Enhanced amygdala reactivity to emotional faces in adults reporting childhood emotional maltreatment - van Harmelen et. al. (2013) - Artikel


Inleiding

Emotionele kindermishandeling omvat alle acties of nalatigheden die de emotionele ontwikkeling van een kind benadelen of schaden. Emotionele mishandeling heeft negatieve gevolgen op gedragingen en het emotioneel en sociaal functioneren van het kind. Het kunnen aflezen van gezichtsuitdrukkingen is van belang voor een kind om de emotionele toestand van de ouder te beoordelen. Hierdoor kan een kind adequaat reageren op deze emoties en een negatieve confrontatie met de ouder vermijden.

De amygdala en de medial prefrontale cortex (mPFC) zijn hersenstructuren die een rol spelen bij de verwerking van gezichtsuitdrukkingen. Een kind dat vaak wordt blootgesteld aan negatieve gezichtsuitdrukkingen van de ouder kan een overgevoeligheid van deze gebieden voor negatieve uitdrukkingen ontwikkelen. De verwachting in dit onderzoek is dat mensen die emotionele kindermishandeling hebben ervaren een verhoogde activatie van de amygdala hebben bij het zien van negatieve gezichtsuitdrukkingen, maar dit niet hebben bij neutrale of positieve uitdrukkingen.

Methoden

Participanten van de NESDA-MRI studie

Volwassenen die emotionele kindermishandeling hebben ervaren werden in de CEM-groep (Childhood Emotional Maltreatment) geplaatst en volwassenen die dit niet hadden meegemaakt werden in de No-Abuse-groep geplaatst. Alle participanten ondergingen een MRI-scan om activatie van de hersenstructuren in kaart te brengen.

Kindermishandeling

Emotionele kindermishandeling werd gedefinieerd als het ervaren van emotionele verwaarlozing en/of emotionele mishandeling voor de leeftijd van 16 jaar. Volgens de definitie brengt emotionele mishandeling gevoelens van waardeloosheid, onbetrokkenheid en ongewildheid met zich mee en brengt het schade toe aan de emotionele ontwikkeling van het kind.

De gezichtentaak

Participanten kregen foto’s te zien van boze, angstige, verdrietige, blije en neutrale gezichtsuitdrukkingen. Tijdens de taak werden deelnemers gevraagd het geslacht aan te geven waarbij de gezichten hoorden door het drukken op een rechter of linker knop. De reactietijd werd gemeten.

fMRI dat analyses

Uit de fMRI-scans bleek dat er een verschil is in amygdala activatie als reactie op gezichtsuitdrukkingen voor geslacht en leeftijd. Er zijn analyses uitgevoerd om te bekijken of de gemiddelde amygdala activatie voor alle gezichtsuitdrukkingen gerelateerd was aan de gemiddelde activering van de mPFC voor alle gezichtsuitdrukkingen. Dit werd apart gedaan voor de CEM-groep en de No-Abuse-groep.

Resultaten

Prestaties op gezichtentaak

De participanten in de CEM-groep hadden gelijke reactietijden als deelnemers in de No-Abuse-groep. Alle deelnemers waren even snel in het herkennen van het geslacht van de mensen met boze gezichtsuitdrukkingen. Oudere participanten hadden een langere reactietijd.

Het hoofdeffect van de taak

De taak correleerde met activatie van de amygdala en pMFC.

Amygdala activatie als respons op gezichtsuitdrukkingen

De mensen in de CEM-groep hadden, zoals verwacht, een hogere activatie in de amygdala dan de No-Abuse-groep.

mPFC activatie als respons op gezichtsuitdrukkingen

Participanten in de CEM-groep verschilden niet in mPFC-activatie als reactie op emotionele gezichtsuitdrukkingen met participanten uit de No-Abuse groep.

Correlatie tussen amygdala en mPFC activaties

Er zijn geen correlaties gevonden tussen amygdala-activatie en mPFC-activatie in beide groepen.

Discussie

Uit deze studie is gebleken dat volwassen die emotionele kindermishandeling hebben ervaren een verhoogde amygdala activatie hebben als reactie op emotionele gezichtsuitdrukkingen. Deze activatie blijkt onafhankelijk te zijn van psychiatrische toestand, neurotocisme, depressie-ernst en een geschiedenis van fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Ook blijkt dat de verhoogde activatie na meer dan 20 jaar nadat de mishandeling heeft plaatsgevonden nog steeds bestaat. Er werd geen verhoogde activatie van de mPFC gevonden, dit wordt meestal wel in andere studies gevonden. Tegen de verwachtingen in bleek de verhoogde amygdala activatie te gelden voor negatieve, vrolijke en neutrale gezichten. Er kan geconcludeerd worden dat mensen die in het verleden emotionele mishandeling hebben ervaren alle soorten gezichtsuitdrukkingen als meer opvallend interpreteren.

Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen:

 1. De participanten uit de CEM-groep hebben een minder goed vermogen om verschillende uitdrukkingen te onderscheiden, waardoor ze alle gezichtsuitdrukkingen als bedreigend ervaren. Bij een vrolijke gezichtsuitdrukking zullen zij eerder denken dat hier iets achter zit, zoals uitgelachen worden.

 2. Emotioneel mishandelde volwassenen merken positieve gezichtsuitdrukkingen extra op, omdat zij zoeken naar de veiligheid die een positieve uitdrukking met zich mee brengt. Ze zijn dus extra gefocust op het vinden van positieve emoties in anderen.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
350
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.