Impulsive responses in children with conduct disorder and borderline intellectual functioning - Van der Meere, van der Meer, Kunert, et. al. (2008) - Artikel

Conduct Disorder (CD) omvat agressie naar dieren en mensen, vernieling van bezit, bedrog of diefstal en schendingen van regels. Tussen de 5 en 10% van kinderen tussen de 8 en 16 hebben CD. Een significant gedeelte laat later symptomen zien van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. De prognose voor kinderen met CD is nog slechter als ze naast CD ook een laag (verbaal) IQ hebben. Een aantal onderzoeken hebben gekeken naar de impulscontrole in kinderen met externaliserende stoornissen gecombineerd met een intellectuele achterstand. Deze onderzoeken suggereren dat kinderen met externaliserende stoornissen en een IQ onder het gemiddelde problemen hebben met de inhibitie van reacties. Het doel van het huidige onderzoek was dieper ingaan op de kern van de slechte impulscontrole in kinderen met CD en borderline intellectueel functioneren. Hierbij werden kinderen vergeleken met een controlegroep. Er is gebruik gemaakt van de Alertness test. In deze test wordt gebruik gemaakt van twee condities: een visueel signaal dat vooraf wordt gegaan door een auditief signaal en een visueel signaal zonder auditief signaal. Reactietijden zijn normaal gesproken sneller als het visuele signaal voorafgegaan wordt door een auditief signaal. Er wordt onderzocht of kinderen met de bovengenoemde tweezijdige diagnose in staat zijn de neiging om vroegtijdig te reageren door het auditieve signaal kunnen weerstaan. Hiervoor is executieve controle nodig. De hypothese is dat kinderen met deze tweezijdige diagnose vaker een impulsieve respons laten zien volgend op de auditieve prikkel.

Uit de resultaten bleek het volgende. De controlegroep reageerde sneller als er een auditieve prikkel aanwezig was, maar reageerde niet vroegtijdig. Dit is een indicatie voor impulscontrole. De kinderen met de tweezijdige diagnose reageerden langzaam op het ‘go’ signaal, wat duidt op een tekort in de capaciteit van informatieverwerking. Hun reacties werden wel sneller door de auditieve prikkel. Echter, ze maakten ook significant meer vroegtijdige fouten, wat een indicatie is voor impulsieve reacties. Dit komt mogelijk doordat deze kinderen niet in staat zijn de input van de output de koppelen. Dat er bij kinderen met CD een tekort bestaat in de responsinhibitie (ook als er is gecontroleerd voor symptomen van ADHD) komt niet overeen met overzichtsartikelen, waarin werd gevonden dat de comorbide ADHD symptomen de oorzaak zijn voor slechte impulscontrole.

Het onderzoek heeft een aantal beperkingen:

 1. De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd.

 2. Bepaalde kenmerken van de doelgroep maakte het niet mogelijk om kinderen met ADHD te diagnosticeren.

Impulsiviteit is een heel brede term, waarbij gedrags- en cognitieve aspecten van belang zijn. Het gedrag kan voorkomen in veel verschillende situaties. Een onderzoek vanuit verschillende invalshoeken is daarom nodig. Het huidige onderzoek heeft zich op snelle responsimpulsiviteit gericht.

Access: 
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Image

Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
246