Bijzondere overeenkomsten - Schelhaas e.a. - nummers 31 & 40 - Artikel


31. Wat houdt het conformiteitsvereiste in?

Het conformiteitsvereiste is opgenomen in art. 7:17 lid 1 BW. Het houdt in dat de afgeleverde zaak op het moment van aflevering aan de overeenkomst moet beantwoorden. Een zaak voldoet niet aan de overeenkomst indien deze niet de eigenschappen bezit die de koper, op grond van de overeenkomst, mocht verwachten (lid 2).

 • Dit is het geval indien de kwaliteit ondermaats is.

 • Ook is niet aan de conformiteitsvereiste voldaan, indien een geheel andere zaak wordt afgeleverd (lid 3).

 • Tot slot is niet voldaan aan lid 2 indien de hoeveelheid anders dan overeengekomen is (lid 3).

Vooral het eerste punt blijkt lastig. Het uitgangspunt is dat de zaak in elk geval de eigenschappen bezit die voor objectief normaal gebruik noodzakelijk zijn. De volgende dingen zijn daarnaast voor het beoordelen van de kwaliteit van belang:

 • De aard van zaak (tweedehands mag minder van kwaliteit zijn dan een nieuwe zaak).

 • De hoogte van de prijs (een hele goedkope laptop hoeft kwalitatief niet zo goed te zijn als een dure laptop).

 • De omstandigheden van de koop (uitverkoop of normale verkoop).

 • De mededelingen van de verkoper.

 • De koper heeft een onderzoeksplicht: hij moet onderzoeken of het product voldoet aan de eisen (lid 2). Lid 5 stelt dat de koper zich niet op non-conformiteit kan beroepen, indien hij met het gebrek bekend was of behoorde te zijn (ten tijde van het sluiten van het contract). Bij een geslaagd beroep op non-conformiteit, kan de koper kiezen:

  • Herstel van de gekochte zaak.

  • Vervanging van de gekochte zaak.

  • Prijsvermindering.

  • Schadevergoeding.

  • Ontbinding van de overeenkomst.

40. Wanneer kan er schadevergoeding geëist worden?

De normale regels uit Boek 6 zijn van toepassing bij het eisen van schadevergoeding. Dit recht bestaat pas als er sprake is van:

 • Een toerekenbare tekortkoming, art. 6:74 lid 1 BW; deze tekortkoming kan bestaan uit de niet-naleving van:

  • De verplichting de eigendom onbelost en zonder rechtsgebreken over te dragen, art. 7:15 BW.

  • De verbintenis tot aflevering, art. 7:9 BW.

  • De conformiteitseis, art. 7:17 BW.

  • Een bijkomende verbintenis.

 • De nakoming blijfend onmogelijk is;

 • De verkoper in verzuim is (lid 2).

Hoeveel schade kan worden geëist en voor welke schadeposten, is geregeld in art. 6:95 e.v. BW.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check where this content is also used in:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
596
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.