Webwinkels en derdenbescherming - artikel

Webwinkels en derdenbescherming

(klapper II blz. 15-32)

 

In dit artikel wordt gepleit voor een ruime toepassing van art. 3:86 lid 3 sub a BW bij internetaankopen. Er is geen goede reden om de ambulante consument beter te beschermen dan de briefschrijvende, muisklikkende of bellende consument. Zij hebben hun vertrouwen in hetzelfde bedrijf gesteld en baseren hun vertrouwen op vergelijkbare impressies. Volgens de Hoge Raad staat de hoofdregel uit de rechtspraak voorop: Het criterium ‘vaste bedrijfsruimte’ moet bezien worden ‘in het licht van de vraag of potentiële kopers er mede in verband met de aard van de bedrijfsruimte op mogen vertrouwen dat het hier gaat om normale handel in de betreffende zaken gaat, waarbij men geen gestolen zaken behoeft te verwachten. Bij koop via internet hoeft de schijnbare eis van een gebouwde onroerende zaak niet aan een geslaagd beroep op art. 3:86 lid 3 sub a BW in de weg te staan.

De goede trouw van de verkrijger omtrent de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder wordt getoetst op het moment van levering. Voor de goede trouw is het gehele traject van de voorfase van de totstandkoming van de titel tot aan de voltooiing van de levering van belang. De vraag of een verkrijger te goeder trouw is, hangt af van alle relevante omstandigheden van het geval. Van de potentiële koper via internet kan worden gevergd dat hij op internet onderzoek instemt naar de herkomst van de zaak en naar de verkoper. Met de ruime beschikbaarheid van internet is dit een kleine moeite die veel problemen kan voorkomen. Uiteraard verschilt deze onderzoeksplicht wel per type website en type product. Ook speelt de professionaliteit van de verkoper een belangrijke rol.

Het feit dat de verkrijger te goeder trouw en om baat slechts wordt beschermd als hij in staat is om onverwijld de gegevens te verschaffen die hij nodig mocht achten om zijn voorman terug te vinden is problematisch wat betreft internetaankopen, doordat internetsites verdwijnen en via sites als marktplaats vaak niet de adresgegevens van de verkoper worden uitgewisseld. Voor de koop op afstand is hier inmiddels grotendeels in voorzien, doordat de vervreemder op een duurzame gegevensdrager gegevens over zijn identiteit, adres en bezoekadres moet verstrekken alsmede over de belangrijkste kenmerken van de zaak (art. 7:46c lid 2 BW). De consumentkoper mag deze gegevens zonder meer toereikend achten om te voldoen aan de wegwijsplicht, of deze gegevens nu zijn verstrekt via email, factuur of pakbon. Deze gegevens moeten dan natuurlijk wel zorgvuldig bewaard worden.

Bij de koop in een webwinkel is het bedrijfsmatige karakter van de handel eenvoudig vast te stellen, doordat een onderneming ingeschreven dient te worden in het handelsregister op grond van art. 3:15d lid 3 BW. De ondernemer dient het KvK-nummer vervolgens op de website te vermelden. De eis betreffende continuïteit betreft de vraag of de verkoper geregeld handelt in zaken van hetzelfde of een vergelijkbaar type. Bij webshops is dit vrij makkelijk, doordat de aanbieding vaak niet wordt verwijderd na het sluiten van de koopovereenkomst. Bij verkoop via advertentiesites moet worden gekeken of de verkoper soortgelijke zaken via andere advertenties te koop aanbiedt.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
219
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.