Diensten op de interne markt, PB 2006 - Richtlijn

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, PB 2006, L 376/36.

Het doel van deze richtlijn is het wegnemen van handelsbelemmeringen bij diensten in de EU, door a) het vereenvoudigen van administratieve procedures voor dienstverleners, b) het versterken van de rechten van consumenten en bedrijven, en c) het aanmoedigen van samenwerking tussen EU-landen.

De richtlijn heeft betrekking op een groot aantal diensten, zoals retail- en groothandel van goederen en diensten, activiteiten van de meest gereglementeerde beroepen zoals juridische en belastingadviseurs, architecten en ingenieurs, bouwdiensten, toerisme en de vrijetijdssector.

Diensten zoals financiële diensten, bepaalde elektronische communicatiediensten, diensten van uitzendbureaus, particuliere beveiligingsdiensten en gokken, zijn uitgesloten van de richtlijn.

De bedoeling is dat door deze richtlijn bedrijven zich eenvoudiger in andere EU-landen kunnen vestigen. Om dat te kunnen bereiken moeten EU-landen diverse maatregelen treffen, waaronder:

  • opzetten van aanspreekpunten voor informatie over en steun bij administratieve procedures en ervoor zorgen dat zulke procedures elektronisch kunnen worden afgehandeld
  • het herzien en vereenvoudigen van al hun vergunningstelsels inzake toegang tot diensten
  • het afschaffen van discriminerende eisen, zoals nationaliteit of verblijfplaats, en restrictieve voorwaarden, zoals toetsing van economische behoeften die eisen dat bedrijven aan de autoriteiten bewijzen dat er vraag is naar hun diensten.

Vergelijkbare garanties worden verstrekt voor de rechten van afnemers van diensten (consumenten of bedrijven) om hun vertrouwen in de eengemaakte markt te versterken. EU-landen worden dus verzocht om:

  • belemmeringen weg te nemen voor afnemers die een beroep willen doen op diensten die worden aangeboden door aanbieders die in een ander EU-land zijn gevestigd, zoals de verplichting om een goedkeuring te ontvangen discriminerende eisen af te schaffen die op de nationaliteit of verblijfplaats van de aannemer zijn gebaseerd informatie en bijstand beschikbaar stellen wat betreft wettelijke eisen, met name consumentenbeschermingsvoorschriften, en beroepsprocedures die van toepassing zijn in andere EU-landen
Page access
Public
This content is related to:
Erkenning van beroepskwalificaties PB 2009 - Richtlijn
Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Law Supporter
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.