Begrippenlijst bij de 1e druk van Straf en Schadevergoeding: drie historische hoofdstukken van Broers


Hoe werkt vergelding en vergoeding? - Chapter 1

 • Accusatoir strafproces: Een strafprocesvorm waarin beide partijen elkaar met gelijke middelen in het strafproces de rechtsstrijd met elkaar aangingen.

 • Faidus: Dit was het bedrag die betaald moest worden om de vrede tussen de families te herstellen.

 • Fredus: Dit was het bedrag die betaald moest worden om de algehele stamvrede te herstellen.

 • Inquisitoir strafproces: Een strafprocesvorm waarin de aanklager de dader aanklaagt die dan terecht moet staan.

 • Leges barbarorum: De wetten der barbaren.

 • Private aangelegenheid: In de tijd van de Germanen was dit geen publieke aangelegenheid, omdat het een aangelegenheid betrof tussen de familie van het slachtoffer en de familie van de dader.

 • Stamkoning: Leider van de familie.

 • Talio: De geweldpleger werd gestraft naar evenredigheid naar wat hij het slachtoffer had aangedaan.

Wat wordt verstaan onder schuld en straf? - Chapter 2

 • Animus: Het motief, het oogmerk of het doel waarmee iemand een strafbaar feit pleegt.

 • Canonieke recht: In dit recht was de gedachte dat iemand niet behoorde bestraft te worden omdat hij een daad had gepleegd die onacceptabel was, maar omdat deze daad aan hem kon worden toegerekend en verweten.

 • Daadstrafrecht: De feiten bepaalde welk delict was gepleegd en welke straf er moest worden opgelegd.

 • Gevolgsaansprakelijkheid: De aansprakelijkheid voor de dader die terecht stond voor de feitelijke gevolgen die uit zijn daad uitvloeide.

 • Inheems strafrecht: Dit strafrecht was gebaseerd op hetgeen wat kon worden waargenomen.

 • Klassieke Richting: Een stroming in het strafrecht waarin de nadruk werd gelegd op een rationeel strafrecht in overeenstemming met de menselijke rede.

 • Opzettelijke doodslag: Dit kon ten laste worden gelegd aan de dader wanneer het slachtoffer met een wapen om het leven was gebracht.

 • Schuldstrafrecht: De dader moest opzettelijk zijn handeling hebben verricht en de handeling moest hem kunnen worden verweten.

Wat is de rol van rechter en rechtsbronnen? - Chapter 3

 • Capitularia: Een verordening.

 • Geschreven rechtsregels: Dit waren meestal privileges die gericht waren aan een bepaalde bevolkingsgroep of gemeenschap.

 • Landsvrede: De rechten en belangen van de ingezetenen werden veiliggesteld als een bepaalde situatie daarom vroeg.

 • Poena certa: Een vaste straf.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check supporting content:
Society and culture: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Law and public administration - WorldSupporter Start
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
625 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.