide schaal die is onderzocht in een aantal studies.
 • Gestandaardiseerd: De BAS-NL observaties worden gestructureerd en gestandaardiseerd uitgevoerd.
 • Normering: De BAS-NL is genormeerd voor de Nederlandse bevolking.

Waarom is de BAS-NL belangrijk?

 • Screening van gedragsproblemen: De BAS-NL kan worden gebruikt om gedragsproblemen bij kinderen te screenen.
 • Beoordeling van de behandeling: De BAS-NL kan worden gebruikt om de voortgang van de behandeling van gedragsproblemen bij kinderen te beoordelen.
 • Onderzoek: De BAS-NL wordt veel gebruikt in onderzoek naar gedragsproblemen bij kinderen.

Hoe wordt de BAS-NL in de praktijk toegepast?

 • Geestelijke gezondheidszorg: De BAS-NL kan worden gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg om gedragsproblemen bij kinderen te screenen en de voortgang van de behandeling te beoordelen.
 • Onderwijs: De BAS-NL kan worden gebruikt in het onderwijs om leerproblemen die mogelijk verband houden met gedragsproblemen te identificeren.
 • Jeugdzorg: De BAS-NL kan worden gebruikt in de jeugdzorg om de ernst van gedragsproblemen bij kinderen te beoordelen en passende interventies te bepalen.

Praktijkvoorbeeld

Een leerkracht merkt dat een leerling in de klas veel moeite heeft met concentreren en impulsief reageert. De leerkracht neemt de BAS-NL af om de gedragsproblemen van de leerling te screenen. De resultaten van de BAS-NL wijzen uit dat de leerling mogelijk ADHD heeft. De leerkracht bespreekt de resultaten met de ouders van de leerling en verwijst hen door naar een specialist voor verdere diagnostiek en behandeling.

Kritische kanttekeningen

 • Observator bias: De scores op de BAS-NL kunnen beïnvloed worden door de interpretatie van de observator.
 • Tijdsintensief: De BAS-NL kan tijdrovend zijn om af te nemen en te scoren.
 • Niet geschikt voor alle doelgroepen: De BAS-NL is mogelijk niet geschikt voor alle kinderen, zoals kinderen met een verstandelijke beperking of kinderen die een andere taal spreken dan Nederlands.
Page access
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Hugo
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering