Het begrijpen van biased cognities bij sociale angst - Haller, Kadosh, Lau (2014) - Artikel


Sociale angststoornis (SAD) komt veel voor onder de populatie, 7,3-12,1%. De eerste kenmerken laten zich zien in de late kindertijd en adolescentie.

Een periode van een leeftijd-gerelateerde toename van sociale angsten en vrezen

Adolescente veranderingen zijn gekenmerkt door hormonale veranderingen. Typische neurologische ontwikkelingen die de ‘emotionaliteit’ doen toenemen tijdens de ontwikkeling zijn uiteenlopend. Men noemt de amygdala en het striatum, welke betrokken zijn bij de basis verwerking van dreiging en beloning. Uit fMRI onderzoek kwamen de verschillen in mediale en laterale functionele subdivisies van de prefrontale cortex naar boven. Dit in verband met de respons op emotioneel provocerende stimuli tussen adolescenten en volwassenen.

De betrokkenheid van het prefrontale gebied samen met een verhoogde reactiviteit van de limbische systemen op bedreigende en belonende stimuli kunnen verantwoordelijk zijn van verhoogde emotionele responsen in de adolescentie. Typische neurologische ontwikkelingen die de ‘sociabiliteit’ doen toenemen tijdens de ontwikkeling zijn minder uiteenlopend. Er wordt een relatieve afname in het anterior dorsale mediale prefrontale cortex gebied gevonden en een toename in de posterior temporale gebieden wanneer adolescenten vergeleken worden met volwassenen. Er wordt recentelijk een verschuiving gezien van de frontale naar de temporale gebieden wanneer men denkt over het mentale welzijn.

Veranderingen in het breinnetwerk door sociaal-affectieve stimuli tijdens de adolescentie kunnen resulteren in een grotere affectieve respons en een grotere betrokkenheid en begrip van interpersoonlijke situaties. Dit maakt de adolescent flexibel in de keuze van gedrag, maakt ook vatbaarder voor sociale angsten en vrees.

Een periode van neerslaande individuele verschillen in sociale angst

Waar bovenstaand bevestigt dat het ouder worden naar adolescentie de kans op sociale angsten en vrees vergroot, is er een klein deel van de adolescenten waar deze klachten zeer hevig zijn en volhoudend zijn. Waar verschilt dit type adolescent dan in? Ontwikkelingsveranderingen in zowel het emotionele brein als het sociale brein. Er wordt een nadruk gelegd op biases in de informatie verwerking (o.a. attention bias, interpretation bias en expectation bias). Recente fMRI studies tonen aan dat de cognitieve biases geassocieerd zijn met individuele verschillen in breinactiviteit.

Jongeren met een bestaande neiging om aandacht te besteden aan negatieve aspecten van sociale cues of situaties (of deze verwachten) lijken deze ervaringen vaker te ervaren en kunnen op mal-adaptieve wijze gedragsmatig gaan handelen, zoals vermijding om deze situatie uit de weg te gaan. Doordat men in de adolescentie beter in staat is om te mentaliseren, is er een toename in de complexiteit en ambiguïteit van situaties. Men kan deze situaties op meerdere manieren uitleggen, maar ook met meer kans op een negatieve interpretatie. Het is belangrijk om in toekomstige studies per leeftijdsgroep te kijken welke neurocognitieve factoren een rol spelen.

Page access
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
  4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Vintage Supporter
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.