The baby factory: Difficult research Objects, disciplinary standards and the production of statistical significance van Peterson, D. (2016) - Artikel

Het is een gemeenplaats dat de wetenschappelijke laboratoria rommeliger zijn en meer aan interpretatie onderhevig dan de wetenschappelijke artikelen doen geloven. Deze gemeenplaats moet echter niet een simplistische generalisatie worden. Via etnografisch onderzoek in meerdere laboratoria kunnen onderzoekers erachter komen welke problemen er precies spelen.


Het is een gemeenplaats dat de wetenschappelijke laboratoria rommeliger zijn en meer aan interpretatie onderhevig dan de wetenschappelijke artikelen doen geloven. Deze gemeenplaats moet echter niet een simplistische generalisatie worden. Via etnografisch onderzoek in meerdere laboratoria kunnen onderzoekers erachter komen welke problemen er precies spelen.

Wat is het temmen van natuurlijke variatie?

Onderzoekers hebben verschillende pogingen gedaan om een stabiele en voorspelbare omgeving te creëren in een laboratorium. Standaardisatie is een veelgebruikte methode. Hoewel standaardisatie nuttig kan zijn, is het niet voldoende om een succesvol experiment op te zetten. Een andere manier is om alleen die wetenschappers te laten onderzoeken die bepaalde vaardigheden en kennis hebben. Deze strategieën zijn echter moeilijker toepasbaar wanneer er onderzoek gedaan wordt naar mensen.

Wat is ontembare variatie in de ontwikkelingspsychologie?

Een manier om de variatie zo klein mogelijk te houden bij onderzoek naar mensen is om de omgeving te standaardiseren. Om de variatie tussen mensen vervolgens nog kleiner te maken krijgen de deelnemers tevens gedetailleerde instructies mee. De situatie wordt gecompliceerd als de menselijke deelnemers kinderen zijn. Niet alleen zijn deze minder beschikbaar (in vergelijking met onderzoek naar studenten bijvoorbeeld), maar er zijn ook minder dingen mogelijk omdat de ouders overal goedkeuring voor moeten geven. De rol van vaardigheden en kennis is ook minder van belang bij onderzoek naar kinderen omdat de onderzoeker minder controle heeft over de deelnemer. In een perfectie situatie blijft het kind kalm en geconcentreerd op het proces.

Wat zijn de vier strategieën?

Er zijn vier strategieën die toegepast kunnen worden om het aantal statistisch significante onderzoeken te verhogen. De eerste strategie is protocol flexibiliteit. Validiteit kan gezien worden als een continuüm, waarbij aan het ene eind de data van een kalm kind zitten en aan de andere kant de data van een kind wat maar niet stopt met huilen. Hiertussen zit een groot, grijs gebied van situaties met kleine foutjes. Een voorbeeld van zo’n fout is als een kind begint te huilen tijdens het experiment, waarna het experiment opnieuw begonnen moet worden. De data zijn niet helemaal hetzelfde, aangezien het kind het begin van het experiment al een keer gezien heeft. Een ander voorbeeld is dat wanneer twee onderzoekers aan het coderen zijn, er soms tijdens het coderen overlegd wordt. Een tweede strategie is stacking the deck. In veel onderzoeken wordt er voordat de hele steekproef klaar is al naar de resultaten gekeken, zodat bij een mislukt experiment de handleidingen aangepast kunnen worden. Een derde strategie is zorgen dat experimentele mislukking van waarde wordt. Stel dat er bij een experiment bij baby’s van 5 maanden oud geen resultaat wordt gevonden. Op zichzelf zouden dit resultaat teleurstellend zijn. Als de onderzoeker echter het experiment nog een keer uitvoert maar dan bij baby’s van een jaar oud, waarbij er wel resultaat gevonden wordt, kan hij een interessante conclusie trekken. Tenslotte kan er teruggewerkt worden vanaf statistische significantie. Dat wil zeggen dat de significante resultaten uiteindelijk bepalen hoe de theorie eromheen gepast wordt.

Wat houdt de vrijheid van de onderzoeker in?

Er zijn een aantal problemen in het onderzoek binnen de psychologie. Een daarvan is de vrijheid van de onderzoeker. Hiermee wordt bedoeld dat onderzoekers tijdens het onderzoeksproces aanpassingen maken om de data te laten passen in de theorie. Dit kan bijvoorbeeld door de analysemethode aan te passen. Een consequentie is dat dit twijfel oplevert binnen de literatuur. Een groot probleem met vals-positieven is dat ze moeilijk weg te krijgen zijn als ze eenmaal gepubliceerd zijn.

Wat te doen bij het falen van replicatie-onderzoek?

Onderzoekers gebruiken methodes van elkaar. Soms worden er dan niet dezelfde resultaten gevonden. Ten eerste kan het zijn dat de methode wel klopt, maar dat de resultaten bij bijvoorbeeld verschillende leeftijdsgroepen niet gevonden worden. Ten tweede kunnen er onbewust meerdere factoren een rol spelen bij de replicatie, waardoor het niet een “echte” replicatie meer is. De laatste eventuele verklaring is dat de originele resultaten een vals-positief zijn.

Wat zijn de oplossingen?

Er zijn drie manieren waarop onderzoekers om kunnen gaan moeilijke onderzoeksobjecten. Ten eerste moeten de onderzoeksvragen passen bij de vermogens van het onderzoeksobject. Ten tweede mogen onderzoekers flexibel zijn, zolang ze inzien dat dit de betrouwbaarheid van de resultaten vermindert. Tenslotte mogen onderzoekers twijfelachtige onderzoekspraktijken uitvoeren om aan disciplinaire standaarden te voldoen.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
226
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.