Samenvatting bij Hoofdstuk 67 Unequal childhoods. Class, race, and family life van Lareau - 2018 - Chapter


Deze samenvatting hoort bij hoofdstuk 67 Unequal Childhoods: Class, Race, And Family Life geschreven door Lareau uit het boek Inequality in the 21st Century: A Reader van Grusky & Hill (2018).

Bulletpoints:

 • De dynamiek van sociale klassen is verweven met de structuur en het ritme van het dagelijks leven van kinderen en ouders. Klassenpositie beïnvloedt kritieke aspecten van het gezinsleven: taalgebruik, tijdsbesteding en verwantschap.
 • Moeders uit de arbeidersklasse en de middenklasse kunnen overtuigingen uiten die een soortgelijk idee van 'intensief moederschap' weerspiegelen, maar hun gedrag is heel anders. We verwijzen naar deze verschillende gedragingen als afkomstig uit culturele logica.
 • Wanneer kinderen en ouders het huis uit gaan naar de wereld van sociale instellingen, merken ze dat deze culturele praktijken niet dezelfde waarde krijgen. Er zijn tekenen dat kinderen uit de middenklasse profiteren, op manieren die voor hen en hun ouders onzichtbaar zijn, van de mate van overeenkomst tussen het culturele repertoire thuis en de normen die door instellingen worden aangenomen.

Wat zijn de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van klassenoordeel?

Er zijn veel studies die ons vertellen over de schadelijke effecten van armoede op het leven van kinderen, maar het is minder duidelijk wat de mechanismen zijn voor de overdracht van klassenvoordeel van generatie op generatie. In deze tekst wordt voorgesteld dat sociale klasse een belangrijke invloed heeft op de culturele logica van opvoeding. Het patroon van gecoördineerde cultivatie, met zijn nadruk op individuele repertoires van activiteiten, redeneren en vragen stellen, moedigt een opkomend gevoel van recht bij kinderen aan. Het patroon van het bereiken van natuurlijke groei, met de nadruk op door kinderen geïnitieerd spel, autonomie van volwassenen en richtlijnen, stimuleert een opkomend gevoel van terughoudendheid. Verschillen in het gezinsleven liggen niet alleen in de voordelen die ouders voor hun kinderen kunnen behalen, maar ook in de vaardigheden die aan kinderen worden overgedragen om hun eigen levenspad te bepalen.

Wat was de methode van het huidige onderzoek?

Dit onderzoek is gebaseerd op interviews en observaties van kinderen van acht tot tien jaar en hun families. De eerste fase van dit onderzoek omvatte observatie in klaslokalen van de derde klas openbare scholen. Er wordt besproken wat de bevindingen uit deze waarnemingen waren.

Hoe verschillen families van verschillende sociale klassen in de mate van georganiseerde activiteiten?

In de interviews en observaties van blanke en zwarte middenklassekinderen viel op hoe druk ze waren met georganiseerde activiteiten. Terwijl we zochten naar een kind uit de middenklasse dat geen enkele georganiseerde activiteit had, konden we er geen vinden, maar in arbeidersklasse en arme gezinnen kwamen georganiseerde activiteiten veel minder vaak voor en waren er veel kinderen die er geen hadden.

Hoe verschillende families van verschillende sociale klassen in taalgebruik in huis?

Naast verschillen naar sociale klasse in tijdsbesteding, zagen we ook verschillen in taalgebruik thuis. Ouders uit de middenklasse gebruikten meer redenering in hun spraak met kinderen, terwijl ouders uit de arbeidersklasse en arme ouders meer richtlijnen gebruikten. In arbeiders- en arme gezinnen was er vaak een patroon van minder verbale spraak tussen ouders en kinderen.

Hoe hebben deze verschillen invloed op het leven van ouders en kinderen buitenshuis?

Kinderen leven hun leven niet binnenshuis. In plaats daarvan zijn ze wettelijk verplicht om naar school te gaan, gaan ze naar de dokter en zijn velen betrokken bij door volwassenen georganiseerde activiteiten. In het leven van kinderen in instellingen vonden we verschillen per sociale klasse in de manier waarop moeders de ervaringen van kinderen in instellingen volgden. Terwijl kinderen in arbeiders- en arme gezinnen autonomie krijgen om hun eigen gang te gaan in organisaties, worden in de middenklasse-huizen de meeste aspecten van het leven van de kinderen onderworpen aan het voortdurende toezicht van hun moeder. Hoewel ouders even bezorgd waren over het geluk van hun kinderen, zagen we in arbeiders- en arme gezinnen verschillende patronen van toezicht op de institutionele activiteiten van kinderen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van dit onderzoek?

De dynamiek van sociale klassen is verweven met de structuur en het ritme van het dagelijks leven van kinderen en ouders. Klassenpositie beïnvloedt kritieke aspecten van het gezinsleven: taalgebruik, tijdsbesteding en verwantschap. Moeders uit de arbeidersklasse en de middenklasse kunnen overtuigingen uiten die een soortgelijk idee van 'intensief moederschap' weerspiegelen, maar hun gedrag is heel anders. We verwijzen naar deze verschillende gedragingen als afkomstig uit culturele logica. Wanneer kinderen en ouders het huis uit gaan naar de wereld van sociale instellingen, merken ze dat deze culturele praktijken niet dezelfde waarde krijgen. Er zijn tekenen dat kinderen uit de middenklasse profiteren, op manieren die voor hen en hun ouders onzichtbaar zijn, van de mate van overeenkomst tussen het culturele repertoire thuis en de normen die door instellingen worden aangenomen.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
915 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.