Artikelsamenvatting bij De beroepsbeoefenaar die werkt vanuit een maatschap gaat privé vrijuit, tenzij.... van Boeve - 2015

‘Gaat de beroepsbeoefenaar die vanuit een maatschap werkt altijd privé vrijuit?’

De maatschap beschikt niet over rechtspersoonlijkheid, waardoor de maten in hun privévermogens aansprakelijk zijn voor schulden van de maatschap. Toch gaat de beroepsbeoefenaar in privé vrijuit, mits hij op de juiste wijze gecontracteerd is, tenzij hij zijn wettelijke zorgplicht als beroepsbeoefenaar schendt.

Wanneer is de maatschap aansprakelijk?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een openbare maatschap, die voor derden op een duidelijk kenbare wijze deelnemen aan het rechtsverkeer, en de stille maatschap, die dat niet doet. Ondanks het feit dat de maatschap niet over rechtspersoonlijkheid beschikt, wordt de gemeenschap van een maatschap wel beschouwd als een afgescheiden vermogen, waardoor schuldeisers van de openbare maatschap zich met voorrang boven de privéschuldeisers van de verschillende maten op dat gemeenschappelijke vermogen kunnen verhalen.

Wanneer is de maat afzonderlijk aansprakelijk?

Artikel 7A:1680 BW bepaalt dat de schuldeiser de maten van de maatschap met wie hij gehandeld heeft, voor gelijke delen in hun privévermogen kan aanspreken, tenzij een andere verdeling in het maatschapscontract is overeengekomen. In beginsel is de maat voor een gelijk deel aansprakelijk. Indien er sprake is van een overeenkomst van opdracht, is ieder van de maten in geval van een tekortkoming in de nakoming voor het geheel aansprakelijk, tenzij die tekortkoming niet aan hen kan worden toegerekend.

Op welke gronden kan de maat aansprakelijk zijn?

Wanneer een opdrachtgever een opdracht geeft aan de maatschap ten behoeve van een bepaald persoon, dan is die maat gehouden om de opdracht zelf uit te voeren en is hij daarvoor in zijn geheel aansprakelijk. Het gaat dan om hoofdelijke aansprakelijkheid. Een opdrachtgever kan ook een opdracht geven aan een beroepsbeoefenaar, zodat er een overeenkomst van opdracht ontstaat. De maatschap is dan niet als partij bij de overeenkomst betrokken. Op basis van artikel 7:404 BW wordt de maatschap via de beroepsbeoefenaar echter wel partij bij de overeenkomst.

Aan welke plichten moet de maat voldoen?

De beroepsbeoefenaar dient bij de uitvoering van de opdracht aan zijn zorgplicht te voldoen. Deze zorgplicht bestaat, ongeacht de vraag of hij handelt als maat of niet. Schending van de zorgplicht leidt tot een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. Beroepsbeoefenaren kunnen ook een werkmaatschappij hebben die deelneemt als maat in de maatschap. De beroepsbeoefenaar is in dat geval de bestuurder en aandeelhouder van de werkmaatschappij. Dat een werkmaatschappij als maat deelneemt, betekent niet dat de beroepsbeoefenaar niet langer zelf aansprakelijk is voor het geheel in de zin van artikel 7:404 BW. De beroepsbeoefenaar kan echter niet persoonlijk aansprakelijk worden gehouden, wanneer de werkmaatschappij aansprakelijk is.

Welk onderscheid moet men in de praktijk maken?

In de praktijk dient men onderscheid te maken tussen de beroepsbeoefenaar in loondienst en de beroepsbeoefenaar die feitelijk maat is. De beroepsbeoefenaar die werkt vanuit een maatschap gaat in privé vrijuit, tenzij hij als feitelijk opdrachtnemer is aan te merken, dan wel zijn wettelijke zorgplicht als beroepsbeoefenaar schendt.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check supporting content:
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
988 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer