Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

Check supporting content in full:
Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - Chapter 1
Wat gebeurt er in het lichaam tijdens stress? - Chapter 2
Hoe reageert het hart op stress? - Chapter 3
Wat is het effect van stress op diabetes en het metabolisme? - Chapter 4
Wat is de relatie tussen stress, eetlust en maagzweren? - Chapter 5
Hoe beïnvloedt stress de groei? - Chapter 6
Hoe beïnvloedt stress de voortplanting? - Chapter 7
Welk verband houden stress, het immuunsysteem en ziekten? - Chapter 8
Welke invloed heeft stress op de pijnperceptie? - Chapter 9
Hoe werkt het geheugen onder invloed van stress? - Chapter 10
Hoe wordt de nachtrust beïnvloed door stress? - Chapter 11
Hoe beïnvloeden stress, veroudering en sterfte elkaar? - Chapter 12
Wat wordt verstaan onder psychologische stress? - Chapter 13
Op welke manier kan stress depressie veroorzaken, en vice versa? - Chapter 14
Wat hebben persoonlijkheid, temperament en stress met elkaar te maken? - Chapter 15
Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op? - Chapter 16
Wat is het verband tussen ziekte, rang en armoede? - Chapter 17
Op welke manieren kan omgegaan worden met stress? - Chapter 18
Check page access:
Public
Check more or recent content:

The Sapolski Bundel: samenvattingen en oefenmateriaal voor 'Why Zebras Don’t Get Ulcers' (NL)

Studiegids met Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

Studiegids met Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

Samenvattingen en studiehulp bij Why Zebras Don’t Get Ulcers van Sapolsky

Inhoudsopgave

Nederlands:

 • Samenvatting bij het boek: Why Zebras Don’t Get Ulcers van Sapolsky - 3e druk
 • Bullets bij het boek: Why Zebras Don’t Get Ulcers van Sapolsky - 3e druk
 • TentamenTests bij het boek: Why Zebras Don’t Get Ulcers van Sapolsky - 3e druk

Engels:

 • Summary with the book: Why Zebras Don’t Get Ulcers of Sapolsky - 3rd edition
 • ExamTests with the book: Why Zebras Don’t Get Ulcers of Sapolsky - 3rd edition

 

Access: 
Public
Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

Access: 
Public
BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Chapter

BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Chapter


Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? BulletPoints 1

 • Er bestaan verschillen tussen mensen en dieren op het gebied van stress. Dieren ervaren stress doordat er zich een acute, fysieke crisissituatie voordoet, terwijl mensen veel vaker last hebben van chronische fysieke stress. Het omgaan met acute stress is voor het lichaam van mens en dier gemakkelijker dan het omgaan met chronische stress. Naast voorgenoemde stressvormen, bestaat ook nog de (menselijke) psychische en sociale stress. Acute stress is de stress waar ons lichaam veruit het beste mee kan omgaan. De overige vormen van stress leiden uiteindelijk tot uitputting en kunnen leiden tot stressgerelateerde ziekten.

 • Homeostase houdt in dat het lichaam in een optimale balans verkeert. Alle lichaamsmechanismen hebben hierbij een, voor dit lichaam, optimale waarde. De homeostase kan uit balans worden gebracht door stressoren. Deze stressoren kunnen zich zowel in de huidige omgeving bevinden, ofwel onderdeel zijn van verwachtingen over de toekomst. Een tegenhanger van de homeostase is de allostase, welke veel meer kijkt maar de situatie waarin het lichaam zich verkeerd. Er bestaat niet één enkele optimale waarde voor een bepaald mechanisme, maar deze optimale waarde is afhankelijk van de situatie. Tevens kan de balans op verschillende manieren worden bereikt. Bij de homeostase wordt bij een tekort slechts een enkel mechanisme aangepakt om in balans te geraken, terwijl allostase alle mechanismen aanpakt.

 • Selye deed onderzoek naar stress bij ratten. Hij kwam tot twee conclusies: (1) het lichaam reageert hetzelfde op verschillende stressoren (stress-respons) en (2) stressoren die te lang duren kunnen

.....read more
Access: 
Public
TentamenTests bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

TentamenTests bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky


Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - TentamenTests 1

Vragen

Vraag 1

Wat is allostase?

Vraag 2

Wat is geen functie van het biologische 'vecht of vlucht' stress respons?

 1. Het limiteren van schade
 2. Het transporteren van zuurstof naar de spieren
 3. Het veroorzaken van negatieve emoties
 4. Het besparen van energie door het onderdrukken van niet-noodzakelijke lichamelijke activiteiten

Vraag 3

Tijdens het stress respons is het sympathische zenuwstelsel actief/inactief en het parasympatische zenuwstelsel actief/inactief.

Antwoordindicatie

Vraag 1

Allostase is een gebalanceerde staat van het lichaam. Het bereiken van allostase in het lichaam is onder invloed van het afscheiden van stresshormonen en mediatoren door het brein.

Vraag 2

C. Het veroorzaken van negatieve emoties

Vraag 3

Tijdens het stress respons is het sympathische zenuwstelsel actief en het parasympatische zenuwstelsel inactief.

Wat gebeurt er in het lichaam tijdens stress? - TentamenTests 2

Vragen

Vraag 1

Vanuit evolutionair perspectief: wat doet iemand in het geval van een stress respons?

Vraag 2

Is de volgende stelling waar of niet waar?

"De adrenale klier is verantwoordelijk voor het uitscheiden van adrenaline."

Vraag 3

Welke volgorde is juist?

 1. CRH > ACTH > cortisol
 2. ACTH > CRH > cortisol
 3. ACTH > cortisol > CRH
 4. CRH > cortisol > ACTH

Vraag 4

Waarom

.....read more
Access: 
Public
BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Chapter

BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Chapter


Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? BulletPoints 1

 • Er bestaan verschillen tussen mensen en dieren op het gebied van stress. Dieren ervaren stress doordat er zich een acute, fysieke crisissituatie voordoet, terwijl mensen veel vaker last hebben van chronische fysieke stress. Het omgaan met acute stress is voor het lichaam van mens en dier gemakkelijker dan het omgaan met chronische stress. Naast voorgenoemde stressvormen, bestaat ook nog de (menselijke) psychische en sociale stress. Acute stress is de stress waar ons lichaam veruit het beste mee kan omgaan. De overige vormen van stress leiden uiteindelijk tot uitputting en kunnen leiden tot stressgerelateerde ziekten.

 • Homeostase houdt in dat het lichaam in een optimale balans verkeert. Alle lichaamsmechanismen hebben hierbij een, voor dit lichaam, optimale waarde. De homeostase kan uit balans worden gebracht door stressoren. Deze stressoren kunnen zich zowel in de huidige omgeving bevinden, ofwel onderdeel zijn van verwachtingen over de toekomst. Een tegenhanger van de homeostase is de allostase, welke veel meer kijkt maar de situatie waarin het lichaam zich verkeerd. Er bestaat niet één enkele optimale waarde voor een bepaald mechanisme, maar deze optimale waarde is afhankelijk van de situatie. Tevens kan de balans op verschillende manieren worden bereikt. Bij de homeostase wordt bij een tekort slechts een enkel mechanisme aangepakt om in balans te geraken, terwijl allostase alle mechanismen aanpakt.

 • Selye deed onderzoek naar stress bij ratten. Hij kwam tot twee conclusies: (1) het lichaam reageert hetzelfde op verschillende stressoren (stress-respons) en (2) stressoren die te lang duren kunnen

.....read more
Access: 
Public
Samenvatting bij Why Zebras dont get ulcers (oude druk)

Samenvatting bij Why Zebras dont get ulcers (oude druk)

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


A. HET MENSELIJK FUNCTIONEREN

 

A.1 Inleiding

Gedurende de laatste decennia is er een hoop verandert in de hedendaagse ziektepatronen. Onder meer door vooruitgang in het ontwikkelen van medicijnen zien de patronen er nu heel anders uit en zijn ze niet meer vergelijkbaar met bijvoorbeeld ziektes waar onze voorouders aan zijn overleden. Vandaag de dag krijgen meer mensen te maken met hartfalen en vaatziektes, dan met infecties en ondervoeding. Samenhangend met de wijziging in ziektepatronen is ook het beeld van hoe we tegen ziektes aankijken verandert. We hebben ontdekt dat er een sterk verband is tussen onze emoties en de biologische processen in ons lichaam. Onze gedachten, gevoelens en persoonlijkheden beïnvloeden deze processen in ons lichaam, wat ervoor zorgt dat twee mensen die dezelfde ziekte krijgen beide een verschillend ziekteverloop doormaken. Ook stress heeft invloed op onze gezondheid en kan er zelfs voor zorgen dat we ons ziek voelen. Stress kan er echter ook voor zorgen dat het lichaam zich aanpast in bepaalde situaties om te kunnen overleven. Zo kunnen de neuronen in ons brein vijf minuten zonder zuurstof overleven tijdens een hartaanval, zonder dat daar later schade aan wordt ondervonden.

Naast verschillen tussen de mens van nu en de mens van vroeger zijn er ook verschillen op te merken tussen mens en dier, voornamelijk op het gebied van hoe zij stress ervaren. Dieren ervaren stress bij acute fysieke crisissituaties. Een voorbeeld hiervan is een zebra die wordt opgejaagd door een tijger. De zebra zal het plotseling op een rennen moeten zetten, om zichzelf in veiligheid te brengen voor de tijger. De zebra kan zelfs al verwond zijn door de tijger en alsnog uit alle macht proberen te vluchten. Er wordt dan fysiek ineens heel veel geëist van de zebra. Het lichaam blijkt echter prima in staat te zijn om met dit soort stress om te gaan. Mensen daarentegen ervaren vaak chronische fysieke stress. Wanneer de gewassen van een boer bijvoorbeeld door beesten zijn opgegeten, zal hij gedurende een lange periode zijn eten ergens anders moeten halen. Hij zal dan bijvoorbeeld iedere keer veel verder moeten lopen om aan wat eten te komen. Doordat hij iedere keer, gedurende een lange tijd meer.....read more

Access: 
Public
The Sapolski Bundle: summaries and exams for Why Zebras Don’t Get Ulcers
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
695
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering