Artikelsamenvatting bij Wat brengt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden? van Van der Geld - 2016

‘Wat brengt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden?’

Sinds de invoering van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden kunnen erfgenamen op grond van artikel 4:194a BW een machtiging aan de kantonrechter vragen voor beneficiaire aanvaarding voor onverwachte schulden. Artikel 4:192 lid 1 BW moet daarentegen voorkomen dat erfgenamen onbewust een nalatenschap zuiver aanvaarden. Schuldeisers worden zodoende beschermd tegen benadeling door erfgenamen. Erfgenamen dienen voordat ze een keuze maken over het al dan niet aanvaarden van het nalatenschap, de nalatenschap te beheren, wat geen zuivere aanvaarding met zich meebrengt, om zo benadeling van boedelschuldeisers te voorkomen. Wanneer de erfgenaam buiten de beheersbevoegdheden treedt, dan is er wel sprake van zuivere aanvaarding.

Welke gedragingen leiden tot zuivere aanvaarding?

Wanneer de erfgenaam bewust ingrijpende beschikkingshandelingen verricht, dan wordt de erfgenaam als beschikker van de nalatenschap aangemerkt en is er sprake van zuivere aanvaarding. Indien de erfgenaam goederen meeneemt met een emotionele waarde, dan is er geen sprake van een zuivere aanvaarding. In een bepaald arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat handelingen die erop gericht zijn de erflater een passende uitvaart te bezorgen, strekken naar hun aard niet ertoe ten eigen bate over nalatenschapsgoederen te beschikken.

Wanneer constateert de notaris zuivere aanvaarding?

Voorheen konden erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaarden, door een verklaring van de notaris te ondertekenen. Tegenwoordig is het al voldoende dat de erfgenaam over de goederen uit de nalatenschap beschikt. Tevens is het mogelijk om zuiver te aanvaarden, door griffierechten te betalen bij de rechtbank. Indien men de bewoordingen in de verklaring van de notaris wijzigt, zou het nog steeds mogelijk kunnen zijn om via de notaris zuiver te aanvaarden. De notaris dient dan echter wel te onderzoeken of de erfgenaam niet al reeds beschikkingshandelingen verricht.

 

Wanneer spreekt men van onverwachte schulden?

Artikel 4:194a BW beschermt de erfgenamen tegen onverwachte schulden van de nalatenschap die hij niet kende of behoorde te kennen. Het gaat dan om een nalatenschap die zuiver is aanvaard. Men kan dan nog tot drie maanden na ontdekking van de schulden bescherming verkrijgen, indien de schuld wordt ontdekt na de aanvaarding en voor de verdeling of vereffening of indien de schuld wordt ontdekt na de vereffening of verdeling van de nalatenschap. Wanneer de erfgenaam bescherming wil, dient hij een verzoekschrift naar de kantonrechter te sturen. Als de kantonrechter het eens is met de erfgenaam, biedt hij hem de mogelijkheid om alsnog beneficiair te aanvaarden of zal de erfgenaam ontheft worden uit de verplichting om de schuld uit eigen boedel te betalen.

Welke schulden zijn onverwacht?

Een onverwachte schuld is een schuld die de erfgenaam niet kende en evenmin behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaarde. Het moet dus gaan om goede trouw. Op de erfgenaam rust een verplichting om onder andere in de administratie te onderzoeken of er schulden zijn. Wanneer de erfgenaam bekend is met de schuld, maar niet met de hoogte daarvan, is er geen sprake van een onverwachte schuld. Indien de erfgenaam verkeerd wordt ingelicht, kan men wel een beroep doen op de onverwachte schuld. In de toekomst zal men ook online schulden moeten onderzoeken.

 

 

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check supporting content:
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
865 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer