Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

ASSORTIMENT


Blok 1: Inleiding in de Psychologie

Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychology

Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Psychologie op worldsupporter.org

 • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
 • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

Prints & pickup:

Het vak Inleiding in de Psychologie studeren

 • Bij het vak Inleiding in de Psychologie wordt je ingeleid in de belangrijkste stromingen binnen de Psychologie, je maakt kennis met het empirisme en het nativisme, met Piaget en Pavlov en leert wie er vaker dromen: kinderen of volwassenen.
 • Tentamentips: Zoals bij de meeste inleidende vakken worden bij veel onderwerpen slechts tipjes van de sluier opgelicht en houd je er waarschijnlijk een wazig gevoel aan over. Laat je niet afschrikken, naarmate de jaren vorderen krijg je meer en meer zicht op de relatie met je studie en groeit ook je waardering.

Blok 1: Inleiding in de Methodologie en Statistiek

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistical Methods for Psychology

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to Behavioral Research Methods

  Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek op worldsupporter.org

  • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
  • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

  Het vak Inleiding in de Methodologie en Statistiek studeren

  • Over het vak: Je leert tijdens dit vak omgaan met de kernbegrippen en basisprincipes van onderzoek en beschrijvende statistiek. Je maakt kennis met de begrippen correlationaliteit en validiteit en aan het einde van de cursus kun je berekenen hoe groot de kans is als dat je een voldoende voor het vak haalt als je naar alle hoorcolleges bent geweest en een IQ van 120 hebt.
  • TentamenTips: Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van.

  Blok 1: Geschiedenis van de Psychologie

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Chapters on History of Psychology

   Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Geschiedenis van de Psychologie op worldsupporter.org

   • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

   Prints & pickup bij Geschiedenis van de Psychologie

   Het vak Geschiedenis van de Psychologie studeren

   • Over het vak: Bij dit vak duik je de geschiedenis in. Je verkent de de raakvlakken van de psychologie met filosofie en fysiologie. Je maakt kennis met Freud, Kant en Darwin en vele anderen die je de komende jaren zult blijven tegenkomen tijdens de opleiding.
   • TentamenTips: Je leert bij dit vak zoveel verschillende namen van filosofen, waarvan je meestal tot voor kort nog maar vaag gehoord had, dat het vak soms wat weg heeft van de introductietijd op je nieuwe universiteit. Probeer net als bij het voorstelrondje bij je nieuwe groepje bij iedere persoon kort voor je zelf iets te bedenken waarmee je die persoon associeert en kunt onthouden.

   Blok 2: Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Don’t shoot the dog

    Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie op worldsupporter.org

    • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
    • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

    Prints & pickup bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

    • Geprinte samenvatting bij Introduction to personality, clinical and health psychology (Universiteit Leiden editie)
    • Zie Print- & Pickup shop Labyrint

    Het vak Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie studeren

    • Over het vak: Dit vak geeft een algemene inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
    • Tentamentips: Het tentamen gaat over de hoofdliteratuur. De aanvullende literatuur is bij dit vak vooral voor beter begrip of goede onderbouwingen van je argumentatie in je paper, presentatie en werkgroepopdrachten.

     Blok 2: Toetsende Statistiek

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistical Methods for Psychology

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Toetsende Statistiek op worldsupporter.org

      • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

      Het vak Toetsende Statistiek studeren

      • Over het vak: Dit vak bouwt voort op de kennis van het vak Inleiding in de Methodologie en Statistiek.
      • Tentamentips: Beide boeken komen later in het jaar nog een keer terug, dus verkoop ze nog even niet en bewaar je aantekeningen.

      Semester 2: Assortiment bij de vakken van Bachelor 1 blok 3 en 4

      Samenvattingen en studiehulp bij semester 2

      Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 1 semester 1

      Check supporting content in teasers:
      Study guide with Psychology by Gray and Bjorklund - 2023/2024

      Study guide with Psychology by Gray and Bjorklund - 2023/2024

      Summaries and Study Assistance with Psychology by Gray and Bjorklund

      Table of content

      English:

      • Summary with the book: Psychology by Gray and Bjorklund - 8th edition
      • Summary with the book: Psychology by Gray and Bjorklund - 8th edition
      • Bullets with the book: Psychology by Gray and Bjorklund - 8th edition
      • ExamTests with the book: Psychology by Gray and Bjorklund - 8th edition
      • Summary with the book: Psychology by Gray and Bjorklund - 7th edition
      • Bullets with the book: Psychology by Gray and Bjorklund

      Dutch:

      • Samenvatting bij het boek: Psychology van Gray en Bjorklund - 8e druk
      • Samenvatting bij het boek: Psychology van Gray en Bjorklund - 8e druk
      • Bullets bij het boek: Psychology van Gray en Bjorklund - 8e druk
      • TentamenTests bij het boek: Psychology van Gray en Bjorklund - 8e druk
      • Samenvatting bij het boek: Psychology van Gray en Bjorklund - 7e druk
      • Bullets
      .........Read more
      Access: 
      Public
      Study guide with Statistical Methods for Psychology by Howell - 2023/2024

      Study guide with Statistical Methods for Psychology by Howell - 2023/2024

      Study guide with Statistical Methods for Psychology

       Online summaries and study assistance with the 8th edition of Statistical Methods for Psychology by Howell

       .........Read more
       Access: 
       Public
       Study guide with Introduction to Behavioral Research Methods by Leary - 2023/2024

       Study guide with Introduction to Behavioral Research Methods by Leary - 2023/2024

       Study guide with Introduction to Behavioral Research Methods

       Online summaries and study assistance with the 6th edition of Introduction to Behavioral Research Methods by Leary

       .........Read more
       Access: 
       Public
       Study guide with Chapters on History of Psychology by Van der Velde - 2023/2024

       Study guide with Chapters on History of Psychology by Van der Velde - 2023/2024

       Summaries and Study Assistance with Chapters on History of Psychology by Van der Velde

       Table of content

       English:

       • Summary with the book: Chapters on History of Psychology by Van der Velde - 1st edition
       • Bullets with the book: Chapters on History of Psychology by Van der Velde - 1st edition
       • ExamTests with the book: Chapters on History of Psychology by Van der Velde - 1st edition

       Dutch:

       • Samenvatting bij het boek: Chapters on History of Psychology van Van der Velde - 1e druk
       • Bullets bij het boek: Chapters on History of Psychology van Van der Velde - 1e druk
       • Tentamentest bij het boek: Chapters on History of Psychology van Van der Velde - 1e druk

       Studying Chapters on History of Psychology by Van der Velde

       • Study tips: In this book you learn so many different names of philosophers, of which you probably
       .........Read more
       Access: 
       Public
       Studiegids met Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology van Custom edition UL

       Studiegids met Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology van Custom edition UL

       Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology van Custom edition UL

       Inhoudsopgave

        Nederlands:

        • Samenvatting bij het boek: Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology by Custom edition UL - 2e druk
        • Samenvatting bij het boek: Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology by Custom edition UL - 1e druk
        • Bullets bij het boek: Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology by Custom edition UL - 1e druk
        • Tentamentest bij het boek: Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology by Custom edition UL - 1e druk

        Engels:

        • Summary with the book: Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology by Custom edition UL - 1st edition
        • Bullets with the book: Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology by Custom edition UL - 5th edition
        • ExamTests with the book: Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology by Custom edition UL - 1st edition
        Access: 
        Public
        Studiegids bij Don’t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training van Pryor

        Studiegids bij Don’t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training van Pryor

        Samenvattingen en studiehulp bij Don’t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training van Pryor

        Inhoudsopgave

        • Samenvatting bij het boek: Don’t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training by Pryor - 3e druk
        • Bullets bij het boek: Don’t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training by Pryor - 3e druk
        Access: 
        Public
        Studiegids met college-aantekeningen voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

        Studiegids met college-aantekeningen voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

        College-aantekeningen bij Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

        Inhoudsopgave

        • College-aantekeningen bij Inleiding in de Psychologie - 2016/2017
        • College-aantekeningen bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek - 2016/2017
        • College-aantekeningen bij Geschiedenis van de Psychologie - 2018/2019
        • College-aantekeningen bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie - 2016/2017
        • College-aantekeningen bij Toetsende Statistiek - 2014/2015
        • College-aantekeningen bij Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie
        • College-aantekeningen bij Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie - 2014/2015
        • College-aantekeningen bij Sociale en Organisatiepsychologie - 2012/2013
        • College-aantekeningen bij Bio- en Neuropsychologie - 2014/2015
        • Cognitieve Psychologie - 17/18
        • College-aantekeningen bij Cognitieve Psychologie - 2017/2018
        • College-aantekeningen bij Cognitieve Psychologie - 2014/2015
        • College-aantekeningen bij Psychologie en Wetenschap - 2014/2015
        Access: 
        Public
        Studiegids met oefen- en voorbeeldtentamens voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

        Studiegids met oefen- en voorbeeldtentamens voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

        Oefen- en voorbeeldtentamens bij Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

        Inhoudsopgave

        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Inleiding in de Psychologie
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Geschiedenis van de Psychologie
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Toetsende Statistiek
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Experimenteel en Correlationeel Onderzoek
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Ontwikkelings- en onderwijspsychologie
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Sociale en Organisatiepsychologie
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Bio- en Neuropsychologie
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Cognitieve Psychologie
        • Oefen- en voorbeeldtentamens bij Psychologie en Wetenschap
        Access: 
        Public
        Vakwijzer met verplichte studiestof en tentameninfo voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

        Vakwijzer met verplichte studiestof en tentameninfo voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

        Overzicht verplichte studiestof en tentameninfo


        Blok 1

        Inleiding in de Psychologie

        • Voorgeschreven stof: Psychology van Gray en Bjorklund, 8e druk
        • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het multiple-choice tentamen (70%) en het werkgroepcijfer (30%)
        • Tentamendata: 10 november 2023 + 31 januari 2024 (hertentamen)

        Inleiding in de Methodologie en Statistiek

        • Voorgeschreven stof: 
         • Introduction to Behavioral Research Methods van Leary, 6e druk
         • Statistical Methods for Psychology (Leiden edition) van Howell, 2014 of 2021 editie
        • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het multiple-choice tentamen (70%) en het cijfer voor de R-vaardigheidstoets (30%)
        • Tentamendata: 9 november
        .........Read more
        Access: 
        Public
        Access: 
        Public
        Work for WorldSupporter

        Image

        JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

        Working for JoHo as a student in Leyden

        Parttime werken voor JoHo

        Image

        Click & Go to related summaries or chapters

        Vakwijzer met verplichte studiestof en tentameninfo voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

        Overzicht verplichte studiestof en tentameninfo


        Blok 1

        Inleiding in de Psychologie

        • Voorgeschreven stof: Psychology van Gray en Bjorklund, 8e druk
        • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het multiple-choice tentamen (70%) en het werkgroepcijfer (30%)
        • Tentamendata: 10 november 2023 + 31 januari 2024 (hertentamen)

        Inleiding in de Methodologie en

        .......read more
        Access: 
        Public
        Click & Go to more related summaries or chapters:

        Psychologie UL Leiden: Assortimentwijzer voor samenvattingen en studiehulp bij de Bachelor en Masters

        Assortiment van samenvattingen en studiehulp - Studiejaar 2023/2024

        Welke samenvattingen en studiehulp kan je gebruiken en verwachten bij Labyrint & JoHo?

        Bachelor 1:

        • Semester 1: Inleiding in de Psychologie; Inleiding in de Methodologie en Statistiek; Geschiedenis van de Psychologie; Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie; Toetsende Statistiek
        • Semester 2: Experimenteel en Correlationeel Onderzoek; Ontwikkelings- en onderwijspsychologie; Sociale en Organisatiepsychologie; Bio- en Neuropsychologie; Cognitieve Psychologie; Psychologie en Wetenschap

        Bachelor 2:

        • Semester 1: Ontwikkelingspsychopathologie; Psychometrie; Stress, Gezondheid en Ziekte; Bewustzijn; Groepsdynamica; Psychodiagnostiek
        • Semester 2: Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden; Perspectief op Carrièreplanning; Multivariate data-analyse; Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

        Keuzevakken / Elective courses:

         .......read more
         Access: 
         Public
         This content refers to .....
         Psychologie: Leiden - Bachelor en Masters UL - Samenvattingen en studiehulp
         Check how to use summaries on WorldSupporter.org


         Online access to all summaries, study notes en practice exams

         Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

         There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

         1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
         2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
         3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
         4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
         5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

         Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

         Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

         Field of study

         Comments, Compliments & Kudos:

         Add new contribution

         CAPTCHA
         This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
         Image CAPTCHA
         Enter the characters shown in the image.
         Promotions
         special isis de wereld in

         Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering

         Check related topics:
         Access level of this page
         • Public
         • WorldSupporters only
         • JoHo members
         • Private
         Statistics
         2139