The Nature -Nurture Debates: 25 years of challenges in understanding the psychology of Gender - Eagly & Wood - 2013 - Artikel


Heeft nature of nurture meer invloed op sekse verschillen en overeenkomsten?

Nature: biologische structuren en processen

Nurture: socioculturele invloeden

In het artikel wordt gekeken wat de veranderingen zijn in het denken van psychologen over het nature- nurture debat. Een belangrijke verandering in de afgelopen 25 jaar is de aanname dat het doen van een meta analyse de beste methode is om vergelijkend onderzoek te doen naar de sekse.

Het begin van de afgelopen kwart eeuw kenmerkte een sterke afwijking naar de nurture verklaringen voor seks-gerelateerde verschillen. Socialisatie en leren werden als hoofdoorzaken genoemd voor verschillen tussen mannen en vrouwen. Sociale en persoonlijkheidspsychologen zagen stereotypen, normen, identiteiten en rollen als factoren die de gender verschillen ondersteunden. De feministische beweging heeft in deze periode veel invloed gehad op theorieën over gender. Seks (een biologische invloed) werd door een aantal psychologen gezien als losstaand van gender (een socioculturele invloed).

In 1980 was het einde van deze overmacht van de nurture kant. Langzamerhand werden de aangeboren voortplantingsvoorkeuren van mannen en vrouwen gezien als oorzaak voor de verschillen tussen de sekse. Een andere oorzaak voor de opkomst van nature was de toenamen in de toepassing van de wetenschap van hersenstructuren en hormonen om de verschillen tussen mannen en vrouwen te verklaren. Ondanks de opkomst van de nature kant zijn er in deze periode ook nog veel onderzoeken gedaan op het nurture gebied. Ondanks het feit dat men gelooft dat nature en nurture interacteren met elkaar geven onderzoeken vaak maar vanuit een perspectief verklaringen.

Methodologische innovaties

De afgelopen kwart eeuw zijn psychologen steeds meer gebruik gaan maken van meta-analyse en zijn de interpretaties van de vergelijkingen tussen mannen en vrouwen verbeterd. Meta- analyse laat altijd een gemiddelde vergelijking tussen de sekse zien gebaseerd op alle onderzoeken over een specifiek onderwerp. Dit gemiddelde effect biedt echter niet veel informatie aangezien heel erg inconsistente effecten worden verborgen en deze effecten vaak verklaard worden door theoretische perspectieven vanuit alleen de nature of alleen de nurture kant. De validiteit van een theorie is afhankelijk van hoe goed het factoren kan identificeren die een sekse verschil accentueren of juist afzwakken.

Debatten over nature en nurture verklaringen van sekse verschillen zijn vooral intens geweest bij ontwikkelingsonderzoek naar socialisatie als invloed op geslacht gedifferentieerd gedrag en naar de paringsvoorkeuren van mannen en vrouwen.

Socialisering: een proces waarbij individuen sociale vaardigheden of andere karakteristieken opdoen om effectief te functioneren in de maatschappij of een specifieke groep.

Onderzoeken naar socialisering zouden profiteren van de combinatie van nature en nurture binnen een studie. Er moeten interactieve theorieën ontwikkelt worden tussen nature en nurture. In een belangrijke interactietheorie worden genen gezien als reactiesystemen die contingent zijn aan input vanuit de omgeving. Mannen en vrouwen worden volgens deze theorie dus niet voorgeprogrammeerd in hun sekse verschillen.

Evolutionaire psychologen geven een andere vorm van interactionisme bekend als ‘the evoked culture model’. Hierin voorziet natuurlijke selectie mensen met vele cognitieve modules die bepaalde adaptieve problemen aanpakken die vaak voorkwamen in het verleden van de ouders/grootouders. Volgend evolutionaire psychologen kunnen huidige omgevingsfactoren een set van domein-specifieke erfelijke en gedragsmatige strategieën oproepen die voor variabiliteit zorgen in het gedrag van mensen.

Volgens weer andere interactionisten vormen socioculturele factoren de kenmerken die individuen en gemeenschappen toeschrijven aan mannen en vrouwen. Biologische kenmerken als XX of XY chromosomen zijn terug te vinden in de maatschappij, bijvoorbeeld in de verdeling van arbeid. Deze biologische kenmerken worden echter volgens deze groep gemodereerd door de sociale omgeving.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
347
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.