Personality traits in childhood and adolescence: Structure, development, and outcomes - Soto & Tackett - 2015 - Artikel


Persoonlijkheidseigenschappen worden gedefinieerd als karakteristieke patronen in het denken, voelen en gedragen.

Persoonlijkheidsstructuur

Persoonlijkheidseigenschappen bestaan uit brede, hogere-orde eigenschappen, die onderverdeeld zijn in smallere, lagere-orde eigenschappen. Daarnaast zijn er vijf fundamentele eigenschappelijk genaamd de Big Five, namelijk extraversie, service gerichtheid (helpen van anderen), zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid ten opzichte van nieuwe ervaringen. De Big Five eigenschappen bieden een optimale balans tussen bandbreedte (conceptuele breedte), trouw (beschrijvende specificiteit) en generaliseerbaarheid.

Deze bevindingen komen echter uit onderzoek met volwassenen. De persoonlijkheidseigenschappen van kinderen en adolescenten blijkt ook hiërarchisch georganiseerd te zijn en de Big Five eigenschappen te waarborgen. Echter zijn er ook belangrijke verschillen in de persoonlijkheidsstructuur van volwassenen en jeugd, bijvoorbeeld in de relaties tussen Big Five eigenschappen. Zo zijn service gerichtheid en zorgvuldigheid positief en sterker aan elkaar gerelateerd in jeugd dan in volwassenen. Daarnaast zien we dat zorgvuldigheid en openheid positief aan elkaar gerelateerd zijn bij jeugd, terwijl de persoonlijkheidsdimensies bij volwassenen onderscheidend zijn. Daarnaast lijkt de hogere-orde zelfregulatie eigenschap sterker te zijn in jeugd dan in volwassenen, evenals een overkoepelende meesterschap-oriëntatie eigenschap.

Het is zelfs mogelijk dat niet alle Big Five eigenschappen aanwezig zijn in de persoonlijkheidsstructuur van jeugd. Onderzoek vond alleen bewijs voor extraversie, service gerichtheid en openheid over verschillende culturen en leeftijdsgroepen. Mogelijk is er sprake van de Little Six structuur. Dit omvat naast de Big Five eigenschappen ook activiteitsnvieau. In de kindertijd uit zich dit als fysieke energie en motorische activiteit; in de vroege adolescentie als psychologische aspecten zoals motivatie en competitie; en in de late adolescentie worden de fysieke aspecten geïntegreerd tot extraversie en de motivatie aspecten tot zorgvuldigheid. Dit is ook het moment waarop de Big Five structuur zichtbaar wordt.

Persoonlijkheidsontwikkeling

Er gelden twee principes in de persoonlijkheidsontwikkeling van volwassenen: (1) het cumulative-continuity principe, wat betekent dat in termen van rangorde stabiliteit, persoonlijkheid steeds stabieler wordt tijdens de volwassenheid en (2) maturity principe, wat betekent dat gemiddeld genomen de meeste mensen over tijd meer service gericht, zorgvuldig en emotioneel stabiel worden. Uit onderzoek blijkt dat het cumulative-continuity principe ook geldt voor de kindertijd en adolescentie. Echter geldt het maturity principe niet voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de jeugd.

Volgens de disruption hypothese leiden de biologische, sociale en psychologische veranderingen van de kindertijd naar de adolescentie tot tijdelijke dipjes in het rijpingsproces. Zo blijkt uit onderzoek dat het niveau van service gerichtheid, zorgvuldigheid en openheid verminderd tijdens de overgang van de kindertijd naar de vroege adolescentie, waarna het sterk toeneemt bij het ingaan van de vroege volwassenheid. Daarnaast blijkt dat jeugd minder sociaal en fysiek actief wordt over tijd, terwijl de niveaus van extraversie en activiteit juist stabiliseren tijdens de volwassenheid. Niveaus van negatief affect, zoals angst en verdriet, zijn vergelijkbaar in jongens en meisjes tijdens de kindertijd. Echter zijn meisjes kwetsbaarder voor negatieve emoties tijdens de adolescentie dan jongens en dit verschil blijft bestaan in de volwassenheid.

Gevolgen van persoonlijkheidseigenschappen

Persoonlijkheidseigenschappen hebben belangrijke biologische, sociale en gezondheidsuitkomsten tot gevolg, die het verloop van ons leven vormen. Daarnaast zijn persoonlijkheidseigenschappen in kinderen verbonden aan sociale en omgevingsfactoren, zoals de positieve en negatieve aspecten van relaties. Echter kunnen eigenschappen ook modererende effecten hebben. Persoonlijkheidseigenschappen zijn ook gerelateerd aan de frequentie van stressoren en ze modereren de effecten van deze stressoren op uitkomsten in het leven.

Verder zijn er relaties aangetoond tussen jeugd persoonlijkheidseigenschappen en psychopathologie en gezondheid. Deze relatie kan komen door gedeelde genetische factoren van de psychopathologie en de persoonlijkheid van het kind, maar persoonlijkheid en psychopathologie hebben hiernaast ook wederzijdse invloed op elkaar. Persoonlijkheidseigenschappen kunnen ook de relatie tussen biologische factoren en psychopathologie modereren.

Conclusies

Er zijn vier conclusies te trekken over onderzoek naar de persoonlijkheid in jeugd:

 1. Er zijn belangrijke overeenkomsten in eigenschappen tussen jeugd en volwassenen;

 2. Er zijn belangrijke verschillen in eigenschappen tussen jeugd en volwassenen. De onderscheidende aspecten van de jeugdige persoonlijkheid moeten onderzocht worden;

 3. De jeugdige persoonlijkheid is belangrijk vanwege zijn invloed op biologische, sociale en gezondheidsuitkomsten;

 4. Er is nog veel onderzoek nodig naar de persoonlijkheid van de jeugd, waarbij ook andere psychologische kennis over de ontwikkeling, uit de kliniek en uit de sociale psychologie geïntegreerd moeten worden.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
376
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.