Males on the life-course-persistent and adolescence-limited antisocial pathways - Moffitt, Caspi, Harrington & Milne - 2002 - Artikel


In dit artikel wordt de taxonomie over antisociaal gedrag getest en gespecificeerd. Deze taxonomie heeft twee hypothetische prototypes: ‘life-course-persistent’ groep (LCP) en de ‘adolescence-limited’ groep (AL). Deze theorie wordt getoetst aan de hand van een longitude onderzoek waarbij ze mensen volgen op verschillende tijdstippen. In dit artikel wordt de cohort van 26-jarige behandeld. Hiermee testen ze een hypothese die kritiek is voor de theorie: dat vanaf de kindertijd, maar niet vanaf de adolescentie, antisociaal gedrag geassocieerd wordt in volwassenheid met antisociale persoonlijkheden, geweld, en doorlopende antisociaal gedrag.

Two prototypes and their predicted adult outcomes

Volgens de theorie zijn de LCP groep antisociaal, vasthoudend en pathologisch. Het gedrag van de AL groep zijn gewoon, tijdelijk en normatief. Het gedrag van de LCP groep komt voort uit de kindertijd waarbij het moeilijke gedrag van een kind gecombineerd is met een hoge-risico omgeving.

Ook voorspelt de theorie dat antisociaal gedrag in verschillende volwassen levensdomeinen infiltreren: illegale activiteiten, problemen met werk, en het mishandelen van partners en kinderen.
In tegenstelling tot de LCP groep, begint het antisociaal gedrag in de AL groep pas in de adolescentie. Dit gedrag ontstaat omdat ze het gedrag van de LCP groep overnemen. Dit doen ze omdat ze last hebben van de ‘maturity gap’. Dit gat betekent dat jongeren klaar zijn om volwassen rollen op zich te nemen, maar daar nog niet de kans voor krijgen omdat de samenleving ze te jong vindt. De AP groep is in staat om te stoppen met antisociaal gedrag omdat ze nog niet veel last hebben van de negatieve cumulatieve gevolgen en ze krijgen genoeg toegang tot volwassen rollen.

Differential child and adolescent risk factors for males on the LCP versus AL paths in the Dunedin study

De Dunedin studie is een studie waarbij ze gekeken hebben naar kinderen tussen de leeftijd van 3 en 13 jaar om de theorie over antisociaal gedrag te toetsen.

Are two groups enough? Following up recoveries and abstainers

Tijdens het toetsen van de AL groep en de LCP groep kwamen de onderzoekers erachter dat er nog een derde type is. Dit type is voorheen als ‘low-level chronics’ benoemd omdat ze gestaag maar weinig delicten begingen. Deze groep wordt nu de ‘recoveries’ genoemd. Een vierde groep is nog gevonden die ze ‘abstainers’ noemen.

Resultaten

De LCP en de AL mannen begingen meer misdaden dan elke andere groep maar de LCP groep beging ernstigere en meer misdaden. De LCP mannen begingen meer drugs-gerelateerde misdaden dan de AL mannen.

Ook gebruikten ze meer geweld dan de AL mannen. De LCP mannen maar ook de AL mannen werden meer veroordeeld dan de andere groepen maar de veroordelingen van de LCP mannen waren heviger en kwamen ook vaker voor. Bijna niemand had een veroordeling in de abstainer groep en in de recovery groep was er een gemiddeld aantal veroordelingen.

Ook werd persoonlijkheid getest. Hieruit bleek dat de LCP groep maar ook de AL groep significant verhoogde levels hadden op neurotische toetsen. Toch scoorde de LCP groep hogere scores wat betekent dat ze neurotischer waren dan de AL groep.

Ook bleek er dat de LCP groep en de AL groep meer mentale problemen hadden dan andere groepen. Maar de LCP mannen hadden verschillende types van mentale problemen terwijl de AL mannen enkele mentale problemen hadden.

Discussie

De abstainer groep is origineel gedefinieerd als mannen die niet meer dan één antisociaal probleem hebben tussen de leeftijd 5-18 jaar. De theorie speculeerde dat deze groep jongeren structurele barrières tegenkwamen die hen weerhield om te leren over delinquentie, dat ze geen last hadden van de maturity gap omdat ze al volwassen rollen kregen, of dat ze bepaalde karaktertrekken hadden waardoor ze worden buitengesloten van peernetwerken. Verder is er gespeculeerd dat deze groep laatbloeiers zijn. Data uit dit onderzoek laat zien dat ze inderdaad laatbloeiers waren. De karaktertrekken die ze tijdens hun adolescentie hadden, trekken zoals zelfbeheersing, waren in de adolescentie niet aantrekkelijk maar op de leeftijd van 26 was dit handig. Deze groep had de minste gedragsproblemen van alle mannen. Het was zeer waarschijnlijk dat de mensen in deze groep al gelukkig getrouwd waren. Ook hadden de meeste een hoge opleiding en een goede baan.

De recovery groep is origineel gedefinieerd als mannen met stabiele, vasthoudend, en extreme antisociale problemen in de kindertijd. Maar het aantal misdaden dat ze pleegden was niet hoog genoeg om bij de LCP groep te horen. Er bleek dat de naam recovery groep niet goed pasten. Meer dan 25% van de recovery groep deed aan illegale activiteiten toen ze volwassen werden. Deze groep lijkt in hun criminele neigingen op de ‘low-level chronic offenders’. Om de ontwikkeling in deze groep te verklaren werd de vraag gesteld of de mensen in deze groep niet ‘social isolates’ waren. Het bleek dat deze groep last had van een geïnternaliseerde vorm psychopathologie. Ze waren inderdaad ‘social isolates’.

De LCP groep had op de leeftijd van 26 jaar last van slechte werkgeschiedenis, konden geen goede baan vinden, maakten slechte indruk bij werkinterviews, en hadden een strafblad. Het bleek dat deze groep waarschijnlijk geen voordeel konden behalen aan een goede vrouw en een gezin. Ander onderzoek laat zien dat hoewel nieuwe banden een omkeerpunt in het leven kan zijn, dit niet het geval was bij de meeste LCP mannen.

De AL groep had op de leeftijd van 26 jaar betere kansen dan de LCP groep. De meeste hadden een redelijke baan en hadden hun middelbare school afgemaakt. Ook kunnen ze van de voordelen van een goede vrouw benutten. De uitkomsten komen overeen met de notitie van de theorie dat de AL mannen kunnen profiteren van legale mogelijkheden in hun leven. Maar toch waren de AL mannen op 26-jarige leeftijd nog steeds in de problemen. Hoewel ze het beter deden dan de LCP groep, deden ze het nog steeds slechter dan de andere groepen. De AL mannen deden nog steeds aan diefstal en drugs en werden daar voor veroordeeld. Verder rapporteerden ze zelf dat ze last hadden van mentale problemen. Dus waarom is dit nog zo? Een mogelijke verklaring is dat de AL groep meer last had van cumulatieve gevolgen dan werd verwacht, waardoor ze net zoals de LCP groep nadelen van hun gedrag voelde in hun latere levensloop. Een andere verklaring is dat de cijfers voor impulsiviteit hoog was voor de AL mannen. Maar deze karakterrek staat erom bekend dat die met de leeftijd wegtrekt. De onderzoekers verwachten dat de AL groep de mogelijkheid hebben om te veranderen en dat ook zullen doen in de toekomst.

Tijdens het maken van deze theorie gingen ze ervan uit dat mensen stopten met het begaan van misdaden voor de leeftijd van 26 jaar. Maar door veranderingen over de jaren heen in de samenleving is dit misschien wel vooruitgeschoven. Tegenwoordig begint volwassenheid pas na de leeftijd van 25 jaar. Dit betekent dat jongeren nog langer moeten wachten op de volwassen rollen waar ze al jaren klaar voor zijn. Dit kan ook een oorzaak zijn waarom de AL groep zich niet volgens de theorie gedraagt. Maar deze vooruitschuiving van volwassenheid zorgt er ook voor dat de jongeren meer kans lopen op negatieve cumulatieve gevolgen. Toch zijn de onderzoekers van mening dat hun label adolescence-limited van toepassing is.

Limitaties en implicaties

Er kunnen enkele limieten aan het onderzoek benoemd worden. Ten eerste is er in het onderzoek niet gekeken naar vrouwen. Ten tweede is er gebruik gemaakt van methodes die tegenwoordig niet goed genoeg meer zijn. Ten derde is er niet gekeken naar de individuele veranderingen tijdens dit onderzoek. Er is alleen maar gekeken naar de groep als geheel. In de toekomst zullen vervolgstudies methodes gebruiken die ook naar de individuele veranderingen kijkt.

Access: 
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Image

Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
323