Artikelsamenvatting bij Does natural mentoring matter? A multilevel meta-analysis on the association between natural mentoring and youth outcomes van Van Dam et al. - 2018 - Chapter


Wat staat er in dit artikel?

Het artikel richt zich op de relatie tussen natuurlijk mentorschap en uitkomsten voor jongeren op verschillende domeinen: academisch en vocaal functioneren, sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke gezondheid en psychosociale problemen. 

Naast ouders kunnen andere zorg verlenende volwassenen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van jongeren. Denkende aan leraren, familieleden of coaches. Deze kunnen een enorm aandeel hebben in de biologische, emotionele en sociale ontwikkeling van jongeren. Deze relaties kunnen zich uiteindelijk uitten tot connecties genaamd 'natuurlijk mentorschap'. Dit is een positieve relatie tussen zorg verlenende volwassene en een kind, los van het zijn van een ouder-kind relatie. 

Wat is het verschil tussen formeel en natuurlijk mentorschap?

Veel onderzoek heeft zich vooral gericht op de formele (aangewezen) mentorschap en weinig op het natuurlijke mentorschap (wat uit zichzelf kan ontstaan). Onderzoek laat ook zien dat formeel mentorschap wel degelijk een positieve invloed heeft op de psychologische, sociale, gedrags- en emotionele ontwikkeling van jongeren. 

Een mentorschap wordt ook wel gekarakteriseerd als een sterke connectie tussen een oudere, meer ervaren volwassen individu, die richting, support en zorg geeft aan een jonger, minder ervaren individu. Dit kan dus aangewezen zijn via instellingen of programma's, of natuurlijk ontstaan door relaties in sociale netwerken. 

Wat doet een natuurlijk ontstane mentor?

Een natuurlijke mentor kan een niet-familiair persoon zijn, zoals een leraar, vriend, of iemand die via het geloof gezien wordt als een vertrouwenspersoon. De support is vooral gericht op het behoren tot 'iets' voor de jongere en dat hij/zij er toe doet, en waarom. Het kan informatief advies zijn, of juist emotioneel voor iemand klaar staan en support bieden. Ook kan er hulp geboden worden in het vinden van een baan of doen van bepaald werk. Door de connectie met natuurlijke mentoren ontstaat er een positieve ontwikkeling gericht op sociale interacties en het ontwikkelen van nieuwe skills. 

Daarnaast kunnen natuurlijke mentoren ook zorgen voor een beschermende factor voor de jongere, die bekend is met een verleden vol met oneerlijke en beschadigde relaties. Het kan zorgen voor een ander beeld van relaties en helend werken voor een jongere zijn/haar kijk op relaties. Verder is er vaak ook een sterkere emotionele band aanwezig waardoor jongeren meer willen delen en ook op die manier sneller advies aannemen of zelf om hulp vragen. 

Wanneer natuurlijke mentoren een beter idee hebben van de geschiedenis van een jongere, en zijn/haar culturele achtergrond zorgt dit voor beter begrip van beide kanten en gerichtere support. Daarnaast kan de invloed van het gezin of de familie juist weer zorgen voor negatieve situaties en wantrouwen jegens natuurlijke mentoren. 

Wat zoekt dit artikel uit?

Dit artikel kijkt naar het verschil tussen het hebben van een natuurlijke mentor en geen mentor, gericht op de uitkomsten voor jongeren. Daarnaast wordt er in dit artikel ook verwacht een verschil te zien in de kwaliteit van zorg en support, tussen de verschillende mentoren.

De karakteristieken waarop de studies werden uitgekozen, kunnen worden onderverdeeld in 5 grote categorieën:

  • Onderzoeksuitkomsten: type studie;
  • Relatie karakteristieken: lengte, support, frequentie van contact;
  • Mentor karakteristieken: type mentor, etniciteit;
  • Participant karakteristieken: vrouw/man, risico;
  • Studie karakteristieken: study design, publicatie, report, betrouwbaarheid.

Wat komt er uit de studie naar voren?

Er zijn uiteindelijk 30 studies gebruikt in deze meta-analyse. Daaruit is naar voren gekomen hoe belangrijk natuurlijke mentoren zijn in de levens van de jeugd. Natuurlijke mentoren zorgen voor positieve uitkomsten voor jongeren. Natuurlijke Mentoren met een professionele zorg achtergrond zorgen zelfs voor betere uitkomsten. Daarnaast is het ook van belang een sterke relatie van goede kwaliteit te hebben. Hoe beter de relatie, hoe meer kans er is dat de mentor de jongeren sociale steun biedt. Risicostatus bleek geen significante moderator te zijn, wat kan impliceren dat natuurlijke mentoren over het algemeen voor alle jongeren gunstig zijn.

Verder is het voor vervolgonderzoek van belang te kijken naar extra karakteristieken, voornamelijk gericht op het verschil tussen mentoren (en de bijbehorende uitkomsten en karakteristieken) voor een support of beschermende mentor functie.

Page access
Public
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.