Converging interracial consequences of exposure to violent rap music - Johnson et al., 2000 - artikel

Deze samenvatting is gebaseerd op: Converging interracial consequences of exposure to violent rap music - Johnson, J.D., Trawalter, S., & Dovidio, J.F. (2000)

Deze studie onderzoekt de effecten van blootstelling aan stereotypische racistische informatie over zwarte mensen, in de vorm van agressieve rap muziek, op de applicatie van stereotype in de perceptie en evaluaties van witte en zwarte mensen. onderzoekers hebben bewezen dat er een scheiding is tussen de activatie en de applicatie van stereotypes. De activatie refereert naar de mogelijkheid om bij de stereotype informatie te komen en de applicatie refereert naar het gebruik van deze informatie in situaties waarin je iets waarneemt of iets evalueert. Dit onderzoek is gedaan om eerde onderzoek uit te breiden op 3 manieren:

 • Overwegen hoe de massa media, in dit geval agressieve rap muziek, racistische stereotypes kan activeren.

 • Onderzoeken hoe de applicatie van stereotypes gemodereerd kan worden door de relatie tussen de geactiveerde stereotype en de karakteristieken van de applicatie situatie. In dit geval het ras van de persoon die geëvalueerd wordt en of de evaluatie gerelateerd was aan stereotypische dimensies.

 • Het exploreren van de mate waarin racistische in-group-out-group lidmaatschap deze effecten modereert.

Eerder onderzoek laat duidelijk zien dat blootstelling aan out-group stereotypische informatie invloed kan hebben op out-group percepties. Er i echter nog weinig bewijs voor de effecten van blootstelling aan in-group stereotypische informatie op in-group percepties. Vandaar dat dit onderzoek kijkt naar de gevolgen van blootstelling aan stereotypische racistische informatie in de massa media over zwarte mensen op de percepties en evaluaties van beide witte en zwarte mensen.

Door de sterke semantische associaties door herhaalde blootstelling en socialisatie, kan het activeren van een stereotype karakteristiek automatische de toegankelijkheid naar andere stereotype karakteristieken vergroten, zelf onder mensen die niet bewust deze stereotype kenmerken overdragen. Doordat witte en zwarte mensen dezelfde socialisatie ervaringen en culturele uitingen hebben heeft het activeren van zwarte stereotypes systematisch invloed op de percepties en de evaluaties van zwarte als van witte mensen. Dit noemt Steele de stereotype threat. Het is een situationele dreiging van negatieve stereotypes die geactiveerd wordt als relevante negatieve aspecten van de stereotypes van de groep worden ingelast.

De studie werd gedaan aan de hand van een experiment. Tijdens het onderzoek werden de zwarte en witte participanten vertelt dat ze mee zouden doen aan twee verschillende onderzoeken. Het eerste deel bestond uit vragen over de rol van de overheid in het reguleren van muziek. Het tweede deel ging over keuzes maken, om te kijken welke factoren keuzes en beoordelingen beïnvloed.

Er deden in totaal 180 participanten mee aan het onderzoek waarvan er 90 wit en 90 zwart waren. Bij de zwarte waren er 50 vrouw en 40 man en bij de blanken waren er 52 vrouw en 38 man.

Belangrijkste resultaten:

 • De resultaten van het onderzoek laten zien dat blootstelling aan agressieve rap muziek significante implicaties kan hebben voor zwarte Amerikanen en dat deze effecten voorkomen bij en zwarte en witte evaluatoren.

 • De participanten blootgesteld aan de agressieve rap muziek maakte meer negatieve attributies van geweld naar zwarte maar niet naar witte participanten.

 • Blootstelling aan gewelddadige rap muziek heeft ook negatief effect op de oordelen van zwarten over andere stereotypische dimensies, maar niet over non stereotypische dimensies.

 

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check where this content is also used in:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
528
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.