Mechanisms linking early experience and the emergence of emotions: Illustrations from the study of maltreated children - Pollak - Artikel

Mechanisms linking early experience and the emergence of emotions: Illustrations from the study of maltreated children - Pollak - 2008


Emoties zijn complexe processen die organismen gebruiken om hun omgeving te evalueren, veranderingen in de omgeving snel te beoordelen, en hun gedragingen hieraan aan te passen. Door deze ontwikkeling kan een individu zich succesvol aanpassen. Problemen in emotie-functioneren kunnen daarentegen leiden tot geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen.

Op welke manier beïnvloeden ervaringen uit de omgeving de neurale schakelingen onderliggend aan emotioneel gedrag? Een voorbeeld van zo’n ervaring is mishandeling. Mishandelde kinderen ervaren meer lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Kindermishandeling komt vaak voor in combinatie met genetische en omgevings-risicofactoren die invloed hebben op het kind, de ouders en het gezinsfunctioneren. Hierdoor is het moeilijk te evalueren waar de mishandeling in de causale keten precies leidt tot gedragsproblemen.

Bij onderzoek naar mishandeling wordt vaak gebruik gemaakt van dieren. Echter imiteren dieren niet altijd de emotionele stoornissen, hersenontwikkeling, hersenstructuur en hersenfuncties, zijn er verschillen in chromosomen tussen soorten en zijn ook sommige gedragingen anders tussen soorten. Wel komen de ontwikkelingsuitkomsten van mishandelde dieren sterk overeen met die van mishandelde kinderen.

Uit onderzoek met dieren is naar voren gekomen dat niet alleen de mishandeling zelf, maar ook de erfelijke factoren die samengaan met kindermishandeling, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van gezondheidsproblemen. Vooral ervaringen van mishandeling in de vroege kinderjaren zorgen voor een groot risico voor gezondheidsproblemen. Een hypothese hiervoor is dat zulke vroege ervaringen de sensorische drempels (sensory tresholds) veranderen op manieren die de effectieve regulatie van emoties ondermijnen. Zuigelingen en inderen passen hun perceptuele mechanismen aan om aspecten van hun omgeving te kunnen verwerken. Hierdoor wordt de aandachts-controle (de capaciteit om te kiezen waar je aandacht aan besteed en wat je negeert) van deze kinderen ondermijnd. Mishandelde kinderen besteden meer aandacht aan bedreigende signalen ten koste van meer contextueel relevante informatie. De mate waarin deze aandachts-controle wordt ondermijnd hangt af van zowel de grootte van de mishandeling als van de hoeveelheid angstsymptomen van het kind.

Succesvolle zelfregulatie vereist flexibiliteit en controle over deze processen. We verwachten dat het falen van regelgevende capaciteiten een proximale link is tussen vroege ervaringen van mishandeling en de problemen van deze kinderen. Ook kinderen die verwaarloosd zijn hebben moeite met het onderscheid maken tussen en het reageren op uitingen van emotie en met het opstellen van een selectieve hechting aan de verzorgers.

Deze sociale en emotionele moeilijkheden reflecteren neuropsychologische moeilijkheden die tot stand zijn gekomen door veranderingen in de muturatie van de hersenen. De vertraagde hersenontwikkeling zou weer veroorzaakt zijn door de stress die het kind in zijn vroege jaren heeft ervaren.

Stressregulator mechanismen

Ongunstige opvoeding heeft invloed op de ontwikkeling van het neurale systeem wat zorgt voor emotionele problemen. Het meest onderzochte systeem is de limbic hypothalamic pituitary adrenal axis (L-HPA). De L-HPA is een van de bedreiging-reactie systemen (threat-response systems) die voor een deel gevormd wordt door ervaring. Het systeem medieert neuro-endocriene reacties op stress, wat resulteert in een afgifte van steroïde hormonen. Deze hormonen (glucocorticoïden) hebben invloed op een breed gebied van problemen die misbruikte kinderen ervaren. Als kinderen veel of zwaar verwaarloosd zijn zorgt dit voor langdurige regulatieproblemen van het stressreactie-systeem, wat weer zorgt voor ziektes.

Naast het stresshormoon zijn ook andere neuroactieve peptides een belangrijke regulator van hoe een individu op stress reageert, zoals Arginine vasopressine en oxytocine. Deze zijn een mediatoren van affiliërend gedrag en sociale herkenning en geheugen. Zo speelt oxytocine bijvoorbeeld een belangrijke rol in het mediëren van affiliërend gedrag zoals moederlijke hechting en sociale hechting. Ook vermindert het angst en reacties op stress. Kinderen die in de vroege jaren zwaar verwaarloosd of mishandeld zijn, tonen minder oxytocine-activiteit dan kinderen die niet verwaarloosd of mishandeld zijn Hoe zwaarder de mishandeling of verwaarlozing, hoe lager de oxytocine-activiteit.

Een andere manier om naar hersenplasticiteit te kijken, is door het immuunsysteem. Deze moet leren om op ziekteverwekkers te reageren nadat een individu is geboren. Kinderen die veel stress ervaren in hun vroege jaren hebben een lagere immuniteit, zelfs nog jaren nadat de stress is afgelopen. Hierdoor hebben mishandelde kinderen een lager immuunsysteem, zelfs als ze volwassen zijn.

Neuroanatomische mechanismen

Een gerelateerd neuraal systeem die betrokken is bij de emotieregulatie van mishandelde kinderen is de circuit van de amygdala, die betrokken is bij reactie op dreiging. Individuen die het minder efficiënte korte 5-HTTLPR allel dragen, vertonen een verhoogde amygdala-activiteit vergeleken met mensen met enkel lange allelen. Verhoogde angst reflecteert de hypergevoeligheid van de amygdala voor relevante omgevingsstimuli.Variatie in het 5-HTTLPR allel modereert de ontwikkeling van psychische stoornissen na stress. Negatieve uitkomsten kunnen echter worden gewijzigd door omgevingsfactoren die een risico- of een beschermende factor vormen.

Conclusie

De modulerende rol van hormoon- en neurotransmittersystemen helpen het risico van mishandeling bij kinderen te verklaren. Door hun regulerende rol in de reactiviteit op bedreiging, de prefrontale cortex en infralimbische regio’s beïnvloeden ze de emotieregulatie.

Belangrijk voor toekomstig onderzoek is het onderzoeken of de neurobiologische correlaties van vroege tegenslag blijvende langdurige veranderingen zijn, of dat het korte reacties op stress zijn die als risicofactor dienen en zo zorgen voor andere stressoren of de ontwikkeling van problemen. Ook belangrijk is om uit te zoeken hoe vroege effecten op hersenen en gedrag kunnen worden omgekeerd of gesaneerd. Daarnaast zou betere kennis over hoe behandelingen werken kunnen bijdragen aan het begrijpen van de basische emotie-processen in kinderen. Hierdoor zouden betere preventie- en interventieprogramma’s ontwikkeld kunnen worden.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
314
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.