Samenvattingen per hoofdstuk bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat

Samenvattingen per hoofdstuk bij Biological Psychology

Samenvattingen per hoofdstuk bij Biological Psychology

 • Voor samenvattingen bij alle hoofdstukken van de 13e druk van Biological Psychology van Kalat, zie de supporting content van deze pagina

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 0 - Wat houdt de studie naar biologische psychologie en gedrag in?
 • Hoofdstuk 1 - Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen?
 • Hoofdstuk 2 - Wat is de functie van synapsen?
 • Hoofdstuk 3 - Hoe is het zenuwstelsel opgebouwd?
 • Hoofdstuk 4 - Hoe hebben de hersenen zich genetisch gezien evolutionair ontwikkeld?
 • Hoofdstuk 5 - Wat zegt de biologische psychologie over het zicht en de verwerking van hetgeen je ziet?
 • Hoofdstuk 6 - Hoe werken de andere zintuigen?
 • Hoofdstuk 7 - Wat is motoriek en hoe werkt het?
 • Hoofdstuk 8 - Wat voor invloed heeft slaap op het brein?
 • Hoofdstuk 9 - Hoe werkt de interne regulatie van temperatuur, dorst en honger?
 • Hoofdstuk 10 - Welke invloed hebben hormonen op seksueel gedrag?
 • Hoofdstuk 11 - Hoe verhouden emoties, stress en gezondheid zich ten opzichte van elkaar?
 • Hoofdstuk 12 - Hoe werkt leren, het geheugen en intelligentie?
 • Hoofdstuk 13 - Hoe werken de cognitieve functies in de hersenen?
 • Hoofdstuk 14 - Wat zijn mentale ziekten en hoe kun je deze indelen?
 • Bijlage A - Welke scheikundige voorkennis heb je nodig bij het leren over biopsychologie?
 • Bijlage B - Over het gebruik van dieren en menselijke subjecten in neurowetenschappelijk onderzoek

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp

Check supporting content in full:
Wat houdt de studie naar biologische psychologie en gedrag in? - Chapter 0
Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Chapter 1
Wat is de functie van synapsen? - Chapter 2
Hoe is het zenuwstelsel opgebouwd? - Chapter 3
Hoe hebben de hersenen zich genetisch gezien evolutionair ontwikkeld? - Chapter 4
Wat zegt de biologische psychologie over het zicht en de verwerking van hetgeen je ziet? - Chapter 5
Hoe werken de andere zintuigen? - Chapter 6
Wat is motoriek en hoe werkt het? - Chapter 7
Wat voor invloed heeft slaap op het brein? - Chapter 8
Hoe werkt de interne regulatie van temperatuur, dorst en honger? - Chapter 9
Welke invloed hebben hormonen op seksueel gedrag? - Chapter 10
Hoe verhouden emoties, stress en gezondheid zich ten opzichte van elkaar? - Chapter 11
Hoe werkt leren, het geheugen en intelligentie? - Chapter 12
Hoe werken de cognitieve functies in de hersenen? - Chapter 13
Wat zijn mentale ziekten en hoe kun je deze indelen? - Chapter 14
Welke scheikundige voorkennis heb je nodig bij het leren over biopsychologie (Bijlage A)
Over het gebruik van dieren en menselijke subjecten in neurowetenschappelijk onderzoek (Bijlage B)
Check page access:
Public
Check more or recent content:

De Kalat Bundel: samenvattingen en oefenmateriaal voor Biological Psychology van Kalat

Study guide with Biological Psychology by Kalat

Study guide with Biological Psychology by Kalat

Summaries and Study Assistance with Biological Psychology by Kalat

Table of content

 • Summary with the book: Biological Psychology by Kalat
 • Bullets with the book: Biological Psychology by Kalat
Access: 
Public
BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat - Chapter

BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat - Chapter


Wat houdt de studie naar biologische psychologie en gedrag in? - BulletPoints 0

 • De biologische psychologie probeert een link te leggen tussen de opbouw van de hersenen en het gedrag dat een organisme vertoont. Het is de studie van fysiologische, evolutionaire en ontwikkelingsmechanismen van gedrag en ontdekking. Het is dus niet enkel een onderzoeksveld, maar ook een standpunt.

 • Perceptie gebeurt in je hersens. Wanneer iets je hand aanraakt, dan stuurt je hand een signaal naar de hersens. Je voelt het in je hersens, niet in je hand

 • Mentale activiteit en bepaalde types hersenactiviteit zijn onafscheidelijk. Dit wordt ook wel monisme genoemd (het idee dat het universum bestaat uit één type materiaal). Het tegenovergestelde wordt dualisme genoemd (het brein bestaat uit één type substantie en materie is iets anders). De meeste neurowetenschappers en filosofen staan achter het monisme.

 • Je moet voorzichtig zijn met het vaststellen van wat een verklaring is en wat niet. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde hersendelen minder actief zijn bij depressie mensen. Dit wil echter niet zeggen dat minder actieve hersendelen depressie veroorzaken. We moeten meer weten voordat we een conclusie kunnen trekken.

 • Er zijn twee stromingen met betrekking tot proefdieren. De ene stroming is fel tegen het gebruik van proefdieren, dit zijn de abolitionisten. Volgens hen hebben dieren dezelfde rechten als mensen en kan je daarom geen dierproeven uitvoeren. De andere stroming, de minimalisten, vindt onderzoek op dieren soms wel nodig, maar het moet wel zo weinig mogelijk gebeuren.

Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - BulletPoints

.....read more
Access: 
Public
Samenvattingen per hoofdstuk bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat

Samenvattingen per hoofdstuk bij Biological Psychology

Samenvattingen per hoofdstuk bij Biological Psychology

 • Voor samenvattingen bij alle hoofdstukken van de 13e druk van Biological Psychology van Kalat, zie de supporting content van deze pagina

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 0 - Wat houdt de studie naar biologische psychologie en gedrag in?
 • Hoofdstuk 1 - Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen?
 • Hoofdstuk 2 - Wat is de functie van synapsen?
 • Hoofdstuk 3 - Hoe is het zenuwstelsel opgebouwd?
 • Hoofdstuk 4 - Hoe hebben de hersenen zich genetisch gezien evolutionair ontwikkeld?
 • Hoofdstuk 5 - Wat zegt de biologische psychologie over het zicht en de verwerking van hetgeen je ziet?
 • Hoofdstuk 6 - Hoe werken de andere zintuigen?
 • Hoofdstuk 7 - Wat is motoriek en hoe werkt het?
 • Hoofdstuk 8 - Wat voor invloed heeft slaap op het brein?
 • Hoofdstuk 9 - Hoe werkt de interne regulatie van temperatuur, dorst en honger?
 • Hoofdstuk 10 - Welke invloed hebben hormonen op seksueel gedrag?
 • Hoofdstuk 11 - Hoe verhouden emoties, stress en gezondheid zich ten opzichte van elkaar?
 • Hoofdstuk 12 - Hoe werkt leren, het geheugen en intelligentie?
 • Hoofdstuk 13 - Hoe werken de cognitieve functies in de hersenen?
 • Hoofdstuk 14 - Wat zijn mentale ziekten en hoe kun je deze indelen?
 • Bijlage A - Welke scheikundige voorkennis heb je nodig bij het leren over biopsychologie?
 • Bijlage B - Over het gebruik van dieren en menselijke subjecten in neurowetenschappelijk onderzoek

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp

Access: 
Public
Biological Psychology Kalat - Samenvatting - 12e druk

Biological Psychology Kalat - Samenvatting - 12e druk


.....read more
Access: 
JoHo members
Samenvatting Biological Psychology - Kalat - 11e druk

Samenvatting Biological Psychology - Kalat - 11e druk

Samenvatting Biological Psychology - Kalat - 11e druk. Voor samenvattingen bij volgende drukken van dit boek maak je gebruik van de zoekfunctie


Waar houdt de biologische psychologie zich mee bezig? - Chapter 1

Biologische psychologie en gedrag

Er zijn veel vragen gesteld over de relatie tussen fysica en psychologie, maar ook over ons bestaan. Gotfried Leibniz (1714) stelde bijvoorbeeld de vraag ‘Waarom is er iets in plaats van niets?’. Andere vragen over ons bestaan zijn ‘Hoe is het universum ontstaan?’ en ‘Wat als de vier fundamentele krachten van ons universum (zwaartekracht, elektromagnetisme, sterke en zwakke kernkracht) verschillend in verhouding zouden zijn?’ Onderzoekers zijn er sinds 1980 achter gekomen dat er een haast ontelbaar aantal universa naast dat van ons moeten zijn, met verschillende natuurwetten. In veel universa zou leven zoals wij het kennen niet mogelijk zijn, denk aan de volgende redenen:

 • Als de zwaartekracht zwakker zou zijn, zou materie zich niet concentreren in sterren en planeten. Als de zwaartekracht sterker zou zijn, zouden sterren helderder branden en hun brandstof te snel opmaken, nog voordat leven kan ontstaan.

 • Als de elektromagnetische kracht sterker zou zijn, zouden de protonen binnen een atoom elkaar afstoten; zo sterk dat de atomen uit elkaar zouden spatten.

 • Als eerste was er waterstof. De andere elementen werden gevormd door fusie met sterren. De enige manier om deze elementen uit de sterren te krijgen en in planeten is als een ster ontploft als een supernova en zijn inhoud de Melkweg in stuurt. Als de zwakkere kernkracht òf een beetje sterker was òf een beetje zwakker, kon een ster niet ontploffen (als na de oerknal de zwakke kernkracht een beetje sterker zou zijn geweest, zou het universum uit bijna niets meer dan waterstof bestaan; als de kernkracht een beetje zwakker zou

.....read more
Access: 
Public
Biological psychology by Kalat - BulletPoints

Biological psychology by Kalat - BulletPoints


Chapter 1: Introduction and nerve cells

 • Tinbergen says that there are four biological explanations for behaviour: the ontogenetic explanation (how behaviour or a brain structure develop within an organism), the physiological explanation (the relation between the physiological condition of the brain and the behaviour), the functional explanation (why a certain brain structure has developed in a certain way) and the evolutionary explanation (relates behaviour to evolutionary history).

 • Neurons receive information and pass this information to other neurons, trough electrochemical signals. The three most important parts of most neurons are the soma or cell body, the axon (the part that passes impulses to other cells) and the dendrite (the part that receives the information). Many axons (an exception are those of invertebrates) are surrounded by an isolating shell, which is called the myelin sheath.

 • The membrane of a neuron maintains an electrical gradient. This is a difference in electrical charge within and outside the membrane. In rest, the neuron slightly has a negative charge, the so-called resting potential (polarisation). Action potentials are messages that are passed by axons. The firing of neurons takes place under an all-or-nothing principle: when the threshold is exceeded, an action potential of always the same size and shape comes into existence.

 • Sometimes, psychologists or other scientists use animals for testing. They look at the behaviour these animals show and how they react to certain signals/manipulations. Psychologists study animals to know more about the animal, the human evolution, to study mechanisms that look like human mechanisms or they study animals because certain restrictions don’t let them do the research on a human being. The abolitionists think that animals shouldn’t be used for testing, while the minimalists think that animal research is needed sometimes, but that it has to occur as little as possible. Some research think that animal research should be allowed, because it contributes to the greater good. The legal standard looks at the three Rs: reduction (using less animals), replacement (replacing animals with computer models) and refinement (avoiding uncomfortable and painful situations).

Chapter 2: Synapses

 • A synapse is a place where the information exchange between neurons takes place. This happens in a sequence

.....read more
Access: 
Public
Begrippenlijst bij Biological Psychology van Kalat

Begrippenlijst bij Biological Psychology van Kalat


Hoofdstuk 2: Het zenuwstelsel

Neuronen: neuronen ontvangen informatie en brengen deze informatie over naar andere cellen.

Membraan: het omhulsel van een cel dat de binnenkant van een cel scheidt van de buitenkant.

Nucleus: de celkern, het onderdeel van de cel dat de chromosomen bevat.

Mitochondrion: functioneert als energiecentrale van de cel, het levert de energie die een cel nodig heeft voor alle activiteiten.

Ribosoom: het deel van de cel dat een heel belangrijke functie heeft bij de opbouw van eiwitten.

Endoplasmisch reticulum: een netwerk van membranen dat de nieuwe eiwitten naar andere locaties transporteert.

Motorische neuronen: deze neuronen transporten impulsen naar de spieren, zorgen voor samentrekking of ontspanning van de spieren en zorgen daarmee voor beweging.

Sensorische neuronen: deze neuronen richten zich op een specifieke stimulus uit de omgeving, bijvoorbeeld geluid.

Dendrieten: vertakkingen van een neuron die aan het einde steeds smaller worden. Op de dendrieten liggen synaptische receptoren die informatie ontvangen van andere neuronen.

Dendritische spine: kort uitsteeksel op de dendrieten dat het oppervlak voor de synapsen groter maakt.

Cellichaam: bevat de nucleus, ribosomen, mitochondria, etc. Hier wordt de informatie van de andere neuronen verzameld en verwerkt.

Axon: een lange, dunne vertakking van een neuron, die een impuls van de ene naar het andere neuron brengt, of van een neuron naar een orgaan of spieren.

Myelineschede: het isolerende materiaal dat een axon bedekt.

Knoop van Ranvier: de korte onderbrekingen tussen de segmenten van myelineschede.

Presynaptische terminal: vanaf dit punt laat de axon chemische stoffen vrij die de ruimte tussen de ene en de andere neuronen overbruggen.

Afferente axon: brengt informatie ergens naartoe, bijvoorbeeld naar het brein. Sensorische neuronen zijn afferent.

Efferente axon: voert informatie ergens vanaf, bijvoorbeeld van het brein. Motorneuronen zijn efferent.

Interneuronen: deze neuronen zijn aan beide zijden verbonden met andere zenuwcellen en communiceren ook alleen met andere neuronen.

Glia: deze cellen brengen geen informatie over, maar ‘verzorgen’ de neuronen.

Astrocyten: helpen bij het synchroniseren van de activiteit van axonen, zodat deze hun berichten via golven kunnen versturen.

Microglia: heel kleine cellen die lichaamsvreemd materiaal als virussen verwijderen. Ze zijn eigenlijk een soort afweersysteem.

Oligodendrocyten: verzorgen de myelinisatie in het centraal zenuwstelsel.

Cellen van Schwann: verzorgen de myelinisatie in het perifeer zenuwstelsel.

Radiale glia: begeleiden de migratie van neuronen en de groei van axonen en dendrieten tijdens de embryonale ontwikkeling.

Bloed-hersenbarrière: zorgt ervoor dat (schadelijke) chemische stoffen niet in de hersenvloeistof kunnen komen.

Glucose:.....read more

Access: 
Public
TentamenTests bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat

TentamenTests bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat


Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - TentamenTests 1

MC-vragen

Vraag 1

Wat is het netto-effect van iedere cyclus van de sodium-potassium pomp?

 1. Het verminderen van het aantal positief geladen ionen buiten de cel.
 2. Het verminderen van het aantal positief geladen ionen binnen de cel.
 3. Het verminderen van het actiepotentiaal.
 4. Het versterken van het actiepotentiaal.

Vraag 2

Wat is een fysiologische verklaring voor de reden dat vogels fluiten?

 1. Het fluiten heeft met instinct te maken.
 2. Vogels fluiten omdat ze vroeg in hun leven andere vogels hebben horen fluiten.
 3. Vogels fluiten om hun territorium te verdedigen en om wijfjes aan te trekken.
 4. Testosteron beïnvloedt de groei van bepaalde hersenstructuren die bij bepaalde vogelsoorten het fluiten controleren.

Vraag 3

Welke chemische stoffen kunnen het celmembraan het gemakkelijkst passeren?

 1. Proteïnen, vetten en koolhydraten.
 2. Positief geladen ionen.
 3. Water, zuurstof en koolstofdioxide.
 4. Calcium en magnesium.

Vraag 4

Wat zijn ribosomen?

 1. Structuren in de cellen van het lichaam die nieuwe eiwitten produceren.
 2. Structuren in de cellen van het lichaam die gevaarlijke chemische substanties afbreken.
 3. Structuren in de cellen van het lichaam die eiwitten afbreken.
 4. Structuren in de cellen van het lichaam die metabole activiteit vertonen.

Vraag 5

Wat is de juiste volgorde waarin informatie in een zenuwcel doorgestuurd wordt?

 1. Cellichaam, dendriet, axon.
 2. Dendriet, axon, cellichaam.
 3. Axon, cellichaam, dendriet.
 4. Dendriet, cellichaam, axon.

Vraag 6

Onder welke noemer staan de inkepingen in het isolerende materiaal dat axonen omhult bekend?

 1. Interpedunculaire kernen.
 2. Myeline synapsen.
 3. Knopen van Ranvier.
 4. Presynaptische uiteinden.

Vraag 7

Wat is de functie van myeline-schachten?

 1. Het voorkomen dat actiepotentialen zich de verkeerde kant op bewegen.
 2. Het vergroten van de geleidingssnelheid van actiepotentialen langs
.....read more
Access: 
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1124
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.